پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

وجهی از دولت در پرونده موسوم به فساد ۱۲ هزار میلیاردی حیف و میل نشده است

نیوزبانک- رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه در ارتباط با موضوع ۱۲هزار میلیاردی سیاه نمایی شده و بین چند بانک چک ها و ضمانت نامه هایی در مدتی طولانی رد وبدل شده است اما وجهی از دولت حیف و میل نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه در ارتباط با موضوع ۱۲هزار میلیاردی سیاه نمایی شده و بین چند بانک چک ها و ضمانت نامه هایی در مدتی طولانی رد وبدل شده است اما وجهی از دولت حیف و میل نشده است.

به گزارش نیوزبانک به نقل از تسنیم، ناصر سراج در دیدار با حجتالاسلام سید محمد حسینیشاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان، با اشاره به سفرهای مختلف خود به استانهای کشور، اظهار کرد: نخستین برنامه سفر به هر استانی دیدار با نماینده مقام معظم رهبری در آن استان و بهرهگیری از رهنمودها و اطلاعات نماینده حضرت آقا برای پیشبرد هرچه بهتر امور است چرا که اعتقاد ما بر این است که مردم بیشتر مسائل خود را که با مسئولان مطرح نمیکنند با نمایندگان ولی فقیه در میان میگذارند.

وی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی گفت: با توجه به حق نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس این قوه تشکیل شده و به انجام وظایف مشغول است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که اگر دستگاههای نظارتی و از جمله سازمان بازرسی 50 درصد ظرفیت خود را به کار گرفته و طبق قانون عمل کنند وضعیت کشور بسیار بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به وجود فساد در برخی کشورهای غربی و در دستور کار قرار گرفتن مقابله با آن گفت: برخورد، پیشگیری و رسیدگی به امور مردم باید در دستور کار متولیان مقابله با فساد باشد. کشورهایی که به این امر عمل کردهاند هماکنون رتبههای نخست جهان را در اختیار دارند.

در فساد 12 هزار میلیاردی بسیار حرفهای عمل شده است

وی با انتقاد از برخی سیاهنماییها در کشور گفت: آنچه از فساد در کشور کشف شده توسط نظام کشف شده است. این فسادهای روی داده ارتباطی به خود نظام ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورافزود: در پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیاردی بسیار حرفهای عمل شده و شاید مبلغ از این مقدار هم بیشتر باشد.متاسفانه در ارتباط با این موضوعسیاه نمایی شده است .بین چند بانک چک ها و ضمانت نامه هایی در مدت طولانی رد وبدل شده اما وجهی از دولت حیف و میل نشده است.

وی با اشاره به سیاهنماییها از وضعیت فساد در کشور در برخی نشریات تصریح کرد: برخی از نشریاتی که اعتقادی به نظام نداشته و حتی ضدنظام هستند در این حوزه سیاهنمایی میکنند.

سراج با اشاره به ارتقای 8 رتبهای شاخص شفافیت اداری (TI) گفت: در شاخص شفافیت عملکرد اداری ایران هماکنون همردیف روسیه است و رشد 8 پلهای این شاخص در حالی اعلام شده که (TI) در ایران نماینده ندارد و اطلاعات توسط اپوزوسیون به این نهاد داده شده است.

مقابله با فساد در کشور باید از بالا به پایین انجام شود

وی با اشاره به برگزاری مرتب جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی با حضور سران 3 قوه گفت: مبارزه با دانهدرشتها باید در دستور کار باشد. همچنین مقابله با فساد در کشور باید از بالا به پایین انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رویکرد این سازمان اشاره کرد و افزود: در سازمان بازرسی کل کشور به دنبال ارائه آمار نیستیم، کار پیشگیرانه باد در دستور کار باشد و به دنبال انجام امور پروندههای کیفی باشیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ناصر سراج عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان کردستان، با اشاره به برخی از وظایف این سازمان از نظر قانونی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل 174 قانون اساسی زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه قرار دارد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور 2وظیفه مهم برعهده دارد که تنها در صورت تحقق 50 درصد از آن، مشکلات بسیاری رفع میشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن جریان امور کشور و حسن اجرای قانون را بهعنوان 2 وظیفه مهم این سازمان از نظر قانونی عنوان و تصریح کرد: در جریان امور کشور سازمان بازرسی در تمام امور مربوط به مدیران که قصد انجام هر کاری را داشته باشند، میتواند حضور پیدا کند و همچنین در تمام امورات مربوط به قانون قدرت ورود و حضور دارد.

وی با اشاره به تشکیل هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود، گفت: در ابتدا در این هیئتها از 50 درصد گزارشهای ارائه شده یک درصد به نتیجه میرسد که درخواست شد با حضور قاضی رسمیت پیدا کند. اکنون مقرر شده یک قاضی هم در هیئتهای بدوی و هم هیئت تجدیدنظر حضور داشته باشد که میتواند در روند اجرای اینگونه امور تاثیر بسزایی داشته باشد.

سازمان بازرسی کل کشور حساسیت نظارتی ویژهای در حوزه بیتالمال دارد

سراج با تاکید بر حساسیت این سازمان نظارتی در حوزه بیتالمال، افزود: تمام معاملات دستگاههای اجرایی دولتی و از جمله مناقصهها و مزایدهها باید با اطلاع سازمان بازرسی صورت گرفته و با نظارت سازمان به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه 3 نوع بازرسی در وظایف این سازمان پیشبینی شده است، اظهار کرد: نخستین نوع بازرسی، «بازرسی برنامهای» است که برای انجام آن از پیش برنامهریزی میشود و بر اساس آن محیطهایی را که حدس زده میشود ممکن است مشکلاتی داشته باشند و یا قوانین در آن به درستی اجرا نمیشود، بازرسی میشود.

رئیس سازمان بازرسیکل کشور خاطرنشان کرد: در بازرسی برنامهای برای هر بازرس مشخص است که در طول سال چه برنامهها و بازرسیهایی را باید انجام دهد.

وی «بازرسیهای فوقالعاده» را از دیگر انواع بازرسیها خواند و افزود: معمولاً این بازرسیهای خاص به دستور مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 و رئیس سازمان بازرسی اجرایی میشود. در این مورد به بررسی موارد اضطراری پرداخته میشود.

سراج از «بازرسیهای موردی» به عنوان مهمترین نوع بازرسیها در سازمان بازرسی یاد کرد و گفت: این بازرسیها معمولاً بیشتر در ارتباط با مردم است و با اطلاعات و گزارشهایی که از سوی مردم به ما میرسد، انجام میشود.

گزارشهای مردمی به سازمان بازرسی با دقت بررسی میشود

وی افزود: مردم از 3 طریق سامانه ارتباطی سازمان بازرسی کشور، تلفن 136 و حضوری موارد و شکایات خود را اطلاع رسانده و متعاقب آن بازرسی صورت میگیرد.

رئیس سازمان بازرسیکل کشور با اشاره به اینکه گزارشات مردمی مورد بررسی دقیق قرار میگیرد، اظهار کرد: معمولاً در بازرسیهای موردی، گزارشات پس از بررسی و تحقیقات و بعد از یک ماه به دستگاهی که از آن شکایت شده ارسال و مدیر آن موظف است حداکثر ظرف یک ماه به سازمان بازرسی پاسخ دهد.

وی با اشاره به حجم بالای بازرسیها در کشور و مشکل نیروی انسانی در سازمان، تصریح کرد: از آنجا که امکان و توان بازرسی فیزیکی از یک میلیون محیط بازرسی برای سازمان وجود ندارد، معمولاً این سازمان به صورت اتفاقی از ادارات و نهادها بازرسی میکند، ضمن اینکه اگر گزارشی مبنی بر تخلفی ارائه و یا اگر سازمان به موردی در زمینه احتمال تخلف برسد بطور ویژه بازرسی انجام میشود.

وصول 60 هزار اعلان و گزارش در سازمان بازرسی کل کشور

رئیس سازمان بازرسیکل کشور خاطرنشان کرد: در سال گذشته، بیش از 60 هزار گزارش و اعلان به دست این سازمان نظارتی رسیده است که به تمام آنها رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه عزم سران سهقوه در مبارزه با فساد و تخلفات اداری جدی است، افزود: پیشگیری، نظارت و بازرسی از اهم وظایف این سازمان نظارتی است که به آن جامه عمل میپوشاند.

فساد 12 هزار میلیاردی خسارت مادی به بیتالمال وارد نکرده است

وی با اشاره به مطرح شدن فساد موسوم به 12 هزار میلیارد تومانی گفت: در این بخش چند بانک مرتکب خلاف شدهاند و خلاف آنها هم محرز است، تعدادی چک، تعدادی ضمانت نامه، تعدادی چکهای تضمینی بین چند بانک رد و بدل شده، پول واریز و برداشت میکردند و جمع آن این مقدار شده است ولی این امر خسارتی به بانکها و بیتالمال از نظر مادی وارد نکرده است ولی در افکار عمومی سیاهنمایی شده و باید در صحبت کردن این مسائل رعایت شود. به عبارت دیگر متاسفانه در ارتباط با موضوع 12 هزار میلیاردی سیاه نمایی شده است .بین چند بانک چک ها و ضمانت نامه هایی در مدتی طولانی رد وبدل شده اما وجهی از دولت حیف و میل نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور سراج با اشاره به ارتقای 8 رتبهای شاخص شفافیت اداری (TI) افزود: در شاخص شفافیت عملکرد اداری ایران هماکنون همردیف روسیه است؛ رشد 8 پلهای این شاخص در حالی اعلام شده که (TI) در ایران نماینده ندارد و اطلاعات توسط اپوزوسیون به این نهاد داده شده است.

سازمان بازرسی معتقد به «دستگیری» و «مچگیری» است

وی گفت: به طور قطع تخلفات اداری نمیتواند در هیچ جای دنیا به طور کامل ریشهکن شود ولی اگر همه مسئولان هماهنگ بوده و فرامین مقام معظم رهبری از جمله فرمان 8 مادهای را به طور دقیق اجرا کنند، فساد در کشور به حد چشمگیری کاهش مییابد.

وی با اشاره به اینکه برخی عنوان میکنند که سازمان بازرسی به دنبال مچگیری نیست، گفت: اتفاقاً سازمان بازرسی کل کشور هم معتقد به دستگیری از مدیران برای بهبود وضعیت کاری آنها و هم مچگیری برای حسن انجام امور است.

* تذکر ضروری: کاربران محترم لطفا به جای خبرهای قبلی از آقای سراج که امروز منتشر شده بود، از اخبار فوق استفاده فرمایید که با اصلاحات جزیی منتشر گردیده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۲٦ ٠٨:٣۵:٣٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!