پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رییس سازمان توسعه تجارت:

اجماع در کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی نیست

نیوزبانک- رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ گفت: در کشور برای پیوستن به این سازمان اجماعی وجود ندارد.

رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ گفت: در کشور برای پیوستن به این سازمان اجماعی وجود ندارد.

به گزارش نیوزبانک، ولی الله افخمی راد در مراسم روز ملی صادرات که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی ایران و تهران، رئیس اتاق اصناف ایران، استاندار تهران، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای اتاق بازرگانی ایران صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: تجربه نشان میدهد توسعه صنعتی و صادراتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی اساسا قابل حصول نیست.

وی ادامه داد: لازمه این امر پیوستن به تفاهمنامههای تجاری دو جانبه، منطقهای و چند جانبه است که در آنها موانع تعرفهای و غیر تعرفهای و تبعیضهای گوناگون علیه کالاهای صادراتی عضو به تدریج حذف و یا کاهش یافتهاند.

او با طرح این سوال مبنی بر اینکه اگر صادر کنندگان ایرانی با تعرفههای ورودی بالا و متغیر و یا انواع تغییرهای غیرتعرفهای همچون بهانههای واهی، غیراستاندارد و یا غیربهداشتی بودن در بازارهای منطقهای و جهانی روبرو میشوند گفت با این شرایط به راستی چگونه میتوان به اجرای کامل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بند 10 آن مستقیما ناظر بر توسعه صادرات غیرنفتی است دست یافت. چگونه میتوان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشته باشیم در یک فضای غیرعادلانه در رقابت در بازارهای جهانی توفیقی داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از تسنیم، رییس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: از این رو امروزه به جرات میتوان گفت که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که از شاخصهای اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد و اقتصاد خود را با شبکه در هم تنیدهای از تعهدات بینالمللی مبتنی بر ایجاد ثبات قانونی و آزادسازی نسبی تجاری پیوند نزده باشد.

افخمی خاطرنشان کرد: بنابراین نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه اقتصادهای نوظهور بعد از طی چندین دهه آزمون و خطا به این نتیجه رسیدهاند که سیاستهای موسوم به جایگزینی واردات که از طریق کشیدن دیوارهای بلند تعرفهای به دور خود حاصل میشود مخصوصا در عصر جهانی شدن محکوم به شکست است.

او با تاکید بر اینکه نباید این موضوع را به هیچ وجه به معنای رویکردهای افراطی مبنی بر آزادسازی تجاری بیبرنامه و یا حذف حمایت دولت از تولید داخلی قلمداد کرد، یادآور شد: در تمامی کشورهای موفق در عرصه تجارت همچون چین، برزیل، هند، مالزی و ترکیه نقش سیاستهای دولتی از طریق فراهم آوردن بسترها و زیرساختهای لازم در جهت توسعه صادرات و نیز حمایت هدفمند از بخشهای دارای مزیت پویا و حاوی ارزش افزوده بالا مشهود است و در کل فلسفه ایجاد سازمانهای توسعه تجارت همین است.

افخمی ادامه داد: ادغام دستگاههای متولی بخش صنعت، معدن و بازرگانی دقیقا در راستای هم افزایی در بین سیاستهای تجاری و صنعتی صورت گرفت. اما این هم افزایی زمانی محقق میشود که حمایتهای دولت در بخش صنعت به صورت هدفمند انجام شود و در امتداد آن انجام مذاکرات در جهت اخذ معاهدات تجاری و بینالملل به سازمانهای تجاری منطقهای و جهانی صورت گیرد که این مسئله متاسفانه در کشور ما به نحوی شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.

افخمی گفت: ایران همچون بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل توجه به درآمدهای سرشار نفتی به مضرات ناشی از خامفروشی توجه نکرده و نیازی به پیوستن به توافقنامههای عمومی تعرفه یا تجارت و یا گات که به نوعی متولی تجارت جهانی است احساس نکرده است.

وی با بیان اینکه در دهه اول انقلاب در حالی که کشور ایران با چالشهای متعددی روبرو بود بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت حضور در گات پی بردند یادآور شد: یکی از مزایای پیوستن به این توافقنامههای بینالمللی بهره گیری از پایین بودن نسبی تعرفههای واردات و ثبات در قوانین و مقررات ناظر بر صادرات و واردات بود. از سویی دیگر در دوران سازندگی سازمان تجارت جهانی جایگزین گات شد.

او با تاکید بر اینکه سازمان تجارت جهانی دارای 160 عضو دائم و 24 عضو ناظر است گفت: ایران به دلایل مختلف از جمله تحریمها و عدم اجماع در داخل کشور موفق به پیوستن به دبلیو تی او نگردیده و این در حالی است که گامهای موثر اولیه در این زمینه برداشته شده و در اواخر دولت هشتم ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت یادآور شد: سازمان تجارت جهانی فرآیند جهانی شدن را در ذهن تداعی میکند چرا که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان که بیش از دو سوم آن را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند در آن حضور موثر دارند.

وی تصریح کرد: کارشناسان بر این باورند که این سازمان به عنوان کارآمدترین سازمان بینالمللی و اصلیترین شاهراه تعامل سازنده کشورها با اقتصاد جهانی است.

او با طرح این سوال مبنی بر اینکه چرا مضراتی از بابت بیرون ماندن از این شبکه به هم تنیده اقتصاد جهانی در طول دهههای متمادی به کشور ماوارد شده است گفت: نگاه مختصری به موقعیت تجاری ما در منطقه گویای این حقیقت است که اگر در رویههای موجود تجدید نظر اساسی نشود دست یابی به اهداف سند چشمانداز نه تنها در سال 1404 که در 1414 نیز با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: بیشتر همسایگان ایران از اعضای موثر و یا الحاق یافته به دبلیو تی او بوده و یا به سرعت در این راه گام برمیدارند و از این طریق سرمایههای خارجی هنگفتی در بخش صادرات کالا و خدمات خود جذب کردهاند.

وی یادآور شد: همچنین ایجاد اتحادیههای گمرکی متعدد بین کشورهای مختلف منطقه مزید بر علت شده، رقابت را برای صادر کنندگان ما در آینده نزدیک با چالشهای جدی روبرو خواهد کرد.

او خاطرنشان کرد: در حقیقت روند پیشبرد پروژه منطقهگرایی همزمان با تعامل جدی با اقتصاد جهانی در مورد تقریبا تمامی همسایگان نادر است و این در حالی است که متاسفانه کشور عزیزمان ایران در حال حاضر به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی در مسیر الحاق به این سازمان پراهمیت در سالهای اخیر با مشکلات عدیدهای مواجه بوده است. ضمن اینکه روند مذکرات تجاری ما در سازمانهای منطقهای مانند اکوتا، دی8 و یا سازمان همکاریهای اسلامی نیز از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار نبوده است.

او با اشاره به اهداف بالادستی ایران یادآور شد: در بند 12 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان و همچنین استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای تاکید شده است.

وی در پایان گفت: از این رو انتظار بر حق بخش خصوصی و صادرکنندگان کشور از دولت فعلی اتخاذ تدابیری علمی، حقوقی، کارآمد در راستای الحاق عزتمند ایران به سازمان تجارت جهانی است و در ساختار جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت این مسئولیت خطیر و مهم به سازمان توسعه تجارت داده شده است. از این رو این سازمان در صدد است تا به موازات ایجاد پیوندهای تجاری دوجانبه و منطقهای که به نوبه خود ا ز اهمیت بسزایی برخوردار است به فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت شتاب بخشیده و از آن در جهت نیل به اهداف بالادستی نظام استفاده بهینه کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/۲٧ ۱۲:۲٠:۲۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!