پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

۲۱ بانک و مؤسسه به بخشنامه بانک مرکزی توجهی نکردند

تنها ۴ بانک بخشی از اطلاعات خود را منتشر کردند

نیوزبانک - براساس بخشنامه بانک مرکزی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری باید امروز (اول آذر) اطلاعات درخواستشده براساس ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را منتشر کنند ولی تنها ۴ بانک صادرات، کارآفرین، ایرانزمین و شهر برخی اطلاعات خود را در خروجی سایتهایشان قرار دادهاند.

براساس بخشنامه بانک مرکزی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری باید امروز (اول آذر) اطلاعات درخواستشده براساس ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را منتشر کنند ولی تنها ۴ بانک صادرات، کارآفرین، ایرانزمین و شهر برخی اطلاعات خود را در خروجی سایتهایشان قرار دادهاند.

به گزارشنیوزبانک به نقل از فارس، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری به همراه شرکت پست بانک امروز طبق بخشنامه بانک مرکزی و دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» باید اطلاعات مربوط به صورتهای مالی (تسهیلات به تفکیک عقود، شاخصهای مرتبط با اجزای مانده سپردهها و تسهیلات و ...)، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک (به تفکیک انواع ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار)، شاخصهای مرتبط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی، مطالبات غیر جاری، داراییهای ثابت (اموال غیرمنقول و تملیکی) و کفایت سرمایه، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی (ساختار هیات مدیره و سهامداران و مصوبات مجمع عمومی)، اطلاعات مربوط به رویدادهای بااهمیت شامل تغییر در سرمایه، اعضای هیات مدیره... را روی سایت خود قرار دهند.

به گزارش فارس، امروز فقط بانکهای ایران زمین و کارآفرین، صادرات و شهر برخی مورد نیاز را در سایت قرار دادهاند. بانک کارآفرین گزارش مربوطه را در قالب PDF روی سایت قرار داده است.

بانک صادرات هم تنها بخشی از اطلاعات صورتیهای مالی بانک شهر تنها تسهیلات پرداختی به تفکیک عقود و ترازنامه را منتشر کرده است

بانکهای سینا، پاسارگاد، دی، پارسیان، قوامین، تجارت، ملت، سامان، سرمایه، اقتصاد نوین، گردشگری، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و خاورمیانه گزارشی در این باره منتشر نکردهاند.

بانک اقتصاد نوین تنها گزارش سه ماهه اول صورتهای مالی امسال را منتشر کرده و البته گزارش دورههای قبل هم در سایت قرار داده است اما در این گزارشها به مباحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و سایر موارد پرداخته نشده است.

بانک سرمایه تنها صورتهای مالی میان دوره 31 شهریور 93 و سالهای گذشته را منتشر کرده و اطلاعات مورد نظر در سایت نیست.

بانک رفاه، گزارش مدیریت ریسک بانک را منتشر کرده اما اطلاعات دیگر که در دستورالعمل ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری در سایت وجود ندارد. آخرین گزارش صورتهای مالی هم مربوط به سال 91 است.

موسسات کوثر مرکزی، عسکریه و توسعه گزارش مشخصی در این باره روی خروج سایت قرار ندادهاند.

بانک ملت تنها گزارشی با عنوان شفافیت مالی منتشر کرده که اغلب گزینههای آن مربوط به تسهیلات اعطایی و سود است. این گزارش بسیاری از موارد مورد تاکید در دستورالعمل بانک مرکزی را ندارد.

براساس این گزارش، دو بانک ایران زمین و کارآفرین تنها بانکهای اجرا کننده دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» بودهاند و بانک صادرات و رفاه کارگران هم تا حدودی برای اجرای آن گام برداشتهاند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/٠۲ ٠۹:٤٣:۲٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط