پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان:

بانک ها باید در مورد نحوه مصرف منابع قرض الحسنه به مردم گزارش بدهند

نیوزبانک- مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان باشاره به رشد منفی 8.3 درصدی منابع قرض الحسنه گفت: تورم بالا، نرخ بالای سود های بانکی و عدم فرهنگ سازی کافی در سپرده گذاری قرض الحسنه تاثیر به سزایی بر کاهش آن داشته است و بانکها باید در مورد منابع جمع آوری شده و نحوه مصرف منابع قرض الحسنه به سپردهگذاران و مردم گزارش بدهند.

مديرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان باشاره به رشد منفی 8.3 درصدی منابع قرض الحسنه گفت: تورم بالا، نرخ بالای سود های بانکی و عدم فرهنگ سازي کافي در سپرده گذاری قرض الحسنه تاثیر به سزایی بر کاهش آن داشته است و بانکها بايد در مورد منابع جمع آوري شده و نحوه مصرف منابع قرض الحسنه به سپردهگذاران و مردم گزارش بدهند

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایسنا، محمدرضا بهنام حسين پوردر تشريح چرايي کاهش منابع قرض الحسنه بانک ها و رشد منفي 8.3 درصدي آن با اشاره به اينکه در نگاه کلي، ميزان توديع سپردهها و نقدينگي در سيستم بانکي تابعي از شرايط کلي اقتصاد کشور بوده و نبايد به آن تک بعدي نگاه کرد اظهار کرد: بنابر آمارهاي رسمي ارائه شده در حال حاضر اقتصاد ما در شرايط رکود تورمي است و به تبع آن در زمينه ثروتآفريني اخلال ايجاد شده است که در اين وضعيت طبيعي است که ميزان درآمد افراد جامعه کاهش مييابد و تورم موجب ميشود که اشخاص سطح بيشتري از درآمد خود را صرف امور جاري و متعارف زندگي کنند و در نتيجه الزاما از منابعي که پيش از اين صرف اموري مانند قرض الحسنه ميکردند کاسته شود.

وي افزود: وقتي حجم کيک درآمدي افراد کاهش مييابد، اجبارا قطعهاي از آن صرف اموري نظير قرض الحسنه يا کارهاي غيرسود محور شده و اين منابع لاغرتر يا کلا حذف ميشود. هر چند که اخيرا با تلاش دولت نشانههاي رشد، رونق و کاهش تورم را کم و بيش ملاحظه ميکنيم و اميدواريم اين روند رو به رشد همچنان و با سرعت بيشتر ادامه داشته باشد تا تاثير مثبتي هم بر رشد منابع قرض الحسنه بگذارد.

بهنام حسين پور در ادامه اشاره اي هم به نرخ هاي سود بانکي کرد و گفت: نبايد در کاهش منابع قرض الحسنه تاثير نرخ بالاي سود سپرده سرمايهگذاري را فراموش کرد.

وي توضيح داد: در طول سالهاي اخير تعداد متقاضيان تسهيلات قرضالحسنه به عنوان تسهيلاتي ارزان قيمت افزايش يافته و از سوي ديگر بانکها با محدوديت اين منابع مواجهند که اين روند موجب شده آنها براي پاسخ دادن به تقاضاهاي تسهيلات قرض الحسنهاي که دريافت ميکنند، فيلترها و گزينشهايي را داشته باشند که مطمئن شوند اين تسهيلات به نيازمندان واقعي پرداخت ميشود که البته اين مساله گاهي باعث سوء تفاهم در نزد هموطنان ميشود که بانکها به اندازه کافي منابع قرض الحسنه دارند اما تسهيلات نميدهند.

مدير عامل صندوق قرض الحسنه پارسيان همچنين عدم فرهنگ سازي کافي را در بحث کاهش منابع قرض الحسنه، مورد تاکيد قرار داد و گفت: در طول ساليان اجراي قانون بانکداري اسلامي در زمينهي فرهنگسازي و آشنا کردن مردم با فوايد و منافع معنوي و حتي مادي عقود اسلامي و از جمله قرضالحسنه کار اصولي و تاثيرگذاري انجام نشده است که بتواند مردم را به ايفاي نقش موثرتر در اين عرصه مجاب کند و فوايد کوتاه مدت و بلند مدت آن را در زندگي مادي و معنوي آنها نشان دهد که به تبع اين قصور، فوايد عامالمنفعه سنت قرض الحسنه نيز به درستي مطرح نشده و فرهنگ سازي کافي در اين مورد وجود نداشته است.

مدير عامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان همچنين در پاسخ به اين سوال که با توجه به کامزد اندک تسهيلات قرض الحسنه بانکها و صندوق هاي در گير بااين موضوع چگونه دخل و خرج خود را تراز مي کنند بيان کرد: البته که بانکها در قبال کارهايي که انجام ميدهند، وظايف اجتماعي هم دارند که بايد به آنها هم توجه کنند و مسئوليتشان در اين بخش را هم بر عهده بگيرند. واضح است که با کارمزد چهار درصدي حتي ممکن است هزينه اداري و تشکيلاتي بانک در اين زمينه هم تامين نشود چه رسد به هزينههاي سربار و مستقيمشان که حقيقتا مساله با اهميتي است.

وي معتقد است که بايد کارمزدها نيز به مانند نرخ سود عقود مبادلهاي و مشارکتي مورد بازنگري قرار گيرد، چراکه اين چهار درصد از زمان تاسيس قانون بانکداري بدون ربا تعيين شده و تاکنون هم تغييري نکرده است.

بهنام حسين پور همچنين در اين مورد که بهتر نيست تا در مقابل افزايش رقم کارمزد تسهيلات قرض الحسنه ميزان اندک منابع اعطايي هم مورد بازنگري قرار گيرد گفت: سقف وامهاي تعيين شده براساس مصوبات، بخشنامهها و بستههاي سياستي و نظارتي ابلاغي بانک مرکزي تعيين شده و مطابق با اين اسناد در کل سيستم بانکي در حال اجراست. گفته ميشود سقف وامها کم است، اما اين را هم در نظر بگيريد که ابتدا بايد منابعي وجود داشته باشد تا براساس آن پرداخت وام بيشتري انجام شود.

بهنام حسين پور معتقد است که بانکها بايد در مورد منابع جمع آوري شده و نحوه مصرف آن به سپردهگذاران و مردم گزارش بدهند، چرا که بانکها تنها امانتدار خيرانديشاني هستند که آنها را وکيل کمک رساني به مردم کردهاند و حق دارند بدانند که منابعشان در کجا صرف شده است.

وي همچنين با بيان اينکه از ابتداي سال جاري تاکنون، منابع قرضالحسنه صندوق پارسيان 300 درصد افزايش يافته که تنها با فرهنگسازي و اعتمادسازي بين مردم اين منابع رشد يافته است خاطرنشان کرد: اين درحالي است که تسهيلات اين صندوق در قالب تامين هزينه هاي ازدواج براي هر نفر سه ميليون تومان، قرضالحسنه درمان تا سقف 20 ميليون ريال، تعمير و تکميل ساختمان 50 ميليون ريال، تامين هزينه اجاره مسکن 50 ميليون ريال و کمک هزينه تحصيل به دانشجويان هم با مبلغ 5ميليون ريال است و اخيرا وام خوداشتغالي به افراد معرفي شده از سوي کميته امداد و سازمان بهزيستي تا سقف 150 ميليون ريال پرداخت مي شود.

مدير عامل صندوق قرض الحسنه پارسيان منابع حال حاضر اين صندوق را بيش از 35 ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: مصارف ما نيز 3404 فقره وام ازدواج به مبلغ 102ميليارد ريال، 126 فقره وام درمان و بيماري به مبلغ دو ميليارد ريال، وام اشتغال و توليد به مبلغ 555 ميليون ريال، 131 فقره وام تعمير مسکن به مبلغ هفت ميليارد ريال بود که در مجموع 3667 فقره تسهيلات به مبلغ 112 ميليارد ريال را تشکيل مي دهد.

وي در مورد پايبندي به اجراي تکاليف بودجه در تسهيلات قرض الحسنه هم يادآور شد: که بر حسب تکاليف مقرر در بند «د» تبصره 17قانون بودجه سال 1393 در حال پرداخت حدود 100 ميليارد ريال وام قرضالحسنه براي خود اشتغالي، به ترتيب شامل 67 ميليارد ريال به مددجويان کميته امداد و 33 ميليارد به مددجويان سازمان بهزيستي کل کشور هستيم. تفاهمنامههاي لازم براي اجراي اين تصميم بين صندوق قرض الحسنه بانک و کميته امداد و ميان صندوق و سازمان بهزيستي کل کشور منعقد شده و آييننامههاي آن هم به شبکه شعب بانک اعلام شده و از اول شهريورماه سال 1393 شروع به پرداخت اين تسهيلات کردهايم.

بهنام حسين پور با اشاره به اهميت ايجاد شرايط مناسب براي جذب منابع قرض الحسنه خاطرنشان کرد: ما اين امکان را فراهم کردهايم که شخص بتواند با افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه پارسيان پس از توديع مبلغي در حساب خود، توليت حساب خود را به بانک بسپارد و پس از آن افراد نيازمند را شناسايي کرده و خود او تعيين کند که ما از محل منابع او به چه کسي وام بدهيم. به عبارتي ديگر صاحب حساب ميتواند افراد مختلف را معرفي کند و بگويد با چه وثيقهاي و به چه ميزان به او وام بدهيم و اين وجوه براساس نظر توديع کننده سپرده توسط بانک مديريت ميشود.

بهنام حسين پور ضمن قدرداني از سپرده گذاراني که با نيت خير خواهانه و توديع سپرده هاي خود در حساب هاي قرض الحسنه، امکان ارائه چنين خدماتي را براي صندوق فراهم مي کنند گفت ما براي توسعه فعاليت ها در چارچوب سنت حسنه و الهي قرض الحسنه همچنان چشم به نيات خيرخواهانه و همت بلند هموطنان نيکوکار و نيک انديش خود داريم و به پشتوانه سرمايه اعتماد و توجه هموطنان مي توانيم در مسير ايفاي نقش و رسالت اجتماعي بانک بيش از پيش قدم برداريم و گره اي از کار هم ميهنان بگشاييم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/۲۹ ۱۲:٣٧:٣۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!