پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

افزایش 15.2 درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

نرخ تورم آبان به 18.2 درصد رسید

نیوزبانک-میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه 1392 معادل 18.2 درصد اعلام شد.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه 1392 معادل 18.2 درصد اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،و بر اساس آمار بانک مرکزی، در 8 ماه سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 15.2 درصد افزایش داشته است.

در عین حال شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آبان ماه 1393 پس از حذف نوسان های فصلی نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش یافت.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آبان ماه 1393 در تمام استانهای کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استانهای گیلان و کهگیلویه و بویراحمد هر یک معادل 2.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان معادل 0.8 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 1.2 درصد افزایش داشته است.

گروههای اصلی

* خوراکیها و آشامیدنیها

در آبان ماه 1393 شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با ماه قبل معادل 1.2 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروهها مانند سبزیهای بوتهای معادل 44.1 درصد، سبزیهای ریشهای 9 درصد، سبزیهای برگی به جز کاهو 4.7 درصد، انواع برنج 0.8 درصد، فرآوردههای شیر 1 درصد، خشکبار 2.1 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 1.4 درصد، گوشت دام 0.2 درصد، آشامیدنیها 0.6 درصد، عدس 7.6 درصد، سیبدرختی 0.7 درصد، ماکارونی 1.7 درصد، فرآوردههای سبزی 0.6 درصد، لیموترش 3.0 درصد، انواع خرما 2.4 درصد، نمک، ادویه، سسها و چاشنیها و ترکیبات خوراکی 0.7 درصد، لپه نخود 3.6 درصد، کنسرو ماهی 0.7 درصد و انواع کالباس 0.8 درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها مانند گوشت مرغ و مرکبات (به جز لیموترش) هر یک معادل 9.3 درصد، موز 12.4 درصد، تخممرغ 2.8 درصد، کاهو 5.7 درصد، انار 4.9 درصد و کیوی 2.3 درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها معادل 9.2 درصد افزایش نشان میدهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکیها 9.1 درصد و آشامیدنیها 11.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشت.

*دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 1.1 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 1.3 درصد بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 7.7 درصد کاهش داشته است.

*پوشاک و کفش

در آبان ماه 1393، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل 1.8 درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص گروههای انواع کفش معادل 0.8 درصد، پارچه برای تهیه پوشاک 0.7 درصد و اجرت دوت و شستشوی لباس 1.6 درصد افزایش داشت. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.2 درصد افزایش داشته است.

*مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها

در آبان ماه 1393، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.4 درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل 1.6 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 1.0 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها معادل 16.0 درصد افزایش داشته است.

*اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده درخانه نسبت به ماه قبل معادل 0.6 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش معادل 1.6 درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی 0.8 درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 0.2 درصد و منسوجات مورد استفاده در خانه 0.3 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 8.6 درصد افزایش داشته است.

*بهداشت و درمان

در آبانماه 1393، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 2.1 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینههای بیمارستانی معادل 4.5 درصد، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی 1.0 درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی 0.9 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 30.3 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان میدهد.

*حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای گروه وسایل نقلیه شخصی معادل 1.0 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای گروههای تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی و کرایه مسافرت زمینی هریک معادل 0.5 درصد افزایش داشت.

در آبان ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 23.5 درصد افزایش داشته است.

*ارتباطات

در آبان ماه 1393، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 1.2 درصد کاهش یافت. کاهش فوق بیشتر در اثر پایین آمدن شاخص بهای دستگاه تلفن معادل 8.7 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات 11.2 درصد افزایش داشته است.

*تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 11.6 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای کتابهای درسی مدارس معادل 116.4 درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی 1.1 درصد و خدمات تفریحی و فرهنگی 0.5 درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای گروههای هزینه مسافرت با تور معادل 0.7 درصد و رادیو، تلویزیون، ضبط و پخش صوت و تصویر 0.3 درصد کاهش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 26.4 درصد افزایش داشته است.

*تحصیل

در آبان ماه 1393، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 1.3 درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای شهریه مدارس و کلاسهای تقویتی معادل 2.9 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل 15.7 درصد افزایش داشته است.

* رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 1.1 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 1.3 درصد و غذای آماده جهت مجالس و مراسم 0.8 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل 18.0 درصد افزایش داشته است.

* کالاها و خدمات متفرقه

در آبانماه 1393، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.9 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحتتأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه های لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 0.7 درصد، لوازم شخصی 1.4 درصد و شهریه مهدکودک 14.8 درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 13.8 درصد افزایش داشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۲۹ ۱٠:۵٧:۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!