پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک صادرات ایران در همایش سراسری مدیران:

اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار‌مان در سال ٩٤ است

نیوزبانک-همایش سراسرس مدیران عالی بانک صادرات ایران با هدف تبیین سیاست های سال ٩٤ در استان هرمزگان برگزار و مهندس پیشرو مدیرعامل پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ٩٤،را مورد تاکید قرار داد.

همایش سراسرس مدیران عالی بانک صادرات ایران با هدف تبیین سیاست های سال ٩٤ در استان هرمزگان برگزار و مهندس پیشرو مدیرعامل پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ٩٤،را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،محمدرضا پیشرو که در همایش سراسری مدیران شبکه این بانک صحبت میکرد، اضافه کرد: در اجرای برنامههای اقتصادی دولت درنگ نخواهیم کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: مدیران عالی اقتصادی کشور بر اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تاکید دارند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم در یک سال منتهی به مردادماه ١٣٩٣ نه تنها از متوسط سال گذشته، بلکه از متوسط ماهانه ٢٤ سال گذشته نیز کمتر بوده که این امر مسلماً ناشی از انضباط و عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید و انتظار مردم برای کاهش قیمتها بوده است.
پیشرو به بحث عدم خدماتدهی به موسسات اعتباری بدون مجوز و بازار غیرمتشکله پولی اشاره و بر رعایت سقف نرخ ٢٢ درصد و سایر نرخهای پلکانی کمتر از یک سال تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تقویت کنترلهای داخلی گفت: هیات مدیره بانک صادرات مصوبهای را برای تشکیل کمیته کنترلهای داخلی در سطح هر استان و منطقه تصویب کرده و مسئولیت کنترلهای داخلی را بر عهده مدیران استانها و مناطق گذاشته است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران اضافه کرد: برای جلوگیری از بروز تخلف در بخش گشایش اعتبارات اسنادی، نباید فرمهای ضمانتنامهها در دسترس قرار گیرد و از طریق سامانه اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها صادر شود. همچنین موضوع کنترل آنها از طریق سامانه سپام را به مراجع دیگر اطلاعرسانی کنید تا سوءاستفادهای صورت نگیرد.
وی با اشاره به وضعیت خدماتدهی و سرعت دستگاههای POS گفت: با مشارکت و هماهنگی شرکتهای PSP و امور انفورماتیک، این خدمات ارتقا یافته و در حال حاضر از لحاظ فنی و سرعت نسبت به سایر بانکها در وضعیت بهتری قرار داریم.
پیشرو خاطر نشان کرد: در حال حاضر درخواست نصب دستگاههای POS جدید بین یک تا دو هفته انجام میشود.


وی ادامه داد: لازم است برای افزایش تراکنشهای دستگاهها و ترغیب پذیرندگان با برنامهریزی در استانها و مناطق، مزیتها و مشوقهایی تعریف و با شناسایی دستگاههای فعال امتیازهای خاصی برای آن ها در نظر گرفته شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطر نشان کرد: نرمافزاری تهیه و در دو شعبه به صورت آزمایشی اجرا شده که منجر به شناسایی حدود ١٠٧ میلیارد ریال سود پنهان شده است. استفاده از این نرمافزار باید در اولویت کاری امور شعب و فناوری اطلاعات قرار گیرد و به شکل فوری در سطح شعب شبکه اجرایی شود.
وی توضیح داد: در شرایط دشوار امروز، مدیریت باید هوشمندانه باشد؛ مدیریت هوشمندانه یعنی بین کسب سود، کنترل نقدینگی، کنترلهای داخلی، تعامل با استانداری و مدیران عالی استان، تسهیلات تکلیفی و سایر موضوعات متنوع، تعادل ایجاد شود تا بانک در نهایت به سودآوری برسد.
پیشرو ادامه داد: در ایام پایانی سال باید به موضوع سودآوری و کنترل نقدینگی توجه بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم سال مالی ٩٣ را با وضعیت بهتری نست به سالهای گذشته، پشت سر بگذاریم و سربلند باشیم.
وی همچنین خطاب به مدیران شبکه این بانک گفت: انتصابات یکی از دغدغههای همکاران شبکه است که باید سازوکارهای دقیق، علمی و شاخصهای کمی برای آن تعریف و ضمن اطلاعرسانی به همکاران، باعث افزایش احساس رضایتمندی آنان شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠٤ ۱٦:٤٧:٠٣
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط