پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک مرکزی ابلاغ کرد:

دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل ‌وصول

نیوزبانک-بانک مرکزی با هدف ارتقای هر چه بیشتر شفافیت صورت‌های مالی، «دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل ‌وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» مصوب شانزدهم اسفند ماه 1390 شورای پول و اعتبار را برای اجرا به بانک های دولتی، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

بانک مرکزی با هدف ارتقای هر چه بیشتر شفافیت صورت‌های مالی، «دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل ‌وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» مصوب شانزدهم اسفند ماه 1390 شورای پول و اعتبار را برای اجرا به بانک های دولتی، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در این بخشنامه آمده است:بر اساس مفاهیم نظری حسابداری، اصل افشا یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد. اصل افشا ایجاب می‌کند که تمامی واقعیت‌های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود.

بر همین اساس صورت‌های مالی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی فراهم سازد.

 به موجب مفاهیم مذکور، اطلاعاتی مربوط تلقی می‌شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، تایید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آن ها موثر واقع شود. از این رو، مربوط ‌ترین و با اهمیت‌ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت‌های مالی افشا شود ، مشروط بر این‌که چنین ارایه‌ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آن ها قدری پایین‌تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی که جزو لاینفک صورت‌های مذکور هستند افشا شوند. اجرای هر چه صحیح‌تر و دقیق‌تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورت‌های مالی می‌شود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش می‌دهد.

در صنعت بانکداری، ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به گونه‌ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

با توجه به این‌که در موسسات اعتباری درصد بااهمیتی از دارایی‌های موسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می‌دهد. علی‌الاصول رعایت اصل افشا در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت است. به دیگر سخن، ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورت‌های مالی موسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل است.

   بر اساس مفاد «دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل ‌وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی»، آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از گذراندن تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غیرقابل وصول شناخته ‌شوند، با تصویب هیات مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر موسسه اعتباری حذف شده و در نتیجه به جای درج در متن صورت‌های مالی، در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا می شود.

 در واقع حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آن ها برای انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورت‌های مالی است. زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر موسسه اعتباری نتیجه‌ای جزو متورم کردن حساب‌ها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نیستند، در پی نخواهد داشت.

 از سویی دیگر، حذف مطالباتی که از غیرقابل وصول بودن آن ها اطمینان حاصل نشده از دفاتر و درج آنها در یادداشت‌های همراه، به معنای نبودن رعایت اصل حسابداری افشا ـ که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است ـ می‌باشد که این امر به نوبه خود می‌تواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود شود. به علاوه آن‌که با امعان نظر به تاثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در مورد مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی موسسات اعتباری، تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور می شود.

بر طبق استانداردهای حسابداری برای رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه‌ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زیان‌های احتمالی ناشی از وصول نشدن مطالبات و لحاظ نکردن ذخیره مناسبی برای آن در حساب‌ها صورت پذیرد.

 احتساب ذخیره مذکور موجب می‌شود؛ درصورت غیرقابل وصول نسدن مطالبات و به تبع آن حذف آن ها از دفاتر مالی به یک‌باره زیان قابل ملاحظه‌ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورت‌های مالی آن دوره‌ای که این رویداد به وقوع می‌پیوندد، شناسایی نشود.

 از این رو در دستورالعمل یاد شده فقط آن دسته از مطالبات مجاز به گذراندن مراحل مذکور در دستورالعمل هستند که برای آن ها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آن ها بدون احتساب ارزش وثایق ماخوذه در حساب‌های مربوط لحاظ شده باشد.

  با توجه به آن چه گذشت، در دستورالعمل موصوف، شرایط و الزاماتی برای حذف مطالبات یاد شده از دفاتر موسسه اعتباری تعیین شده است که اهم آن ها به شرح زیر است:

1- برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی، بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی، در حساب‌ها لحاظ شده باشد.

2- شواهد و قراین کافی دال بر غیرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامی مصوبه‌های عنوان شده در دستورالعمل مذکور نیز اخذ شده باشد.

تاکید می شود ؛برای ایجاد هماهنگی و هم خوانی هر چه بیشتر «دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل ‌وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» با «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»، که قبلاً طی بخشنامه شماره مب/2823 مورخ پنجم اسفند ماه 1385 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، دستورالعمل اخیرالذکر نیز مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه یاد شده شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

یادآور می شود، این بخشنامه برای اجرای تبصره (1) ذیل ماده (23) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» موضوع تصویب‌نامه شماره ١٥٣٩٦٥/ت ٤١٤٩٨ ﻫ مورخ 3/8/1388 هیات محترم وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، متن ویرایش شده دستورالعمل «نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://tempuri.org/tempuri.html  بخش نظارت – بخشنامه های نظارت سال 1391 قابل دسترس است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۲/٠۹ ٠۱:٤۲:۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!