پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تصویب 11 برنامه برای تحقق اقتصاد مقاومتی

بانک مرکزی از سرکوب مستمر قیمت ها و نرخ های کلیدی در اقتصاد منع شد

نیوزبانک-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری 11 برنامه تحقق اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی را که به تصویب شورای اقتصاد رسید، منتشر کرد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری 11 برنامه تحقق اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی را که به تصویب شورای اقتصاد رسید، منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،شورای اقتصاد در جلسه 16 تیرماه 1393 به استناد مفاد ماده 3 قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب 29 بهمن 92 پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی بانک مرکزی را به تصویب رساند.

برهمین اساس اهداف مورد نظر برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی شامل ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد برای بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانک ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولید و تجاری است.

** جزییات برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی

1 - اجتناب از سرکوب مستمر قیمت ها و نرخ های کلیدی در اقتصاد

* بسترسازی برای افزایش تأثیربخشی سیاست های پولی از طریق انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز

* احتراز از روش های تأمین مالی مبتنی بر منابع بانک مرکزی و کاهش مانده بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی

* موکول شدن تسهیلات اعطایی نظام بانکی به پذیرش گزارش توجیه فنی ــ مالی ــ اقتصادی طرح و پیشگیری از افزایش مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی

* تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان و در راستای عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز

2 - اصلاح رویکردهای دستوری در مدیریت نظام بانکی و اعطای اختیارات کافی به بانک ها متناسب با برنامه ها و اقتضائات نظام اقتصادی

* اصلاح رابطه مالی دولت با بانک ها از طریق کاهش تکالیف و اجتناب از تأمین مالی سیاست های حمایتی دولت از منابع بانک ها و ایفای مؤثر در نقش حاکمیتی

* لحاظ یارانه نرخ سود در بودجه دولت به منظور تأمین مابه التفاوت نرخ سود موردعمل بانک ها و نرخ سود ترجیحی پروژه ها و بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت

* اصلاح رابطه مالی دولت با بانک ها از طریق کاهش تکالیف واجتناب از تامین مالی سیاست های حمایتی دولت از منابع بانک ها و ایفای موثر نقش حاکمیتی

3 - برنامه های متناظر با سیاست ارتقای سلامت نظام مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک های کشور متناسب با استانداردها

* افزایش سرمایه در بانک های دولتی، تشویق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی به افزایش نرخ کفایت سرمایه و بهبود دیگر نسبت های نظارتی و مدیریت مؤثرتر ریسک

* تدوین برنامه عملیاتی حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها با مشارکت سایر قوا

* کاهش سهم دارایی های ثابت بانک ها و واگذاری اموال مازاد

* افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات

* اعطای تسهیلات به طرح های دارای سطح مشخصی از آورده متقاضی مشروط به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده

4 - برنامه های متناظر با سیاست ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی

* تکمیل پوشش نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی بر فعالیت تمامی مؤسسات پولی و بانکی و هدایت مؤسسات بدون مجوز به طی کردن تشریفات قانونی لازم

* ممانعت از ورود نهادهای غیرمسوول به حوزه وظایف و اختیارات بانک مرکزی

* الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد ساختارها و فرآیندهای لازم برای مدیریت مؤثر انواع ریسک و رعایت اصول راهبردی حاکمیتی شرکتی

* تقویت نظام اعتبارسنجی مشتریان به منظور کاهش ریسک های مترتب بر فعالیت بانک ها و مدیریت مطالبات غیرجاری بانک ها

* افزایش پوشش آماری و سطح تفصیل دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات پولی و بانکی به منظور ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و تحلیل سلامت نظام مالی

5 - برنامه های متناظر با سیاست اصلاح و روز آمد نمودن چارچوب بازار بین بانکی

* کنترل دامنه نرخ معاملات بازار به منظور هدایت نرخ سود تسهیلات

* تدوین مقررات سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی به منظور اعمال مؤثرتر سیاست های پولی

* ترغیب بانک ها به ایفای نقش فعال تر در بازار بین بانکی از طریق سپرده گذاری و سپرده پذیری به منظور گسترش عمق و وسعت عمل بازار بین بانکی

* ترغیب بانک ها به بهبود مدیریت نقدینگی و رفع نیازهای کوتاه مدت خود از بازار بین بانکی (جلوگیری از اضافه برداشت بانک مرکزی)

6 - برنامه های متناظر با سیاست ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازار های پول و سرمایه در حوزه تامین مالی

* اصلاح تمرکز نظام تأمین مالی از بانک محوری و تنوع بخشی به منابع و شیوه های تأمین مالی اقتصاد با رویکرد افزایش نقش آفرینی ابزارهای متنوع بازار سرمایه در تأمین مالی اولیه و بلندمدت تولید

* بازنویسی دستورالعمل اجرایی انتشار انواع صکوک اسلامی (ارزی و ریالی) و برطرف نمودن موانع اجرایی صکوک (حذف مالیات بر نقل و انتقال داراییها)و سایر ابزارهای تأمین مالی اسلامی

7 - برنامه های متناظر با سیاست بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد

* استفاده از روشهای جدید برای بهبود پوشش تأمین مالی خرد متناسب با نیازها و تسهیل فرایند اعطای اعتبارات خرد

* ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها

* بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های بانکی با هدف بهبود خدمت رسانی

8 - برنامه های متناظر با سیاست شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد

* افزایش پوشش آماری و سطح تفصیل دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات پولی و بانکی به منظور ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و تحلیل سلامت نظام مالی

* ایجاد امکانات سیستمی لازم برای ارائه خدمات بانکی و تبادلات مالی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه داری کل، دستگاه های دولتی، ذیحسابی ها و شرکت های دولتی و شهرداریها و تطبیق عملیات پرداخت الکترونیک با ضوابط مبارزه با پولشویی

* بسترسازی برای تبدیل تمامی مکاتبات و مراودات میان بانک ها و بانک مرکزی در فضای الکترونیکی ایمن

9 - برنامه های متناظر با سیاست ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطم های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان پس از پیش نیازهای ضروری

* ساماندهی و انسجام بخشی به بازار غیررسمی ارز

* بهبود قدرت مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار ارز از طریق بهبود کیفیت ذخایر این بانک و کاهش ریسکهای مترتب بر آن

* بهینه سازی ترکیب و میزان دسترسی به ذخایر خارجی بانک مرکزی با هدف تقویت قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز

* ایجاد سامانه ای واحد با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفاف و قابل پایش کردن مصارف ارزی در اقتصاد

* پایش مستمر و بهبود نسبت کفایت ذخایر خارجی

10 - برنامه های متناظر با سیاست تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجاری

* بازنگری در مقررات، رویه ها و سازوکارهای بانکی ناظر بر انجام عملیات تجاری بهمنظور تسهیل نقل و انتقال ارز حسب منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی

* مذاکره به منظور افزایش تعداد کارگزاران بانکی خارجی و جلب نظر بانک های کشورهای هدف به منظور احیای مجدد روابط کارگزاری با بانک های ایرانی

11 - برنامه های متناظر باسیاست افزایش تنوع روش های تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب های این حوزه

* ورود به بازار جهانی سرمایه و مالی در صورت رفع تحریم های بین المللی

* استفاده بهینه و مدیریت شده از منابع آزادشده در جریان مذاکرات برای تأمین مالی نیازهای وارداتی بخش تولید

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۲۹ ۱٣:۵٠:۱٠
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!