پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بر اساس اعلام بانک مرکزی:

دولت در سال 89، 27 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه داشت

نیوزبانک- بانک مرکزی در گزارشی از دخل و خرج دولت در سال 89 اعلام کرد: با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای در سال 1389 (به ترتیب 38 و 65 هزار میلیارد تومان)،تراز عملیاتی دولت با 27 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.

بانک مرکزی در گزارشی از دخل و خرج دولت در سال 89 اعلام کرد: با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای در سال 1389 (به ترتیب 38 و 65 هزار میلیارد تومان)،تراز عملیاتی دولت با 27 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ،بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال 1389، با توجه به رقم عملکرد واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب به میزان 43 هزار و 23 هزار میلیارد تومان، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ 19 هزار میلیارد تومان شد.

به این ترتیب مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت با هفت هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد و نسبت به سال قبل 53.8 درصد کاهش یافت. این کسری از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی تامین شد. تملک دارایی‌های مالی به میزان هفت هزار میلیارد تومان و دریافت‌های دولت بابت واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 15 هزار میلیارد تومان عملکرد داشت. بدین ترتیب خالص واگذاری دارایی‌های مالی به مبلغ بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسید.

طبق جداول اصلاحی بودجه سال 1389، مجموع درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مبلغ 117 هزار میلیارد تومان و مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مبلغ 117 هزار میلیارد تومان بود.

این گزارش می افزاید،از مجموع منابع بودجه دولت، سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای وواگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 42.7، 38.8 و 18.5 درصد بود. پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب 62، 26.9 و 11.1 درصد از مصارف بودجه مصوب را به خود اختصاص دادند.

بانک مرکزی عملکرد درآمدهای عمومی دولت در سال 1389 مبلغ 38 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل 17.6 درصد کاهش و نسبت به رقم مصوب سال، 76.5 درصد تحقق داشت.

سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها از کل درآمدهای عمومی دولت در سال 1389 به ترتیب 74 و 26 درصد و در سال 1388 به ترتیب 64.3 و 35.7 درصد بود.

درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1389 به 28 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال قبل، 5.2 درصد کاهش داشت. علت کاهش درآمدهای مالیاتی در این سال نسبت به سال قبل، تعریف رابطه جدید دولت دولت با شرکت ملی نفت ایران براساس قانون بودجه سال 1389 و حذف ردیف درآمدی مالیات عملکرد نفت در درآمدهای مالیاتی سال 1389 ذکر شده است.

بانک مرکزی افزوده است: بدون لحاظ کردن این جز در سال 1388، درآمدهای مالیاتی سال 1389 به میزان 8.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

همچنین درآمدهای مالیاتی در سال مذکور نسبت به رقم مصوب 81 درصد تحقق داشت. میزان تحقق مالیات های مستقیم 87.3 درصد و مالیات‌های غیر مستقیم 73.2 درصد بود. همانند سال قبل مالیات‌های مستقیم سهم بالاتری از درآمدهای مالیاتی به میزان 59.3درصد را به خود اختصاص داد.

بانک مرکزی علت عمده کاهش سایر درآمدها نسبت به سال قبل را لحاظ شدن سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی در ارقام سال 1388 ذکر کرده است.

بدون لحاظ کردن این جز در سال 1388، میزان کاهش سایر درآمدها در سال 1389 نسبت به سال قبل 7.4درصد است.

در سال 1389، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 43 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال قبل 174.7 درصد افزایش و در مقایسه با بودجه مصوب 95.5 درصد تحقق داشت.

از مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب 43 هزار و هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول حاصل شد که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 175.3 و 62.7 درصد افزایش داشت

علت این افزایش منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل، تمرکز وجوه واریزی به خزانه از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ دارایی‌های مالی شامل استفاده از منابع خارجی و داخلی با 31.4 درصد کاهش در سال 1389 نسبت به سال قبل به 15 هزار میلیارد تومان ذکر شده که در مقایسه با رقم مصوب 69.1 درصد تحقق داشت.

این گزارش حاکی است،کاهش 83.7 درصدی استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی و کاهش 69.5 درصدی منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل عمده‌ترین دلایل کاهش واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل بود.

طبق این گزارش بانک مرکزی از عمده دلایل محقق نشدن 30.9 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی، تحقق نیافتن 22.2 درصدی وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، تحقق نیافتن 73.7 درصدی منابع حاصل از واگذاری معادن و طرح‌های عمرانی و محقق نشدن 51.2 درصدی منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل بود.

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد که در سال 1389، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 49 درصد بود؛ رقم مشابه سال قبل 48.6 درصد بود.

پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در سال 1389 مبلغ 65 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل 11 درصد افزایش و در مقایسه با رقم مصوب 90.3 درصد تحقق داشت. در سال 1389، از مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای دولت معادل 94.5 درصد به صورت ملی و 5.5 درصد به صورت استانی پرداخت شد.

همچنین در سال 1389 ، پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) با 20 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 23 هزار میلیارد تومان رسید و در مقایسه با رقم مصوب 75 درصد تحقق داشت.

بر این اساس،در سال مورد بررسی، از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 79.1 درصد به صورت ملی و 20.9 درصد به صورت استانی پرداخت شد.

میزان تحقق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای – ملی 72.3 درصد و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای – استانی 87.9 درصد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۲/۲٠ ٠٦:۱۱:۲۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!