Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
بازیگر جدید اقتصاد ایران کیست؟ :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بازیگر جدید اقتصاد ایران کیست؟

نیوزبانک- اگرچه کج اندیشی های کارتل های اقتصادی جهان، شاخصهای طلا و ارز و نفت را متلاطم کرده اما آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد ایران، روایتگر خبرهای خوبی است. تازه ترین پیشبینی صندوق بین المللی پول، موید آن است که سال جدید میلادی قرار است روزهایی بهیاد ماندنی را برای ما رقم بزند.

اگرچه کجا ندیشی های کارتل های اقتصادی جهان، شاخصهای طلا و ارز و نفت را متلاطم کرده اما آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد ایران، روایتگر خبرهای خوبی است. تازهترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول، موید آن است که سال جدید میلادی قرار است روزهایی بهیاد ماندنی را برای ما رقم بزند.

مهدی جهانگیری

اقتصاد ایران که ماهها قبل در محاق تورم بالای 40 درصد بود، این روزها با تورم 17 درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سالها در «کوچه و پسکوچههای بازار» گم شده بود، اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شدهاست.

گزارش صندوق بینالمللی پول میگوید که اقتصاد ایران، سال 2015 را با رشد 2.2 درصدی گذران خواهد کرد. این خبر خوش اما قطعا بهمعنای آسایش مطلق و فراموشی آسیبها و چالشهایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد تازه التیامیافته ایران قلمداد میشود.

واقع امر، این است که اقتصاد ایران بهرغم همه فراز و نشیبها و تهدیدات و مشکلاتی که در طول سالیان گذشته داشته است، همچنان به نفت وابستگی جدی دارد. در سایه بشکههای نفت هم بوده که ظرفیتهای تولید و صادرات کشور، چونان که باید فعال نشده است؛ صد البته از سوء مدیریتها و تحریمها هم که سهمشان در رسیدن اقتصاد به جایگاه سالهای اخیر قابل انکار نیست.

این همه اما در حالی است که نفت، این روزها بازار محتضری دارد و تنفسهای مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق مقطعی برای توقف تولید، گرهگشا نیست. از این رو باید فکری جدی و اساسی کرد؛ از آن دست فکرهایی که هم به هنگام ارزانی نفت به کار بیاید و هم به هنگام گرانی، ما را نفریبد. در چنین شرایطی است که نسخه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر، از راهروهای مجلس تا دروازه دولت به کرات تکرار میشود.

حال که چاره کار در بهکار بستن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، پرسش این است که چگونه میتوان اقتصاد ایران را مقاوم ساخت؟ آیا میتوان ظرفیتهای پولساز و ثروتآفرینی در سطح کشور یافت که مغفول مانده و فعالسازی آن نیز بتواند از میدان پر از مین تحریمها جان سالم به در برد؟

پاسخ را شاید بتوان در حوزهای جست که تا 10 سال دیگر قرار است بزرگترین و اقتصادیترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری». واقعیت این است که گردشگری، راهکار و درمانی جدی و البته ناگزیر برای وضعیت اقتصادی ایران است. این صنعت با رشدی چشمگیر در سالهای اخیر مواجه بوده و روند رو به رشد آن، همه نگاهها را به خود معطوف کرده است.

بدون شک، گردشگری یکی از حوزههایی است که ایران اقتصاد ایران باید به آن توجه ویژه داشته باشد، چرا که رونق این صنعت، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و ارزان قیمت، توسعه همدلی، افزایش شادابی جامعه و رونق اقتصادی در بسیاری از بخشها خواهد بود.

گردشگری ایران به شدت نیازمند ورود و حضور برندهای بینالمللی در بهرهبرداری از مجموعههای خدماتی در بخش گردشگری و ورود تکنولوژی روز دنیا در حوزههای تحت پوشش این صنعت است. ایران نیز نیازمند حضور پررنگ در فضاهای بینالمللی و کسب تجربه از کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری است.

شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از مزایای اقتصادی، مزایای دیگری را نیز درپی دارد که منجر به رونق سایر فعالیتهای اقتصادی در بخشهای دیگر خواهد شد. چرا که حضور پر شمار گردشگران در ایران به منزله نفی تمام فضاسازیهایی است که برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر از هر صدای دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی را برای ورود منابع ارزان قیمت بینالمللی و حضور سرمایهگذاران بالقوه برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله گردشگری فراهم میکند.

آماری که سازمان

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۲٨ ۱۲:٣۲:٣٧