Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
دوران سکون مشتریان بانک‌ها تمام شده است :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دوران سکون مشتریان بانک‌ها تمام شده است

نیوزبانک- رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه دوران سکون مشتریان بانک ها تمام شده است،گفت: بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا و متمکن وارد دوران بلوغ خود شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه دوران سکون مشتریان بانک ها تمام شده است،گفت: بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا و متمکن وارد دوران بلوغ خود شده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،فرهاد نیلی در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط کنونی یکی از حساسترین و نفسگیرترین دوران حیات مستند خود را سپری میکند، اظهار داشت: در چنین شرایطی، باری مضاعف و تکلیفی سنگین بر دوش نظام مالی و بخصوص صنعت بانکی کشور قرار گرفته که "اِن قُبِلَت قُبِلَ ما سِواها و اِن رُدّت رُدّ ما سِواها". قلب تحولات اقتصاد کلان که در کنترل تورم و تامین مالی بنگاههای اقتصادی برای خروج از رکود در نظام بانکی میزند به مراقبت ویژه نیاز دارد.

وی افزود: استحکام مالی بانکها که در اثر مضایق تحریم و عمیق شدن رکود آسیب دیده باید ترمیم و بازیابی شود و شکاف عمیق بخش سنتی و غیرمنعطف بانکداری کشور با بانکداری حرفهای، پویا و چابک دنیا باید با عزمی راسخ و ارادهای سترگ پر شود.

* بانکداری الکترونیک ایران به دوران بلوغ رسید

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه گفت: بازآرایی و بازمهندسی بانکمرکزی و نوسازی و حرفهای سازی بانکها که در صدر برنامههای رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد این هدف را نشانهگیری کرده است.

نیلی با تأکید بر اینکه محوریت همایش امسال تلاش برای ارائه نگاهی نو از تلاقی بانکداری با فناوریهای نوین با این انگیزه است که این ارتباط از پوسته بانکداری عبور کرده و به هسته سخت آن برسد، تصریح کرد: بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا و متمکن وارد دوران بلوغ خود شده است.

دبیر چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پردخت ادامه داد: از ویژگیهای این دوران، ضرورت شناخت دقیقتر بازیگران کلیدی نسبت به محیط اطراف و درکی صحیح از تصویر بزرگ صنعت در قاب اقتصادکلان است. وصف الکترونیک پوستهای بر قامت بانکداری است که اگر تا امروز، معیاری برای تفکیک بانکداری سنتی از مدرن بود، از امروز باید همه بانکداری را در بر بگیرد.

* دوران سکون مشتری در بانکها تمام شده است

نیلی با بیان اینکه نکته کلیدی اینجاست که دوران سکون مشتری به اتمام رسیده است، اظهار داشت: بانک باید بداند مشتری او کجاست، چه می کند و چه می خواهد تا خدمت مورد درخواست وی را در زمان و مکان مدّنظر و با کیفیت مورد انتظار به وی ارائه دهد. اکنون خوشبختانه این مهم در حوزه خدمات پرداخت با کیفیتی مناسب محقق شده است.

وی با تأکید براینکه نوبت آن رسیده تا بتوانیم بدنه لَخت خدمات بانکی را از این گردنه عبور دهیم، افزود: ارائه کارت اعتباری، مهمترین آزمون پیش روی نظام بانکی در تحقق این مهم است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از مزیتهای همایش امسال، بهرهگیری از ظرفیت بالای گفتگو در توسل به بشارت کلام حق به کسانی است که قول احسن را پس از استماع همه اقوال پی میگیرند. با این هدف، برگزاری سه نشست سیاستی برای بحث در خصوص "چشم انداز نظام مالی کشور"، "ابعاد سیاستی، تجاری، فقهی و حقوقی کارت اعتباری" و "ساختار درامدی بانکها" برنامه ریزی شده است. به علاوه سه پنل تخصصی، "چالش پرداختهای فرامرزی در شرایط لغو یا تخفیف تحریمها"، "بانکداری باز" و "نقش دادهکاوی در کسبوکار بانکی" را در دستور دارند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠٦ ۱۲:٠٧:۱۱