پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

«کارآفرینی» و «تولید داخل» کلیدهای کاهش وابستگی به نفت

نیوزبانک- یکی از راههای مهار بیکاری ۱۳ میلیون نفری در ده سال آینده توجه به کارآفرینی است. بهتر است بگوییم در شرایط که با کاهش قیمت نفت و افزایش تحریمها روبرو هستیم، توجه به تولید داخلی در سایه کارآفرینی بهترین گام در جهت رشد اقتصادی است.

یکی از راههای مهار بیکاری ۱۳ میلیون نفری در ده سال آینده توجه به کارآفرینی است. بهتر است بگوییم در شرایط که با کاهش قیمت نفت و افزایش تحریمها روبرو هستیم، توجه به تولید داخلی در سایه کارآفرینی بهترین گام در جهت رشد اقتصادی است.

به گزارش نیوزبانک، موضوع کار و اشتغال یکی از مهمترین دغدغههای امروز کشور هم در بین مسئولان و هم در نسل جوان است و دولتها در دورههای مختلف توجه به کارآفرینی را گامی در جهت حل مشکل اشتغال قلمداد کردهاند. به طوری که بارها رئیسجمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور است با اشاره به این موضوع، از اینکه «دانشگاههای ما نمیتوانند کارآفرین تولید کنند و فقط کارجو تولید میکنند» ابراز نگرانی کرده است.

دولت تدبیر و امید نیز مانند سایر دولتها توجه به امر کارآفرینی را مهم قلمداد کرده است و حداقل توجه آن تهیه دستورالعمل تشکیل کانونهای کارآفرینی کشور بوده است.
اهداف مهم تعریف شده برای این کانونها، افزایش توان مدیریتی استان در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به راهکارهای رفع این موانع، هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم سازی مدیران ارشد استان در زمینه توسعه کارآفرینی، ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی (اقتصادی، اجتماعی و...) و نهادینه سازی فرهنگ آن در استان و مشاوره و کمک به تصمیم گیری های مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی است.

به گزارش تسنیم، وظایف و فعالیت های کانون شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارائه راهکارهای عملیاتی بهبود وضعیت، شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی استانها، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تسهیل قوانین و رفع مغایرت ها و موانع قانونی موجود، به مدیران مرتبط استانی/کشوری، کمک فکری، اظهارنظرهای مشورتی و ارائه پیشنهادات سیاستی موثر به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی، ارتباط موثر با سازمان ها و نهادهای مرتبط در استان از جمله دانشگاه ها، مراکز رشد و موسسات پژوهشی، شناسایی و مستندسازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ساز و کارهای مناسب جهت تعامل مستمر با آنها، کمک فکری و مشاوره به مدیر کل استان جهت پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی استان، بررسی و تشخیص فرصت ها و تهدیدهای کسب و کار در استان ها با توجه به مزیت های نسبی، رقابتی و ساختار صنعت استان و همچنین روندهای فناوری در کشور و جهان، ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور و ارائه گزارش های دوره ای اقدامات و نتایج مطالعات به اداره کل است.

*عدم توجه به ظرفیتهای کارآفرینی از سوی دولت

به گزارش تسنیم، با وجود اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که کارآفرینی درمان درد جامعه امروز ایران و از حلقههای مفقوده اقتصاد است که برای نهادینه کردن آن و ایجاد ظرفیتهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار باید از کودکی تابزرگسالی پرورش داده شود، اما هنوز اقدام مهمی صورت نگرفته و بازار کار نشان میدهد، دستورالعمل تشکیل کانونهای کارآفرینی کشور برای گسترش کارآفرینی نه تنها کافی نبوده بلکه به اعتقاد کارشناسان تأثیر چندانی در رونق امر کارآفرینی نداشته است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت کارآفرینی در حل مشکلات اشتغال و رونق تولید میگوید:بحث کارآفرینی در بنگاههای کوچک و تعاونیها نمود بیشتری دارد. یعنی اگر مد نظر دولت حمایت از کارآفرینان برای اشتغال است، باید به سراغ تعاونیها و بنگاههای کوچک برود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که توجه دولت به تعاونیها و بنگاههای کوچک نباشد، کارآفرینی قابل رصد نیست اظهار میکند:باید شیوهها وروشهای قانونی را بیابیم تا بتوانیم از آن طریق از کارآفرینان حمایت کنیم. کارآفرینان به خودی خود نمیتوانند اثر گذار در بازار کار باشند در صورتی که اگر در قالب بنگاههای کوچک فعالیت کنند میتوانند نقش موثری را ایفا کنند.

حاج اسماعیلی میافزاید: سیاست دولت در بحث کارآفرینان باید شفاف باشد و این بحث را در بنگاههای کوچک دنبال کند تا بتواند ظرفیت سازی لازم را از طریق تعاونیها برای کارآفرینی داشته باشد. تا کنون اقدامات دولت در این زمینه شعاری بوده و نتوانسته گام مثبتی بر دارد. بیشتر کسانی که درمراکز آکادمیک و دانشگاهی تحصیل میکنند، آموزش های متناسب با بازار کار را سپری نکردهاند.

وی دلیل حل نشدن مشکل اشتغال کشور را عدم آموزش مهارتی می داند و میافزاید: دولت باید جایگاه کارآفرینان را در فرهنگ عمومی وسیاستگذاریهای خود مدنظر قرار بدهد.تا زمانی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور مطرح باشد، نمیتوان از قابلیت ها و ظرفیت های کارآفرینان به معنای واقعی در کشور استفاده کرد.

این کارشناس حوزه کار عدم استفاده ازظرفیتهای بخش تعاون و عدم ارائه کمکهای مالی و مشاورههای فنی لازم را از دیگرعلل ناموفق بودن کارآفرینی در کشور دانسته و میگوید: طی سالهای گذشته توجه جدی از سوی دولتمردان، مسئولان و حتی مردم به لحاظ گسترش فرهنگ کار وتعاون صورت نگرفته و از ظرفیت کارآفرینان در قالب شبکههای تعاونی استفاده نشده است، در حالی که در قالب تعاون پتانسیلهای کارآفرینان بهتر به بروز و ظهورمیرسد.

به گزارش تسنیم، همانطور که بارها کارشناسان اقتصادی بیان کردهاند، تزریق پول و نقدینگی حلال مشکلات متعدد در امر اشتغال نیست. با توجه به سیاست دولت برای کاهش تورم و نرخ بیکاری به نظر می رسد ، توجه به ظرفیت های کارآفرینی در کنار فراهمسازی بسترهای لازم برای به بار نشستن ایدههای کارآفرینان گام مهمی در جهت رونق تولید و حل مشکلات اشتغال کشور است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/٠٦ ٠٤:٠٦:٣٧
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!