پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آغاز تدوین گزارش بانکداری پایدار در چارچوب استاندارد GRI در بانک ملت

نیوزبانک- تدوین اولین گزارش پایداری شرکتی براساس چارچوب استاندارد گزارشگری جهانی GRI در بانک ملت آغاز شد.

تدوین اولین گزارش پایداری شرکتی براساس چارچوب استاندارد گزارشگری جهانی GRI در بانک ملت آغاز شد.

به گزارش نیوزبانک، این گزارش فعالیت‏های پایداری و مسوولیت اجتماعی شرکتی که در مجموعه بانک ملت، در راستای اقدامات مسوولانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چند سال گذشته صورت گرفته است را ارائه می کند. گزارش پایداری شرکتی که از سوی بنیاد ملت به منظور گزارشگری عملکرد بانک ملت در زمینه بانکداری پایدار تدوین می شود، برای نخستین بار است که در یک بانک ایرانی استقرار می یابد تا بانک ملت تعهد خود را به مدیریت تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی در مجموعه فعالیتهای خود نشان دهد و خود را به عنوان یک بنگاه مسوولیتپذیر و کنشگر توسعه پایدار معرفی کند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که گزارشهای مالی بهتنهایی قادر به ترسیم جایگاه حقیقی شرکت در بازار، صنعت و اجتماع نیستند، ارائه گزارشهای مرتبط با فعالیتهای پایدار اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی علاوه بر ترسیم عملکرد حقیقی شرکت برای تمامی ذینفعان، باعث تقویت نام تجاری شرکت، وفاداری بیشتر مشتری و دریافت حمایتهای مادی و معنوی بیشتر نیز خواهد شد.

بر این اساس، در طول چند دهه گذشته همگام با توسعههای اجتماعی، سیاسی و تجاری، مفهوم مسوولیت اجتماعی نیز تکامل یافته و سازمانها و شرکتها بهطور روزافزون نسبت به ضرورت و مزایای انجام رفتارهای مسوولانه آگاه شدهاند و با به کارگیری این رویکرد سعی دارند تا از موجوداتی صرفاً اقتصادی به موجوداتی اجتماعی ـ اقتصادی تبدیل شوند.

از آنجا که سازمانها از سوی گروههای مختلف دینفعان مورد بررسی موشکافانه قرار میگیرند، عملکرد سازمان از نظر تأثیر آن بر جامعه و محیطزیست بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در سنجش عملکرد کلی سازمان و توانایی آن برای ادامه فعالیتهای خود به طور مؤثر، تلقی میشود. بنابراین شرکتها و سازمانهای پیشرو و مسوولیتپذیر همراه با گزارشهای عملکرد سالیانه، گزارشهای مسوولیتهای اجتماعی و پایداری خودرا نیز منتشر میکنند تا عملکرد سازمان از نظر تأثیر بر جامعه و محیطزیست نیز مورد ارزیابی ذینفعان قرار گیرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۱۲ ٠۲:۲۲:٣۱
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!