پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یارانه نقدی همان ۴۵۵۰۰ تومان

نیوزبانک-معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به ۵ هدف قطعی بودجه سال ۹۴ برای دستیابی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، علت تصمیم دولت برای افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان را تشریح کرد.

معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به ۵ هدف قطعی بودجه سال ۹۴ برای دستیابی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، علت تصمیم دولت برای افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از فارس، نشست خبری دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در محل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهور شروع شد.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، اظهار داشت: لایحه بودجه سال 94 دیروز با 10 پیوست به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزود: پنج پیوست مربوط به خود لایحه، سه پیوست مربوط به گزارش عملکرد برنامه پنجم در سال 92 است و یک جلد مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لایحه بودجه به همراه برنامه سال 94 به مجلس ارائه شد.

وی با بیان اینکه اهداف لایحه بودجه سال آینده در راستای دستیابی به قانون برنامه پنجم توسعه است، گفت: اهداف بودجه سال 94 عبارت است از رشد سرمایهگذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال.

معاون رئیس جمهور گفت: بودجه سال 94 کل کشور بالغ بر 838 هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال 4.3 درصد رشد کرده است.

وی بیان کرد: بودجه عمومی با 13.8 درصد رشد نسبت به سال جاری 267 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و بودجه شرکتهای دولتی 596 هزار میلیارد تومان است که یک دهم درصد کاهش نشان میدهد.

وی با بیان اینکه منابع بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تأمین میشود، بیان کرد: منابع عمومی بودجه سال آینده 224 هزار میلیارد تومان است.

به گفته نوبخت، متوسط تورم در سال آینده 14 درصد خواهد بود؛ بنابراین افزایش حقوق کارکنان دولت را 14 درصد پیشبینی کردهایم.

نوبخت با بیان اینکه منابع عمومی درآمدها که شامل مالیات، عوارض و گمرک است، برای سال آینده 119 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال 19.1 درصد رشد دارد و همچنین این درآمدها شامل مالیات و عوارض بوده که 86 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و 22.6 درصد رشد نشان میدهد.

معاون رئیسجمهور با اشاره به واگذاری داراییهای سرمایهای که جزء اصلی آن فروش نفت و برخی املاک است، گفت: سال آینده 73 هزار و 600 میلیارد تومان سهم نفت بوده که نسبت به سال جاری رشد منفی 7.8 درصد دارد. همچنین واگذاری داراییهای مالی که شامل سهام و اوراق مشارکت است 31 هزار میلیارد تومان با 0.8 درصد رشد پیشبینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه سهم نفت در بودجه نسبت به سال جاری کمتر شده و منفی است، بیان داشت: از 224 هزار میلیارد تومان حدود 73 هزار میلیارد تومان یعنی یکسوم آن از درآمدهای نفت در نظر گرفته شده و یکی از تفاوتهای بودجه 94 کاهش وابستگی نفت ناشی از فشارهای اقتصادی است.

وی عنوان کرد: سهم درآمدها از تعمیم اعتبارات هزینهای سال 83 حدود 46.9، 84 حدود 46 درصد و 85 حدود 48 درصد، سال 92، 59.9 درصد، سال 93، 67.3 درصد و سال آینده 72 درصد خواهد بود و این نشان میدهد، سهم درآمدها نسبت به درآمد نفت در بودجه بیشتر است.

نوبخت سه قلم هزینه، تملک دارایی سرمایهای و مالی را جزو مصارف دانست و افزود: اعتبارات هزینهای از 224 هزار میلیارد تومان حدود 166 هزار میلیارد تومان آن برای دستمزد و حقوق و سایر امور جاری در بودجه 94 پیشبینی شده که 11.2 درصد رشد دارد.

به گفته معاون رئیسجمهور 47 هزار و 700 میلیارد تومان تملک داراییهای سرمایهای با رشد 15.8 درصد بوده که اگر 7 هزار میلیارد تومان مهار آبهای مرزی از محل صندوق توسعه ملی را به آن اضافه کنیم، حدود 55 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی سال آینده اختصاص خواهد یافت که رشد بیش از 30 درصدی دارد.

وی اولویت رشد هزینههای جاری را در بخشهایی دانست و گفت: سال 94 سال عادی نیست و نسبت به سنوات گذشته سخت است و درآمدهای 110 هزار میلیارد دلاری نصیب دولت تدبیر نشده است. ملت میتواند اقتصاد خود را رشد بدهد و گامهای اساسی برداشته شود. اظهار نمیکنیم «همه چیز آروم است و ما چقدر خوشبختیم» و اینکه مانند آدم کوچولوی سریال گالیور ادعا کنیم که شکست نمیخوریم و اینکه کشورها مشکلات ما را نبینند و البته کشورهای دیگر بخواهند به ما حمله کنند که البته حمله نظامی مدنظر نیست و با اتکال به خداوند و مردم، کشور را به پیش خواهیم برد.

وی یکی دیگر از بودجههای سال آینده را بودجهریزی و تهیه تنظیم آن از طریق سنتی و عملیاتی توصیف کرد و گفت: از اوایل تابستان سال جاری این موضوع را شروع کردیم و دستگاهها با آن ناآشنا بودند که 2 هزار نفر ساعت دوره آموزش در سازمان گذاشته شد تا بودجه از شفافیت و قانونمندی کافی برخوردار باشد.

وی تأکید کرد: سال گذشته همین موقع، تورم را کمتر از 25 درصد پیشبینی کردیم که برای خیلیها غیرقابل قبول بود و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و برای سال 94 متوسط نرخ تورم را 14 درصد پیشبینی میکنیم که به همین میزان افزایش حقوق خواهیم داشت.

وی گفت: 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات علوم پزشکی برای نظام سلامت درنظر گرفته شده است.

نوبخت از استخدام همه افرادی که مراحل قانونی استخدامشان را انجام داده و کار آنها متوقف شده است، در سال 94 خبر داد و بیان داشت: 2 هزار میلیارد تومان برای کسری صندوقهای بازنشستگی اختصاص یافته و 855 میلیارد تومان برای صندوق نوآوری در راستای اقتصاد مقاومتی و اعتباراتی نیز برای عدالت آموزشی در مدارس و به روزآمد کردن کتابخانهها و همچنین 48 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی پیشبینی شده است.

نوبخت در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه در بخش عمرانی بودجه حمل و نقل 22 درصد، منابع آب 23 درصد، مسکن و عمران 17 درصد، آموزش 16 و انرژی 17 درصد در سال آینده رشد خواهد کرد، گفت: اولویتهای دیگر طرحهای عمرانی مربوط به تقویت خرید تضمینی آب، تعیین حریم بستر رودخانهها و توسعه مشارکت بخش غیردولتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: امسال اولویت بودجه به پرداخت طرحها این بود که پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارند، برای سال آینده هم 210 طرح و 470 پروژه که بالای 80 درصد پیشرفت کرده در اولویت هستند و علاوه بر آن، دو شاخص دیگر یعنی تأثیر در توازن منطقهای در محوری بودن برای اولویتبندی طرحها درنظر گرفته شده است.

وی گفت: افزایش فازهای گاز پارس جنوبی با هدف تولید 75 میلیون مترمکعب گاز و افزایش تولید نفت از اولویتها است چون الان در حد یک میلیون بشکه نفت صادر میکنیم، در حالی که میتوانیم این رقم را به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. به همین جهت برای آماده کردن خود بعد از رفع تحریمها باید توانمندی خود را افزایش دهیم، ضمن اینکه برای شرایط بد هم آمادگی داریم.

نوبخت گفت: در سال آینده بیش از 1300 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانک مسکن زوجهای جوان تأمین اعتبار کردیم، تا وام ارزانقیمت به آنها داده شود، همچنین 1500 کیلومتر راه و 5 طرح ریلی بزرگ در کشور تکمیل و بهرهبرداری خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از ویژگیهای بودجه 94 گفت: در سال آینده 1600 میلیارد تومان برای تأسیسات خطور گازرسانی، 300 میلیارد تومان برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستایی و 120 میلیارد تومان سرانه مدارس در نظر گرفته شده است.

معاون رئیسجمهور تصریح کرد: در تبصره 3 اجازه داده شده که 313 میلیارد تومان ناشی از فروش اموال شرکتهای ایدرو و ایمیدرو برای مناطق کمتر توسعهیافته سرمایهگذاری شود و در تبصره چهار امکان استفاده دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای 35 میلیارد دلار فاینانس خارجی فراهم شود.

نوبخت گفت: 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه شرکتهای دانشبنیان درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: غیر از اشتغالی که از طریق بودجه شرکتهای دولتی و سرمایهگذاریها شکل میگیرد، در لایحه سال آینده 1000 میلیارد تومان برای افزایش اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی درنظر گرفته شده که این رقم با توصیه شورای عالی اشتغال منظور شده و براساس پیشرفت کار در معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه خواهد شد.

وی همچنین رشد سرمایهگذاری کشور در سال آینده را 4 درصد پیشبینی کرد.

نوبخت در پاسخ به فارس گفت: تاکنون از محل درآمد هدفمندی یارانهها 30هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف پرداخت شده است.

نوبخت درباره قیمت فروش نفت در بودجه سال آینده اظهار داشت: همانطور که میدانید قیمت نفت در بودجه 93، رقم 100دلار تعیین شد، اما به طور متوسط نفت با رقم 108 دلار معامله میشد و برای سال آینده هیچ نمیتواند پیشبینی کند که قیمت به چه صورت تغییر خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: هم اکنون بسیاری از کشورها مانند عراق، نیجریه، مکزیک و روسیه قیمت نفت در بودجه 80 یا بیش از 80 دلار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تا پایان امسال هم حداقل قیمت نفت 7 دلار کمتر از پیشبینی ما است، اما با این حال کشور را با مکانیزم تخصیص بدون کسری بودجه اداره میکنیم.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه 94 تبصرهای وجود دارد که بر اساس آن اگر قیمت نفت بیش از 72 دلار شد این اضافه درآمد به طرحهای خاصی که عمدتاً عمرانی است تخصیص داده شود.

در ادامه این نشست، فرهاد دژپسند معاون بودجه در مورد استفاده از منابع انرژی در بودجه گفت: در سال 90 با توجه به رونقی که در فروش نفت وجود داشت مجلس مقرر کرد که سالی 3 درصد به سهم صندوق اضافه شود، اما در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی ورودی صندوق را کاهش دادیم.

وی ادامه داد: باید توجه شود که از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه سال 94 استفاده نمیشود بلکه ورودی صندوق متناسب با سیاستهای برنامه پنجم توسعه تنظیم شده است.

نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سال آینده پایان اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواهد بود و برنامه دولت برای اجرای فاز جدید و مرحله بعدی هدفمندی یارانهها چیست؟ اظهار داشت: طبق قانون هدفمندی هر سال منابع و مصارف را دولت باید در لایحه بودجه پیشبینی کند و سال 94 از محل اصلاح قیمتها صورت گرفته و همان 48 هزار میلیارد تومان سال جاری باقی میماند، مصارف نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی بین خانوارها 42 هزار میلیارد تومان توزیع میشود و همچنین 5 هزار و 200 میلیارد تومان بین بخشهای تولیدی مابهالتفاوت سود تسهیلات و نیز 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، 1300 میلیارد تومان به مسکن نیازمندان و زوجهای جوان و 1000 میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از منابع عمومی برای هدفمندی یارانهها برای سال 92 نزدیک به 11 هزار و 200 میلیارد تومان، سال جاری 1300 میلیارد تومان و سال آینده 6 هزار و 300 میلیارد تومان درنظر گرفتهایم.

وی گفت: سال آینده یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان بین خانوار توزیع میشود و هر چقدر سال اینده از محل یارانه نقدی صرفهجویی شود، در طرحهای عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانهها به خزانه نمیرود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است.

وی ادامه داد: 30 هزار میلیارد تومان تاکنون از درآمد هدفمندی به بخشهای مختلف پرداخت شده است.

وی در مورد نرخ ارز در بودجه 94 گفت: برای سال آینده کمتر از 10 درصد و 200 تومان نرخ ارز رشد داشته و اعتقاد برای یکسانسازی نرخ ارز، بازار باید خود را با این شرایط تنظیم کند و تحت هیچ شرایطی حتی در صورت کمبود ارز، قیمت آن را بالا نخواهیم برد، زیرا معتقدیم نرخ ارز از نظر روانی روی قیمت کالاهای دیگر اثرگذار است و قطعاً بدون دستور بازار را کنترل میکنیم و نمیگذاریم قیمت آن بالا برود و باید نرخ بازار خود را به سمت 2850 تومان بانک مرکزی نزدیک کند. سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز از 2850 تومان بالاتر نخواهد رفت و البته ارز دولتی در اختیار بخشهایی قرار میگیرد که نیازهای کشور را تأمین کند و امید داریم منابع ارزی تقویت شده و البته منابع نقدی خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تا با مدیریت شناور، ارز را اجرا کنیم.

وی تأکید کرد با مکانیزم بازار عمل میکنیم و به صورت امنیتی به دنبال تعادل بازار ارز نیستیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۱٧ ۱۵:۱۹:۲۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!