پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عادل آذر:

مبنای محاسبه ضریب جینی در بانک مرکزی را نمی‌دانم

نیوزبانک-رییس مرکز آمار در مورد اختلاف با بانک مرکزی در افزایش و کاهش ضریب جیبی گفت: نمیدانم مبنای بانک مرکزی برای این موضوع چیست، اما مرکز آمار، از طریق محاسبه درآمد هزینه خانوار، ضریب جیبی را تهیه کرده و مبنای دیگر، آخرین سرشماری است.

رییس مرکز آمار در مورد اختلاف با بانک مرکزی در افزایش و کاهش ضریب جیبی گفت: نمیدانم مبنای بانک مرکزی برای این موضوع چیست، اما مرکز آمار، از طریق محاسبه درآمد هزینه خانوار، ضریب جیبی را تهیه کرده و مبنای دیگر، آخرین سرشماری است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از تسنیم، عادل آذر در حاشیه همایش ملی بهره وری اظهار داشت: از آنجایی که مرکز آمار سرشماری کشاورزی را برعهده گرفت و رشد این بخش 12 درصد تولید ناخالص داخلی GDP تلقی میشود، نخواستیم آمار برآوردی از رشد اقتصادی بدهیم.

وی با تأکید براینکه مرجع رسمی آمار کشور و نه آمار برآوردی مرکز آمار ایران است، افزود: از طریق شورای عالی آمار و رئیس سازمان مدیریت اجازه گرفتیم که آمار بخش کشاورزی را تکمیل کنیم و پس از آن رشد اقتصادی سال 93 از سوی این مرکز ارائه شود چراکه در حال حاضر ارقام رشد اقتصادی برآوردی است و عدد قطعی نیست.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به اینکه چرا آمار برآوردی در راستای سیاستهای دولت ارائه میشود؟ گفت: قطعاً این آمارها نیز نتایج و منطق پشت آن است، ولی زمانی میتوان آمار قطعی کل بخشها را ارائه داد که اطلاعات مربوط به همه آن دقیق باشد.

وی با بیان اینکه اکنون آمار ارائه نشده و آمار منتشر شده مربوط به برآوردهای بانک مرکزی است، تصریح کرد: اگر مرکز آمار ایران سرشماری بخش کشاورزی را انجام نمیداد، قطعاً آمار رشد اقتصادی مقدماتی را اعلام میکرد، اما چون سرشماری کشاورزی انجام شده، عدد برآورد نمیدهیم و رشد اقتصادی سال را اعلام خواهیم کرد.

آذر در مورد اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در افزایش و کاهش ضریب جیبی گفت: نمیدانم مبنای بانک مرکزی برای این موضوع چیست، اما مرکز آمار، از طریق محاسبه درآمد هزینه خانوار، ضریب جیبی را تهیه کرده و مبنای دیگر، آخرین سرشماری است.

وی در خصوص اختلاف ارقام در تورم بانک مرکزی و مرکز آمار نیز گفت: اکنون اختلافات مبنایی حل شده و در ارقام کمتر از یک درصد اختلاف آماری وجود دارد.

رئیس مرکز آمار در ارتباط با زمان اعلام خط فقر هم اظهار داشت: متولی اعلام خط فقر، وزارت کار است و جزء تکالیف این وزارتخانه محسوب میشود و مرکز آمار در این زمینه وظیفهای ندارد.

آذر همچنین در ارتباط با شناسایی دهک های درآمدی گفت: شناسایی دهکهای درآمدی توسط سازمان هدفمندی انجام میشود و اطلاعات آماری مرکز آمار در سطح کلان دراختیار حاکمیت است تا اگر بخواهند از آن در جهت شناسایی دهکهای درآمدی استفاده کنند

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠۵ ٠۱:۱۵:۱٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط