پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک ملت دانشکده وصول مطالبات راه اندازی کرد

نیوزبانک- مدیرعامل بانک ملت با اشاره به کاهش مطالبات معوق این بانک به 7 تا 7.5 درصد، از طراحی نرمافزارهای ذینفع واحد، ظرفیت سنجی و اهلیت سنجی مشتری خبر داد و گفت: با این اقدامات سطح معوقات بانک از میانگین نظام بانکی کمتر شده است.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به کاهش مطالبات معوق این بانک به 7 تا 7.5 درصد، از طراحی نرمافزارهای ذینفع واحد، ظرفیت سنجی و اهلیت سنجی مشتری خبر داد و گفت: با این اقدامات سطح معوقات بانک از میانگین نظام بانکی کمتر شده است.

به گزارش نیوزبانک، محمدرضا ساروخانی با اشاره به چالشهای پیشروی نظام بانکی، اظهارداشت: باید متغیرهای بیرونی بانکها را هم در نقد عملکرد نظام بانکی مورد توجه قرار داد.

وی درخصوص مطالبات معوق، گفت: حجم مطالبات معوق بانک ملت در بخش خرد تنها ۲ درصد است و بخش عمده معوقات مربوط به تسهیلات کلان میشود.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به علل افزایش حجم مطالبات معوق، افزود: در شرایط تورمی برخی بنگاههای اقتصادی سودهایی به دست میآورند، اما این سود ناشی از بهرهوری عوامل تولید نیست به همین دلیل وقتی سیاستهای ضد تورمی حاکم شد، این سود کاهش یافت و همین مساله بر حجم تولید و روند بازپرداخت تسهیلات تاثیر گذاشت.

وی ادامه داد: از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در سالهای ۹۰ و ۹۱ موجب افزایش نیاز بانکها به سرمایه در گردش شد و این چالشی برای بانکها و بنگاهها ایجاد کرد. بانکها توان پاسخگویی به نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را نداشت.

ساروخانی تصریح کرد: در این شرایط اگر بنگاهی خود توان نقدینگی و تامین مالی داشت، توانست به فعالیت ادامه داده و به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد، اما بنگاههایی که نمیتوانستند خود را پیدا کنند با شرایط پیچیدهای روبرو شدند.

وی با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق به منابع بانک ملت ۷ تا ۷.۵ درصد است، گفت: اقدامات متعددی از جمله راهاندازی شرکت وصول مطالبات معوق با حدود ۷۰۰ پرسنل انجام شده است.

مدیرعامل بانک ملت افزود: این شرکت دانشگاه علمی- کاربردی برای رشته وصول مطالبات معوق راهاندازی کرد؛ وقتی در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه داریم، نشان میدهد که این مساله یک بیماری است و باید برای حل آن یک رشته تخصصی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مطالبات معوق پدیدهای است که شکلگیری آن ناشی از عوامل برونسازمانی و درون سازمان است، اظهارداشت: در ابتدا باید این پدیده را خوب بشناسیم و با شناخت موضوع میتوان آن را مداوا کرد.

ساروخانی تصریح کرد: نرمافزاری با عنوان ذینفع واحد راهاندازی کردیم که یکی از ویژگیهای آن شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط در شرکتها است؛ به عنوان مثال سیستم اطلاع میدهد این بنگاه با ۲۰ بنگاه دیگر مرتبط است.

وی با بیان اینکه در ساختار بانک، بخش دریافتکننده اطلاعات اعتباری را از بخش پرداخت تسهیلات تفکیک کردیم، افزود: با این کار، فرایند اعتبار سنجی و پرداخت تسهیلات را بهبود میدهد؛ همچنین نرم افزار ظرفیت سنجی و اهلیت سنجی را طراحی کردیم که اطلاعات اقتصادی و مالی مشتریان را پوشش میدهد.

مدیرعامل بانک ملت گفت: این نرمافزار براساس اطلاعات میگوید یک متقاضی تا چه میزان میتواند تسهیلات دریافت کند و برای آن نوع وثایق را مشخص میکند؛ مثلا میگوید اگر به فلان مشتری یک میلیارد تومان تسهیلات میدهید، باید ۷۰ درصد وثایق کم ریسک و ۳۰ درصد وثایق پرریسک دریافت کنید. وثایق کم ریسک هم تعریف شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۲٧ ۱٣:۵۲:٤۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!