پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سهامداران: شاید برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص صورت گرفته باشد

قطعی چندباره سیستم معاملات آنلاین

نیوزبانک-اگر جامعه سهامداران آنلاین همواره در زمان عرضه اولیه از قطع شدن سیستم برخط شاکی بودند، اکنون این شکایت به کل معاملات تسری پیدا کرده است، به طوریکه قطع شدن چند باره سامانه معاملات طی روزهای گذشته نارضایتی زیادی در بین سهامداران ایجاد کرده است.

اگر جامعه سهامداران آنلاین همواره در زمان عرضه اولیه از قطع شدن سیستم برخط شاکی بودند، اکنون این شکایت به کل معاملات تسری پیدا کرده است، به طوریکه قطع شدن چند باره سامانه معاملات طی روزهای گذشته نارضایتی زیادی در بین سهامداران ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، این در حالی است که سامانه معاملات برخط که از سوی شرکتهای نرم افزاری بهمنظور دسترسی آسان معامله گران به سامانه معاملات در اختیار سهامداران قرار گرفته است، همواره در زمان افزایش تقاضا به خصوص در عرضههای اولیه با محدودیتهایی مواجه میشد، اما این مشکل به جای برطرف شدن توسعه پیدا کرده و با افزایش تعداد کاربران تقویت شده است. بهگونهای که قطعی سیستم معاملات آنلاین در چهارشنبه هفته گذشته و اختلال در ایجاد ارتباط با سامانه معاملاتی به اوج خود رسید و امکان دسترسی سهامداران و معاملهگران به سیستم معاملات به کلی قطع شد، بهطوریکه کاربران نتوانستند نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام کنند.

این مشکل که 3 بار در دو هفته گذشته تکرار شده است موجب بیاعتمادی سهامداران و ضرر و زیان شرکتهای کارگزاری و مشتریان آنها شده؛ بهطوریکه برخی از سهامداران معتقدند که ایجاد اختلال در سامانه برخط در روزهای گذشته دستوری بوده و بهمنظور جلوگیری از افت بیشتر بورس صورت گرفته است.

اختلال در سامانه معاملات آنلاین در حالی موجب بیاعتمادی و خشم سهامداران شده است که اقدام جدی برای برطرف کردن این مشکل صورت نگرفته و اگر اقدامی هم انجام شده اثری نداشته است؛ زیرا علاوهبر روز 19 آذر ماه، در روزهای بعد هم این مشکل تکرار شد و سهامداران همچنان شاهد ایجاد قطعی چند ساعته در سامانه معاملات آنلاین شرکتهای کارگزاری هستند.
در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس، درخصوص مشکلات پیش آمده در معاملات آنلاین گفت:براساس بررسیهایی که انجام شده است مشکلاتی که در معاملات آنلاین بهوجود آمده ناشی از مشکلات ارتباطی بین یکی از ارائهکنندههای خدمات زیر ساخت و شرکت مدیریت فناوری بوده و از سمت سامانه معاملاتی بورس هیچگونه مشکلی وجود نداشته است.
وی افزود: بنابراین به شرکتهای ارائهکننده خدمات تاکید شده است مشکلات پیش آمده را برطرف کنند و آنها نیز تعهد کردند که در مدت کوتاهی مشکلاتی که ناشی از پروتکلهای ارتباطی بوده است را برطرف کنند.
خواجه نصیری اضافه کرد: در روزهای اخیر پروتکل ارتباطی فیمابین سامانه معاملات برخط و شرکت مدیریت فناوری در برخی ساعات دچار اختلال و در برخی از کارگزاریها باعث قطعی سیستم شد، بنابراین به شرکتهای نرمافزاری و مدیریت فناوری اعلام شد حداکثر تلاش خود را برای رفع این موضوع انجام دهند.

مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس درخصوص برطرف شدن مشکل گفت: به نظر میرسد که اکنون 99 درصد مشکل برطرف شده باشد ضمن اینکه شرکت مدیریت فناوری به دنبال راهکاری است که مشکلات را برطرف کرده تا دیگر این موارد تکرار نشود.

وی درخصوص ابطال معاملات آنلاین در روزهایی که سیستم دچار مشکل شده است، توضیح داد: اگر خطای فنی از طرف سامانه معاملات بورس باشد درخصوص ابطال تصمیمگیری میشود؛ اما این مشکل که از سوی شرکتهای نرمافزاری خدمات دهنده برخط و شرکت مدیریت فناوری ایجاد شده است منجر به ابطال معاملات نمیشود.

خواجهنصیری تصریح کرد: ابطال معاملات در صورت خطای سامانه معاملاتی انجام میشود، اما این اختلال ناشی از سامانه معاملاتی نبوده و به دلیل رابطه بین سامانه معاملاتی شرکتهای نرمافزاری و مشتریان به وجود آمده که اگر ادعای آن توسط سهامداران وجود داشته باشد باید از این محل مطرح شود.

این مسوول سازمان بورس به ایسنا گفت:این در حالی است که مشتریان همواره باید این آمادگی را داشته باشند که با توجه به زیرساختهای نرمافزاری در کشور و محدودیتهایی که در این خصوص وجود دارد، هر زمان که سامانه برخط دچار نقص شد از طریق سیستمهای کارگزاری سفارشهای خود را ارسال کرده و اقدام به معامله کنند. مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: بنابراین به کارگزاران تکلیف شده است که در زمان بروز مشکل، مشتریان برخط بتوانند از خدمات این شرکتها استفاده کنند و سیستم معاملهگری کارگزاری پوششدهنده این کمبود باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۲۹ ۱٠:۵۹:۲۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!