پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک گردشگری افزایش سرمایه می دهد

نیوزبانک- بانک گردشگری با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق پذیره نویسی سرمایه خود را از 4 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال افزایش می دهد.

بانک گردشگری با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق پذیره نویسی سرمایه خود را از 4 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال افزایش می دهد.

به گزارش نیوزبانک، به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوقالعاده روز سه شنبه مورخ ۹۳.۵.۱۴بانک گردشگری(شرکت سهامی عام)، و مجوز شماره ۱۲۱.۲۷۸۳۲۸مورخ ۹۳.۵.۱۲سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۲۶۸۳۴مورخ ۹۳.۵.۱۲بانک مرکزی ج.ا.ایران مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۴.۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۶.۰۰۰میلیارد ریال، منقسم به تعدادشش میلیارد سهم ۱.۰۰۰ریالی با نام به شرح زیر افزایش یابد:

۱) سرمایه فعلی شرکت:۴.۰۰۰میلیارد ریال،

۲) مبلغ افزایش سرمایه: ۲.۰۰۰میلیارد ریال،

۳) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۶.۰۰۰میلیارد ریال،

۴) ارزش اسمی هر سهم: ۱.۰۰۰ریال،

۵) تعداد سهام عرضه شده: ۲.۰۰۰میلیون سهم،

۶) نوع سهم: عادی با نام،

۷) محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

*۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

۸) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی ، بهینه نگاه داشتن نسبت کفایت سرمایهو توسعه خدمات بانکی ،

۹) به هر صاحب سهم، در ازای هر دوسهم متعلقه در تاریخ ۹۳.۵.۱۴، تعداد یک حقتقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰) سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر نشانی و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حقتقدم خود را دریافت ننمایند، میتوانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به نشانی مندرج در بند ۱۲این آگهی مراجعه نمایند.

۱۱) مهلت استفاده از حقتقدم در خرید سهام جدید، ۶۰روز از تاریخ انتشار این آگهی میباشد.

۱۲) سهامداران گرانقدری که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

 • سهامدارانی که به موجب گواهی حقتقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمیکند، میبایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابهالتفاوت آن را به حساب شماره ۱-۱۰۰۰۰-۱۷۰-۱۱۰ ( به شماره شبا IR۵۱۰۶۴۰۰۱۱۰۱۰۷۱۰۰۰۰۰۰۱) این شرکت نزد بانک گردشگری شعبۀ مرکزی (از طریق شعبات بانک گردشگری و یا از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی واقع در سایت بانک گردشگری www.tiurismbank.ir) واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حقتقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان ولی عصر – بالاتر از چهارراه پارک وی – خیابان شهید فیاضی(فرشته) – پلاک ۵۱ – مجتمع تجاری داریوش-طبقه اول – واحد اداره امور سهام و مجامع ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به حوزه امورسهام ومجامع بانک گردشگری به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
 • ۱۳) در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران میتوانند در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی نسبت به واگذاری حقتقدم خود از طریق بازار فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حقتقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی میبایست قبل از پایان مهلت پذیرهنویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شماره ۱-۱۰۰۰۰-۱۷۰-۱۱۰این شرکت نزد بانک گردشگری شعبۀ مرکزی اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام اصل گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان ولی عصر – بالاتر از چهارراه پارک وی – خیابان شهید فیاضی(فرشته) – پلاک ۵۱ – مجتمع تجاری داریوش-طبقه اول – واحد اداره امور سهام و مجامع ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به اداره امور سهام و مجامع بانک گردشگری به نشانی فوق الذکر ، تحویل و رسید دریافت نمایند.

  بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

  ۱۴) حقتقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حقتقدم خود استفاده ننمودهاند و همچنین پاره سهمهای ایجاد شده، توسط بانک گردشگری از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینهها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

  نکات مهم:

  * مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.

  * ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیدهاند.

  * ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.

  * با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.(در صورت عدم افزایش سرمایه تا تاریخ مجمع ، تذکر این نکته که به دارندگان حقتقدم تعلق نخواهد گرفت ضروری است).

  *سایر افرادی که تمایل به خرید حقتقدم عرضه شده در بازار فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت این بانک، میتوانند به سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.tourismbank.ir مراجعه و یا با شمارۀ تلفن ۹-۲۶۶۳۰۳۴۵-۲۶۶۰۰۳۸-۰۲۱داخلی های ۱۰۹-۱۱۱وشماره نمابر ۲۲۶۲۳۱۷۵تماس حاصل نمایند.

  * گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.tourismbank.irوسایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir بخش بازار اولیه در دسترس میباشد.

  ۲۲) پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوارق بهادار به نشانی: ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره ۱۳ – سازمان بورس و اوراق بهادار – مدیریت نظارت بر بازار اولیه، ارسال نمایند.

 • سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید میباشند، میبایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حقتقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان ولی عصر – بالاتر از چهارراه پارک وی – خیابان شهید فیاضی(فرشته) – پلاک ۵۱ – مجتمع تجاری داریوش-طبقه اول – واحد اداره امور سهام و مجامع ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
 • تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/۱٤ ۱٠:٠٤:٣٨

  اخبار مرتبط

  نظرات

  ٠ نظر

  در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
  ارسال نظر ...
  نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!