پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر تعاون:

امکان حذف 50 درصد از یارانه بگیران وجود دارد

نیوزبانک- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت رفاه مسئولیت مستقیم در شناسایی خانوارها دارد و دو بسته غذایی در دی ماه و اسفند ارائه میشود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت رفاه مسئولیت مستقیم در شناسایی خانوارها دارد و دو بسته غذایی در دی ماه و اسفند ارائه میشود.

به گزارش نیوزبانک، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دومین روز همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: بانک اطلاعات شناسایی وضعیت خانوادهها با همکاری دستگاههای مختلف در حال تکمیل است. بودجه لازم برای توزیع بسته امنیت غذایی تأمین شده است و در حال حاضر در حال شناسایی طبقات پایین درآمدی برای توزیع این بسته ها هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که طبق اعلام رئیس جمهور 50 درصد یارانه بگیران برای حذف از فهرست پرداخت های نقدی قابل شناسایی هستند، گفت: بانک های اطلاعاتی برای شناسایی در حال جمع آوری است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بحث حذف پردرآمدها به طور دقیق مطرح نیست. اکنون بانک های اطلاعاتی در حال جمع آوری و تکمیل است و وزارت کار مسئولیت مستقیم در جمع آوری بانک های اطلاعاتی خانوار دارد.
ربیعی بیان کرد: دولت برای جلب اعتماد مردم باید در حوزه یارانه و سیاست های انقباضی نظیر مالیات، حوزه یارانه و واردات تصمیمات درستی بگیرد، یعنی نباید سیاستی را به کار گیرد که ضعیفان جامعه را ضعیف تر کند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت های دولت برای توزیع بسته های امنیت غذایی تا پایان سال گفت: طبق برنامه های انجام شده، امسال باید در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دیماه و بسته چهارم پایان اسفند سال جاری توزیع میشود.
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در نشست هدفمندی یارانهها (حمایت از خانوارها) در همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه جامعهای که در آن اعتماد مردم به دولت پایین باشد با دشواری و چالش فراوان روبهرو خواهد بود اظهار داشت: برای برونرفت از بیاعتمادی مردم به دولت باید در حوزه یارانه و سیاستهای انقباضی نظیر مالیات، حوزه یارانه و واردات تصمیمات دشواری گرفته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هیچ سیاستی نباید ضعیفان جامعه را ضعیفتر کند، تصریح کرد: نباید ضعفا را به دهکهای پایینتر کشاند و همچنین برای ایجاد امید به آینده بر اساس تئوری انتظار امید افراد افزایش پیدا کند.
به گفته ربیعی، ضعف در تصمیمگیری اقتصادی دولت گذشته وجود داشت، اما نباید این اشتباهات را تکرار کنیم.
وی پایههای سیاست رفاهی منسجم را دوری از سیاست رفاهی صدقهای عنوان کرد و افزود: متأسفانه باید به وجود فقر اخلاقی و تأثیرات منفی آن در جامعه اشاره کرد و اینکه با در پیش گرفتن سیاست رفاهی منسجم در جامعه میتوان فقر اخلاقی را کاهش داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پایههای سیاست رفاهی منسجم در جامعه با طرحهایی نظیر طرح سلامت آغاز شده یادآور شد: سیاستهای رفاهی نباید تبعیضآمیز همراه با ریخت و پاش باشد و تا زمانی که سیاست رفاهی درستی اتخاذ نشود، مجدداً اعتماد اجتماعی فرو خواهد ریخت.
ربیعی با اشاره به اینکه طرح رفاهی را عدهای هزینه قلمداد میکنند، گفت: باید بدانیم سیاستهای رفاهی نه تنها هزینه نیست، بلکه میتواند درآمدهای فراوانی هم داشته باشد.
وی افزود: این سیاستها اعتمادساز و امید به آینده را افزایش میدهد و همچنین هزینههای جانبی اقتصاد در جامعه با وجود آن کاهش خواهد داشت.
به گفته ربیعی، سرمایه اجتماعی عاملی برای کاهش فساد در جامعه بوده و با سیاست رفاهی منسجم هدفمند، غیرسیاسی و غیرپوپولیستی و ایجاد گفتوگوی اجتماعی میتوان تصمیمات بزرگ در جامعه گرفت، بنابراین با افزایش اعتماد اجتماعی و طراحیهای اقتصادی به نوعی نشاط اجتماعی ارزشمند حاصل میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 4 سیاست اقتصادی، خارجی، اجتماعی و رفاهی دولت یازدهم تصریح کرد: سیاستهای اجتماعی و رفاهی فصل ممیز آن با گذشته است.
ربیعی به انواع فقر در جامعه اشاره کرد و گفت: فقر سلامت، فقر آموزشی، فقر غذایی از جمله اینها بوده که دولت یازدهم به دنبال رفع این هزینههاست.
وی ادامه داد: فقر اجتماعی و مسکن از دیگر مباحث بوده که شورای عالی رفاه بعد از 8 سال فعالیت خود را آغاز کرده است و مسائل مطرح شده در آن پیگیری میشود.
بر اساس دستور رئیس جمهور از چند روز آینده حضور خیریهها و مشارکت مردم در سیاستهای رفاهی پررنگتر میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۱۵ ۱٦:۱٦:٤٨

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!