پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کارنامه 9 ماهه بورس نشان داد

کمرنگ شدن حضور حقوقی‌ها در روزهای منفی تالار شیشه‌ای

نیوزبانک- مقایسه دادوستدهای بورس در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته حکایت از افت شدید روزهای مثبت بورس و نشان از کمرنگ شدن حضور حقوقیها در روزهای منفی تالار شیشهای دارد.

مقایسه دادوستدهای بورس در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته حکایت از افت شدید روزهای مثبت بورس و نشان از کمرنگ شدن حضور حقوقیها در روزهای منفی تالار شیشهای دارد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، بازار سرمایه از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 180 روز معاملاتی داشته که شاخص کل تنها 87 روز را با روند مثبت سپری کرده است. به علاوه این که در این مدت 148 هزار و 756 میلیارد ریال سهم و حق تقدم از سوی خریداران حقیقی در بازار سرمایه معامله شده که این میزان خرید و فروش برای حقوقی ها تنها 140 هزار و 957 میلیارد ریال بوده است.

*کاهش 12 درصدی شاخص بورس
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، تعداد 121 میلیارد و 290 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 444 هزار و 916 میلیارد ریال در 10 میلیون و 249 هزار و 371 نوبت مورد دادوستد قرار گرفته که این میزان سهام در 9 ماه گذشته توسط 3 میلیون و 30 هزار و 70 خریدار در 180 روز معاملاتی انجام شده است.
همچنین در این مدت تعداد 11 میلیون و 612 هزار و 595 برگه اوراق مشارکت به ارزش 11 هزار و 617 میلیارد ریال خرید و فروش شده است.
شاخص کل نیز از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، 9478 واحد کاهش را به ثبت رسانده است که حکایت از افت 12 درصدی دارد.

*کاهش روزهای مثبت بورسی
بازار سرمایه از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 180 روز معاملاتی داشته که از این تعداد شاخص کل تنها 87 روز را با روند مثبت به سپری کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، بازار سهام 183 روز معاملاتی در 9 ماه را با 124 روز مثبت بسر برده است.
این گزارش می افزاید: در آذر ماه امسال نیز بازار سرمایه 20 روز معاملاتی داشته که از این تعداد، شاخص بورس تنها 7 روز مثبت داشته؛ در حالی که در آذر ماه 92 از 21 روز معاملاتی شاخص بورس 17 روز مثبت را سپری کرده است.
افزون بر این؛ ارزش بازار در سی امین روز آذر ماه امسال 3191 هزار و 986 میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال 92 بالغ بر 4258 هزار و 686 میلیارد ریال بوده است.
همچنین در 30 آذر امسال متوسط P/E بازار و درصد گردش معاملات به ترتیب 5.36 مرتبه و 12.03 درصد بوده که این اعداد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 8.04 مرتبه و 24.92 درصد به ثبت رسیده است.

*کاهش آمد و رفتها به تالار شیشهای
از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 670 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 647 نماد متوقف شده اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 849 و 835 نماد بوده که حکایت از این موضوع دارد که رفت و آمد نمادهای معاملاتی به تالار شیشه ای در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین در آذر ماه امسال 60 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 58 نماد متوقف شده اند که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ترتیب 51 و 35 نماد بوده است.

*معامله 166 میلیون قرارداد اوراق تبعی

از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه تعداد 166 میلیون و 489 هزار و 170 قرارداد اوراق تبعی به ارزش 11 میلیارد ریال به سرانجام رسیده است.
همچنین در این مدت 186 قرارداد معاملات آتی به ارزش 11 میلیارد ریال منعقد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب از رشد 109 و 267 درصدی برخورار بوده است.
بر اساس این گزارش؛ در آذرماه امسال نیز تعداد 2 میلیون و 488 هزار و 35 قرارداد اوراق اختیار فروش تبعی به ارزش 400 میلیون ریال و 40 قرارداد معاملات آتی به ارزش 2 میلیارد و 800 میلیون ریال به سرانجام رسیده است.
افزون بر این؛ از ابتدای امسال تا پایان آذر 11 میلیون و 612 هزار و 595 برگه اوراق مشارکت به ارزش 11 هزار و 617 میلیارد ریال دادوستد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 69 و 69 درصد افزایش را نشان میدهد.

*حقیقیها فعالتر از حقوقیها
از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 148 هزار و 756 میلیارد ریال سهم و حق تقدم توسط خریداران حقیقی در بازار سرمایه انجام شده که این میزان معامله برای حقوقی ها تنها 140 هزار و 957 میلیارد ریال بوده است که نشان از کاهش حضور حقوقیها در معاملات در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
همچنین نگاهی به این آمار در مدت مشابه سال 92 حکایت از فعالیت بیشتر حقوقی ها در بورس در 9 ماه سال 92 بوده است به طوری که در این مدت 316 هزار و 642 میلیارد ریال سهم و حق تقدم توسط حقوقی ها و 200 هزار و 206 میلیارد ریال سهم توسط حقیقی ها دادوستد شده است.
بر اساس این گزارش؛ در بهار سال 92 حقیقی ها 40 هزار و 612 میلیار ریال سهم و حقوقی ها 53 هزار و 806 میلیارد ریال سهم در بورس خریداری کرده اند که این میزان در مدت مشابه سال 93 برای حقیقی ها 38 هزار و 743 میلیارد ریال و حقوقی ها 51 هزار و 247 میلیار ریال بوده است.
در تابستان سال گذشته نیز 55 هزار و 259 میلیارد ریال سهم توسط حقیقی ها و 95 هزار و 200 میلیارد ریال توسط حقوقی ها معامله شده است که این میزان در مدت مشابه سالجاری برای حقیقی ها 57 هزار و 783 میلیار ریال و برای حقوقی ها 48 هزار و 478 میلیارد ریال بوده است.
در پاییز سال گذشته نیز 104 هزار و 335 میلیارد ریال سهم توسط حقیقی ها و 167 هزار و 636 میلیارد ریال توسط حقوقی ها معامله شده که در پاییز امسال این میزان برای حقیقی ها 52 هزار و 230 میلیارد ریال سهم و برای حقوقی ها 41 هزار و 232 میلیارد ریال سهم بوده است.

*افزایش سرمایه 180 هزار میلیاردی شرکتها
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه 180 هزار و 133 میلیارد و 13 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 79 هزار و 471 میلیارد و 569 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 100 هزار و 661 میلیارد و 444 میلیون ریال از طریق سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام است.
بر اساس این گزارش؛ روند افزایش سرمایه شرکتها در بورس به تفکیک هر ماه در سالجاری از این قرار است:
فروردین: مطالبات و آورده نقدی(2.4 هزار میلیارد ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام(32 هزار و 391 میلیارد و 59 میلیون ریال) = مجموع افزایش سرمایه(34 هزار و 791 میلیارد و 59 میلیون ریال)
اردیبهشت: مطالبات و آورده نقدی(1802 میلیارد ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام(2145 میلیارد و 15 میلیون ریال) = مجموع افزایش سرمایه(3947 میلیارد و 15 میلیون ریال)
خرداد: مطالبات و آورده نقدی(10875 میلیارد و 741 میلیون ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام(2050 میلیارد ریال) = مجموع افزایش سرمایه( 12925 میلیارد و 741 میلیون ریال)
تیر: مطالبات و آورده نقدی(3317 میلیارد و 996 میلیون ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام(7285 میلیارد و 493 میلیون ریال) = مجموع افزایش سرمایه(10603 میلیارد و 489 میلیون ریال)
مرداد: مطالبات و آورده نقدی(14695 میلیارد و 961 میلیون ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام(21987 میلیارد و 945 میلیون ریال) = مجموع افزایش سرمایه(36683 میلیارد و 906 میلیون ریال)
شهریور: مطالبات و آورده نقدی(475 میلیارد و 234 میلیون ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام(2816 میلیارد و 708 میلیون ریال) = مجموع افزایش سرمایه(3291 میلیارد و 942 میلیون ریال)
مهر: مطالبات و آورده نقدی(26645 میلیارد و 117 میلیون ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام(29051 میلیارد و 224 میلیون ریال) = مجموع افزایش سرمایه(55696 میلیارد و 341 میلیون ریال)
آبان: مطالبات و آورده نقدی(3524 میلیارد و 520 میلیون ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام( 900 میلیارد ریال) = مجموع افزایش سرمایه( 4424 میلیارد و 520 میلیون ریال)
آذر: مطالبات و آورده نقدی(15735 میلیارد ریال) + سود انباشته و اندوختهها و صرف سهام( 2034 میلیارد ریال) = مجموع افزایش سرمایه(17769 میلیارد ریال)

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۲٨ ۱٣:٤۲:۵۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!