پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اونس در نخستین هفته کاری 2015 با 5/2 درصد رشد مواجه شد

اوج‌گیری طلا به یک سال قبل

نیوزبانک- فلز زرد در ابتدا و انتهای هفته گذشته از دو داده اقتصادی نفع برد تا قیمت هر اونس طلا ظرف پنج روز کاری، از 1189 به 1223 دلار برسد. رویداد اول یعنی واکنش بازارها به بحران یونان دور از ذهن نبود، اما رویداد دوم یعنی واکنش عجیب بازار به گزارش اشتغالزایی اقتصاد آمریکا طلا را وارد محدوده 1220 دلار کرد.

فلز زرد در ابتدا و انتهای هفته گذشته از دو داده اقتصادی نفع برد تا قیمت هر اونس طلا ظرف پنج روز کاری، از 1189 به 1223 دلار برسد. رویداد اول یعنی واکنش بازارها به بحران یونان دور از ذهن نبود، اما رویداد دوم یعنی واکنش عجیب بازار به گزارش اشتغالزایی اقتصاد آمریکا طلا را وارد محدوده 1220 دلار کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، اونس طلا نخستین هفته کاری سال 2015 را با قیمت 1189 دلار آغاز کرد و در اولین روز کاری هفته با 16 دلار رشد به قیمت 1205 دلار رسید. رشد قابل توجه روز دوشنبه عمدتا ناشی از «پوشش کوتاهمدت» در معاملات آتی و «سودگیری» در معاملات نقدی به دلیل رسیدن قیمتها به کف یک ماه اخیر در روز جمعه بود، همچنین خرید طلا بهعنوان سرمایه امن باعث افزایش تقاضا برای این کالای گرانبها شد. روز دوشنبه شاخصهای سهام اروپا و آمریکا با انتشار اخباری درباره بحران یونان با افت مواجه شدند تا خرید طلا افزایش پیدا کند. تقاضای چین نیز در این روز با افزایش روبهرو بود. رشد روز دوشنبه مانند رشد کل هفته وقتی بیشتر جلب توجه میکند که بدانیم عوامل کاهشی در این روز قدرت بالقوه زیادی داشتند. در نخستین روز کاری هفته، قیمت نفت خام نایمکس با ثبت رقم 49 دلار به کمترین سطح در 5/5 سال گذشته رسید. همزمان شاخص دلار هم بالاترین رقم در یک دهه گذشته را ثبت کرد. این دو عامل خارجی که در تمام ماههای گذشته بهعنوان عامل فشار در بازارهای فلزهای گرانبها عمل کردهاند، روز دوشنبه تنها توانستند اثر عوامل افزایشی را محدود کنند. با این همه بازگشت اونس به کانال 1200 دلار نشاندهنده قدرت واقعی عوامل افزایشی در این روز بود. جیم وایکوف، گزارشگر روزانه بازار فلزهای گرانبها در پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمعبندی روز دوشنبه خود نوشت که سال 2015 برای هواداران افزایش قیمت طلا سال بهتری از سال 2014 خواهد بود. ارز واحد اروپایی روز دوشنبه با جدی شدن بحث آغاز سیاستهای تسهیل کمی از سوی بانک مرکزی اروپا به کمترین نرخ برابری خود مقابل دلار در 9 سال گذشته رسید. نگرانیها درباره اقتصاد یونان و اقتصاد منطقه یورو به بازارهای سهام نیز سرایت کرد تا خرید طلا بهعنوان سرمایه امن با افزایش روبهرو شود. دادههای بزرگترین اقتصاد جهان روز دوشنبه سبک بود و تاثیر زیادی بر بازار طلا نداشت.

سرعت سهشنبه
این روند روز سهشنبه نیز ادامه پیدا کرد تا قیمت نهایی اونس در دومین روز هفته کاری 1219 دلار باشد. رشد روز سهشنبه که اونس را به بیشترین قیمتها در سه هفته گذشته رساند، عمدتا ناشی از خرید فلز زرد بهعنوان سرمایه امن بود. از ابتدای هفته گذشته «ریسکگریزی» باعث حرکت سرمایه از بازار سهام به بازار فلزهای گرانبها شده بود تا خرید طلا بهعنوان سرمایه امن در روز سهشنبه نیز ادامه داشته باشد. سهشنبه همچنین «پوشش کوتاه مدت» در بازار آتی و «سودگیری» در بازار نقدی قابل مشاهده بود. چنان که اشاره شد دو مورد آخر ادامه رفتارهایی بودند که از روز جمعه و به دلیل ثبت کمترین قیمتها در چهار هفته گذشته شکل گرفته بودند. بیشتر بازارهای سهام جهان روز سهشنبه تحت فشار فروش بودند، فشاری که ادامه افت شدید روز دوشنبه بود. نگرانیها درباره سقوط قیمت نفت که به تورم منفی کمک میکند و همچنین نگرانیها درباره سلامت مالی، سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا روز دوشنبه به فروش سهام انجامید. ریسکگریزی دربازارها علاوهبر طلا، به دلار و اوراق بهادار آمریکا نیز کمک کرده است. دیگر خبر مهم سهشنبه افت قیمتهای نفت خام به کمترین سطح در 5/5 سال گذشته بود. در این روز شاخص نایمکس به قیمت بشکهای حدودا 47 دلار رسید. حالا برخی از کارشناسان معتقدند قیمت نفت که در ماههای گذشته بر قیمت طلا فشار وارد کرده، میتواند در آیندهای نه چندان دور از 40 دلار هم کمتر شود. سهشنبه همزمان شاخص دلار روی بالاترین سطح خود در 10 سال گذشته نوسان داشت تا فشار آن روی طلا پابرجا باشد. البته رشد بهای اونس در روز سهشنبه نشان میدهد که این دو عامل کاهشی در این روز هم تنها خیز احتمالی طلا را محدود کردهاند. اما سهشنبه باز هم روز بد دیگری برای اروپا بود. یورو که بهخاطر نگرانیهای اقتصادی و سیاسی قاره سبز مقابل دلار به کمترین ارزش خود در 9 سال گذشته رسیده است، سهشنبه با آخرین خبر بد از اقتصاد اروپا مواجه شد. شاخص مرکب خرید مدیران «مارکیت» برای ماه دسامبر 4/51 واحد اعلام شد که از رقم 1/51 ماه نوامبر بیشتر اما کمتر از انتظارات بازار بود. دادههای ضعیف منتشر شده از اقتصاد اروپا در ماههای گذشته باعث شده که انتظارها برای تصویب سیاستهای تسهیل کمی در نشست 22 ژانویه بانک مرکزی اروپا بیشتر شود.

ترس چهارشنبه
مهمترین خبر روز چهارشنبه بازگشت تورم منفی به اروپا بود. اما طلا در روز نگرانی اروپاییها با کاهش ارزش روبه رو شد. قیمت نهایی سومین روز کاری هفته 1211 دلار بود. به این ترتیب هر اونس فلز زرد روز چهارشنبه با 11 دلار افت نسبت به قیمت نهایی روز سهشنبه مواجه شد، افتی که عمدتا ناشی از «عقبنشینی اصلاحی» و تقویت دلار آمریکا بود. عقبنشینی روز چهارشنبه در واقع نتیجه ثبت بالاترین قیمتها در 3 هفته گذشته در روز سهشنبه بود و تقویت دلار نیز به این عامل کاهشی کمک کرد. مهمترین داده روز چهارشنبه انتشار صورتجلسه نشستهای پیشین فدرال رزرو بود، اما بازار فلزهای گرانبها این صورتجلسه را در محاسبات خود به حساب نیاوردند. براساس این صورتجلسه، اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو همچنان در حال بحث درباره افزایش نرخ بهره هستند، اما نگرانیهایی نیز در مورد عواملی که میتواند احیای اقتصادی آمریکا را با مشکل روبهرو کند، وجود دارد. روز چهارشنبه خبر حمله افراد مسلح به دفتر یک نشریه فرانسوی نیز تاثیر اندکی بر بازار داشت. در این روز فشار دلار بر طلا ادامه داشت؛ چراکه شاخص دلار در بالاترین سطح خود در 10 سال گذشته نوسان میکرد. چهارشنبه قیمت نفت خام هم در پایینترین سطح در 5/5 سال گذشته ماند تا عامل کاهشی دیگری نیز وجود داشته باشد، اما با ثبت تورم منفی 2/0 درصد برای منطقه یورو در ماه دسامبر که بدترین داده از سال 2009 بود، احتمال تصویب برنامههای تسهیل کمی در نشست 22 ژوئن بانک مرکزی اروپا بیشتر شد.
انتظار پنجشنبه
همانطور که روند سهشنبه ادامه روند دوشنبه بود، روند پنجشنبه نیز ادامه روند چهارشنبه بود. اونس در این روز به کاهش خود ادامه داد و به بهای 1208 دلار رسید. این افت که در آستانه انتشار گزارش مهم روز جمعه درباره میزان اشتغالزایی اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر رخ داد عمدتا ناشی از کاهش خرید طلا بهعنوان سرمایه امن به دلیل ادامه قدرتمند ماندن دلار بود. طلا در ابتدای فعالیت بازارها در روز پنجشنبه به دلیل پوشش کوتاه مدت و سودگیری معاملهگران با رشد مواجه شد، اما فلز زرد نتوانست روی قله قیمتی خود بماند. رشد شاخصهای سهام نیز به خروجی شدن سرمایه در بازار فلزهای گرانبها کمک کرد. رشد بازارهای سهام در روز پنجشنبه حتی حالت جهش پیدا کرد. بازارهای سهام در هفته کاری گذشته تحتتاثیر نگرانیهای سیاسی-اقتصادی یونان، اوکراین و اروپا با افت شدید مواجه شدند؛ اما از روز پنجشنبه و با ادامه انتشار دادههای خوب از اقتصاد آمریکا بازگشت خوبی را تجربه کردند. در چهارمین روز کاری هفته، دلار روی بالاترین سطح ارزش خود در 10 سال گذشته و یورو روی کمترین سطح ارزش خود در 9 سال گذشته نوسان داشتند. نفت خام هم در این روز از سطح روز چهارشنبه افت کرد.

شگفتی جمعه
بازار طلا روز جمعه را با حرکات سینوسی آغاز کرد که با توجه به انتظار برای انتشار مهمترین داده ماه دسامبر جای تعجب نداشت، اما خیز فلز زرد پس از انتشار گزارشی که دادههای خوب زیادی داشت، بسیاری را غافلگیر کرد. اونس تا ساعت 5 بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1211 دلار رسید و در این ساعت بود که گزارش اشتغالزایی بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه دسامبر 2014 منتشر شد. بر اساس گزارش دولت ایالاتمتحده در آخرین ماه سال گذشته میلادی 255 هزار شغل در بزرگترین اقتصاد جهان ایجاد شده و نرخ بیکاری آمریکا هم به 7/5 درصد رسیده است که کمترین نرخ بیکاری این کشور از ژوئن 2008 است. این دادههای خوب میتوانست به افت طلا کمک کند، اما وجود دادههای بد گزارش وزارت کار آمریکا بود که بازار فلزهای گرانبها را تحتتاثیر قرار داد. رشد ناکافی حداقل دستمزد و کاهش نرخ مشارکت باعث شده برخی به کاهش نرخ بیکاری آمریکا بدبین باشند. این باعث شد که اونس در این روز با 15 دلار رشد به قیمت 1223 دلار برسد، تقریبا برابر با قیمتی که سال 2014 با آن آغاز شده بود. اونس در یک سال منتهی به جمعه 19 دیماه تنها 4 دلار افت داشته است.
بازار کار آمریکا در سال 2014 بهترین عملکرد خود از سال 1999 را داشته، اما با بالا رفتن انتظارات، هر آماری قوی به نظر نمیرسد. شاخص دلار تحتتاثیر همین موضوع روز جمعه با افت مواجه شد و به رشد طلا کمک کرد. به این گونه اونس طلا در هفته کاری گذشته 34 دلار رشد را تجربه کرد که برای نخستین هفته سال جدید میلادی رشد کاملا خوبی است. رشد 34 دلاری در سطوح فعلی به معنای رشد 5/2 درصدی طلا در هفته گذشته است. شماری از کارشناسان معتقدند که با توجه به پیروزی فلز زرد بر عوامل کاهشی و با عدم انتشار دادههای مهم اقتصادی در روزهای پیشرو، طلا در هفته جدید رشد هفته گذشته را حفظ خواهد کرد. پیشبینی کارشناسان درباره روند طلا در هفته کاری آینده را در شماره فردای «دنیای اقتصاد» بخوانید.


بهای اونس طلا در هفته گذشته

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۲۱ ٠۹:٤٣:٣٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!