پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

غندالی، سرپرست بانک :

بانک سرمایه به زودی افزایش سرمایه می دهد

بانک بعد از چند ساب بحران وارد مرحله جدید شد

نیوزبانک- سرپرست بانک سرمایه، طی سخنانی در گردهمایی رؤسای شعب تهران و استان البرز به تشریح موقعیت فعلی بانک سرمایه و تببین سیاست های آتی پرداخت.

سرپرست بانك سرمايه، طي سخناني در گردهمايي رؤساي شعب تهران و استان البرز به تشريح موقعيت فعلي بانك سرمايه و تببين سياست هاي آتي پرداخت.

به گزارش نیوزبانک، دكتر شهاب الدين غندالي در گردهمايي رؤساي شعب تهران و استان البرز اظهار داشت: «بحمدالله با مساعدت ويژه دادستاني تهران، هم اكنون پرونده بانك به اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري عودت داده شده و مراحل اداري خود را براي ثبت مجامع قبلي و افزايش سرمايه در راستاي تقسيم سود انباشته سه ساله بين سهامداران مي گذراند و پس از موفقيت مراحل اداري مذكور، بلافاصله مجمع فوق العاده بانك به منظور بررسي اساسنامه جديد، انتخاب اعضاي هيأت مديره و مدير عامل جديد و ساماندهي وضعيت بانك سرمايه تشكيل مي گردد و متعاقب آن نيز نماد بانك فعال مي شود.»

سرپرست بانك سرمايه ساماندهي وضعيت بانك را منوط به همكاري تنگاتنگ بانك مركزي عنوان كرد و گفت: «خوشبختانه در جلسه هفته گذشته كه با دكتر ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي و با حضور دكتر علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش به عنوان رئيس هيأت امناء مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان (سهامدار عمده بانك سرمايه) برگزار شد، با قول مساعد و همه جانبه و ضابطه مند بانك مركزي به زودي شاهد ثبت صورت جلسات مجامع قبلي و افزايش سرمايه بانك در اداره كل ثبت شركت ها و متعاقباً تقسيم سود بين سهامداران خواهيم بود كه اين يك خبر خوش براي همه سهامداران بانك و به خصوص فرهنگيان عزيز مي باشد و بانك سرمايه نيز پس از چند سال بحران، وارد مرحله تازه اي شده كه نويدبخش آينده اي روشن براي بانك مي باشد.»

غندالي با تأكيد بر اين كه سهامداران عمده بانك سرمايه بيش از يك ميليون فرهنگي هستند كه در سراسر كشور در عرصه تعليم و تربيت جامعه فعاليت مي كنند، ابراز اميدواري كرد كه: «با تدبير خيرانديشانه رئيس كل بانك مركزي، شاهد تشكيل مجمع فوق العاده و خشنودي سهامداران بانك سرمايه باشيم كه بدين وسيله از طرف خود و سهامداران، از رئيس كل بانك مركزي و دادستاني تهران تشكر مي نمايم.»

سرپرست بانك سرمايه موفقيت هر سازماني را منوط به برخورداري از نيروي ماهر، توانمند، باانگيزه، خودفرمان و متعهد و همچنين شناسايي سرمايه ها و داشته هاي آن سازمان و بهره برداري از آن ها عنوان كرد و گفت: «در مؤسسات خصوصي، وجود نيروهاي انساني علاقه مند، مسئوليت پذير و باتدبير در بهره مندي از دارايي هاي سازمان، شرط نخست در موفقيت و تعالي سازماني است. ضمن آن كه استفاده از مدرن ترين فناوري هاي روز دنيا و سرعت عمل در ارائه خدمات مطلوب الكترونيكي براي دستيابي به هدف غايي، امري ضروري است.»

عضو هيأت مديره مؤسسه هولدينگ صندوق ذخيره فرهنگيان تصريح كرد: «قدرداني و بي رحمي دو خصيصه مديريت در سازمان هاي خصوصي است. مهربان و قدردان از آن جهت كه اگر ماحصل كار پرسنل برايش سودآور باشد منجر به پاداش مي گردد و بي رحم بدان جهت كه اگر از برايند كارش سودي حاصل نشود، به ناچار نيروهاي ناكارآمد را حذف مي كند چراكه در غير اين صورت خود سازمان حذف خواهد شد. بنابراين به كارگيري اين دو خصيصه از سوي مديران، تأثير زيادي بر بازدهي سازمان دارد. پس يكايك كاركنان بانك سرمايه به عنوان يك بنگاه اقتصادي خصوصي مي بايست در راستاي سودآوري بانك و بقاي خود تلاش كنند.»

وي يكي از نقاط قوت بانك سرمايه را وجود بيش از يك ميليون سهامدار فرهنگي آموزش و پرورش، ۱۲۰ هزار مدرسه فعال در كشور، سهامداري مؤسسه هولدينگ صندوق ذخيره فرهنگيان با سرمايه اي بيش از ۷۰۰۰۰ ميليارد ريال و همچنين ساير مشتريان وفادار به اين بانك عنوان كرد و گفت: «با جلب اعتماد اين ظرفيت عظيم فرهيخته كشور، سودآوري بانك سرمايه نيز محقق مي شود كه اين يكي از ظرفيت هاست. انجمن اوليا و مربيان و خانواده هاي فرهنگيان نيز ظرفيت ديگري است كه مي تواند به اين مجموعه بانكي مرتبط شود و پويايي بيشتر بانك سرمايه را به عنوان يك بانك خوب در دستيابي به اهداف خود فراهم آورد. لذا نبايد شاهد هيچ گونه تخلف و كم كاري در آن باشيم زيرا اگر معلمين از روند كاري بانك ناراضي باشند بلاشك اين نارضايتي اثر منفي خود را مستقيماً بر كل جامعه آموزشي كشور مي گذارد.»

غندالي ضمن تأكيد بر اطلاع رساني به فرهنگيان براي جلب مشاركت هرچه بيشتر آنان در سودآوري بانك سرمايه، رعايت اصول مشتري مداري، به كار گيري شبكه مدرن بانكداري الكترونيكي و پويا، فعال بودن شبانه روزي دستگاه هاي عابربانك و كارتخوان، ارائه خدمات در خور توجه، تعامل با آموزش و پرورش، دعوت از مديران مدارس توسط رؤساي شعب و در نظر گرفتن تسهيلات ويژه براي فرهنگيان و مدارس دولتي و غيرانتفاعي و ارائه خدمات مطلوب و فراگير به بخش توليد، گفت: «حتي مي توان موضوع فراگيري بانكداري اسلامي و نظام نوين بانكداري و اخذ تخصص در اين حوزه ها را در برنامه آموزشي نيروي جوان گنجاند تا نظام تعليم و تربيت كشور با علم به فنون بانكداري، نسبت به تعالي بانك سرمايه عِرق و حساسيت ويژه اي داشته باشند.»

مدير عامل مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان كه عمده ترين سهامدار بانك سرمايه است، در فراز ديگري از سخنان خود چنين بيان داشت: «مشتري مداري به عنوان يك اصل بايد مورد توجه قرار گيرد و اين شعار كه "در همه حال حق با مشتري است" به طور جدي رعايت شود، زيرا وجود مشتري براي حفظ و بقاي هربنگاه اقتصادي ضروري و سرمايه اصلي است. ضمن آن كه مطالعه روند بانكداري خصوصي در دنيا و بومي سازي آن نيز مدنظر مي باشد.»

سرپرست بانك سرمايه خطاب به مديران شعب بانك با تأكيد بر جديت در پيگيري مطالبات بانك سرمايه و در نظر گرفتن ضوابط مرتبط با دريافت وثايق تسهيلات، از مسئولان اين حوزه خواست تا حساسيت ويژه اي نسبت به وصول مطالبات داشته و ضمن ارائه فرصت منطقي و تعامل سازنده با بدهكاران و حفظ حيثيت آن ها، در صورت هرگونه تعلل در تأديه ديون، اقدامات قانوني لازم را انجام دهند.

وي شناسايي و ورود به حوزه هاي سودآور و منابع پايدار را به عنوان تأمين كننده منابع مالي (تجهيز منابع) بانك ضروري دانست و گفت: «مي بايست منابع خرد را كه هم ارزان است و هم پايداري بيشتري دارد رصد كنيم، ضمن آن كه با اعمال صحيح مديريت ريسك و توجه به امانتداري، رسالت خود را در ورود بانك به حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري در نفت و گاز و پتروشيمي، صكوك، اوراق مشاركت و... همچنين اعطاي ضمانت نامه هاي بانكي و تسهيلات توجيه پذير به بخش خصوصي سرعت بخشيده و به مرحله اجرا درآوريم (تخصيص منابع) كه مآلاً با اعمال چنين رويكردي، شاهد افزايش سودآوري تأثيرگذار خواهيم بود.»

غندالي يكي از عوامل ضعف توليد در كشور را ناشي از درصد بالاي سود بانكي و نوسانات آن عنوان كرد و گفت: «سود حاصل از سرمايه گذاري در بانك ها علاوه بر عدم پرداخت ماليات، بي دغدغه ترين سرمايه گذاري براي افراد محسوب مي گردد ولي اين امر به واسطه كاهش رونق توليد و اشتغال و به چالش كشيدن بازار سرمايه، در نهايت مملكت را دچار بحران بيشتر مي كند.»

سرپرست بانك سرمايه با تبيين ضرورت خروج بانك ها از بنگاه داري تصريح كرد: «مبادرت به بنگاه داري در بانك ها و تداوم اين امر، تبعات و آسيب هايي جدي متوجه اقتصاد كشور مي كند و شاهد ركود تورمي و كاهش اعتماد عمومي به شبكه بانكي خواهيم بود. بنابراين بانك ها بايد از مسير بنگاه داري خارج شده و مستقيماً در راستاي حمايت از بخش هاي مولد اقتصادي كشور تلاش نمايند، ضمن آن كه بايد موضوع پول شويي را مدنظر قرار دهند.»

وي تأكيد كرد كه: «شما كاركنان خط قرمزي نداريد و بايد دقيقاً بر اساس مقررات و ضوابط عمل كنيد و توصيه احدي را نپذيريد و هيچ كس حق ندارد ارائه تسهيلات نابجا را به شما تكليف نمايد. حتي اگر از منِ سرپرست هم نقل قول كنند مطمئن باشيد كه دروغ مي گويند و هرگز نپذيريد.»

ارزيابي روزانه، رعايت اصول مشتري مداري توسط مديران شعب و حل مشكلات روز كاري گذشته، در نظر گرفتن پاداش براي شعبي كه در وصول بموقع مطالبات موفق بوده اند، ميزان جذب مشتري، رضايتمندي مشتري و خلاقيت و نوآوري در سودآوري بانك از جمله موارد مورد تأكيد سرپرست بانك سرمايه بود.

سرپرست بانك سرمايه در پايان اين گردهمايي، ضمن تشكر از زحمات يكايك كاركنان بانك سرمايه به عنوان يك بنگاه اقتصادي و تأكيد بر استفاده شايسته و قطعي از ابزارهاي تشويقي، به خصوص اعطاي پاداش نقدي به شعب موفق با عنايت به موقعيت جغرافيايي، اقتصادي و تجاري شعب، چنين بيان داشت: «با همت خوب و همكاري تنگاتنگ شما يقين دارم با توجه به برخورداري بانك سرمايه از ظرفيت پرسنل وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير مشتريان وفادار و مشتريان جديد و همچنين عنايتي كه دولت محترم به مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان دارد، بتوانيم بحران فعلي را به زودي مرتفع نموده و به سوي پويايي گام برداريم تا بانك سرمايه به عنوان بانك خوب، موجب افتخار همه فرهنگيان عزيز و ساير سهامداران و اقتصاد كشور شود. ان شاءالله اين بانك در آينده نزديك، در مسير خدمت رساني آسان، پويا و سريع به جامعه، مشتريان و بخش خصوصي و همچنين حركت در مسير رشد و توسعه كشور، گام هاي مؤثري برمي دارد و تحقق بانكداري مجازي را به عنوان يك اصل مهم در صدر برنامه هاي خود لحاظ مي نمايد. يادمان باشد كه شعار هميشگي ما اين است كه بانك خوب سرمايه است.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۲٠ ۱٣:۲۲:٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!