پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در پنج ماه ابتدایی سال

23 هزار میلیارد تومان سند بانکی برگشت خورد

نیوزبانک- در پنج ماهه اول امسال بیش از 490 هزار میلیارد تومان سند بانکی اعم از چک، سفته، برات و... مبادله و 23 هزار میلیارد تومان سند هم برگشت داده شد.

در پنج ماهه اول امسال بیش از 490 هزار میلیارد تومان سند بانکی اعم از چک، سفته، برات و... مبادله و 23 هزار میلیارد تومان سند هم برگشت داده شد.

به گزارش نیوزبانک بهنقل از ایسنا، تا پایان مردادماه در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بیش از 19 میلیون برگ سند به مبلغی معادل490 هزار و 700 میلیارد تومان مبادله شد.

در این دوره متوسط شاخص تعداد 90.1 شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص مبلغ اسناد مبادله به 159.9 رسید که بیانگر تورم نقطه به نقطه 15 درصدی است.

در پنج ماه ابتدایی امسال بالغ بر 2.3 میلیون برگ سند به مبلغ معادل23 هزار و 500 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد.

در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به 88.3 و 158.5 رسید که نشان می دهد تعداد اسناد نسبت به دوره مشابه سال گذشته 18.2 درصد و مبلغ آن 22.3 درصد افزایش یافته است.

همچنین از فروردین تا پایان مردادماه امسال نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد 12.2 درصد و از لحاظ مبلغ به 4.8 درصد رسید که این نسبتها در پنج ماه اول سال 1392 به ترتیب 10.9 درصد و 4.5 درصد بوده است.

آخرین آمارها از مرداد امسال

اما بنابرآخرین گزارش بانک مرکزی در مردادماه سال جاری در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود چهار میلیون برگ سند به مبلغی حدود 130 هزار و 400میلیارد تومان مبادله شد.

در این ماه شاخص تعداد اسناد مبادله شده 93 و شاخص مبلغ آن به 168.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 4.9 درصد و 5.4 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.4 و 16.4 درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی 497 هزار برگ سند به مبلغی حدود 5600 میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. که شاخصهای تعداد و مبلغ این اسناد در مردادماه به 93.6 و 190 رسید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 3.5 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 9.8 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 16.4 درصد و 39.1 درصد افزایش دارد.

همچنین در مردادماه امسال نسبتهای تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به 12.5 درصد و 5.5 درصد رسید که این نسبتها در سال 1392 برای تعداد 11.1 درصد و مبلغ 4.6 درصد بوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/۱٤ ۱۱:٤٣:۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!