پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نرخ تورم تولیدکننده در تیرماه ۲.۴ درصد کاهش یافت

نیوزبانک-شاخص بهای تولید کننده در ایران در تیر ماه 1393 به عدد 202.8 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد بالا رفت که بیشتر از 0.3 درصد افزایش در خرداد ماه بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 16.6 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولید کننده در ایران در تیر ماه 1393 به عدد 202.8 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد بالا رفت که بیشتر از 0.3 درصد افزایش در خرداد ماه بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 16.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل از ایلنا، نرخ تورم تولیدکننده در تیرماه ۲.۴ درصد کاهش یافت. نرخ میانگین تورم تولیدکننده در پایان تیر ۹۳ با ۲.۴ درصد کاهش به ۲۴.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۱.۸ درصد افت ۱۶.۶ درصد شد.

شاخص بهای تولید کننده در ایران در تیر ماه 1393 به عدد 202.8 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 1.5 درصد بالا رفت که بیشتر از 0.3 درصد افزایش در خرداد ماه بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 16.6 درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور، طی چهار ماه اول سال جاری به میزان 18 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1392 معادل 24.9 درصد افزایش نشان میدهد.

به گزارش ایلنا، در این ماه تورم نقطه به نقطه 1.8 درصد و تورم میانگین 2.4 درصد کاهش داشته است. البته با توجه به تغییر سال پایه تورم از سال 83 به 90 در این ماه، تغییرات شاخص بهای تولیدکننده چندان قابل مقایسه با ماه گذشته نیست.

گزارشی که بانک مرکزی برای تورم تولیدکننده در تیر ماه تنظیم کرده است، سال پایه را از 1393 به 1390 تغییر داده است.

در مقدمه گزارش در مورد چرایی تغییر ساله پایه محاسبه تورم نوشته شده است: شاخص قیمت در ادبیات پژوهشهای اقتصادی، به منظور ارزیابی چگونگی تغییرات سطوح مختلف قیمتها در مراحل تولید و توزیع کالاها و خدمات محاسبه و منتشر میشوند.

از آنجا که اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری کلان اقتصادی و اجتماعی در کشور نیاز به اطلاعات صحیح و دقیق به هنگام دارد و حفظ دقت و صحت شاخصهای مذکور مستلزم به هنگام نمودن چارچوب آماری مورد استفاده در تهیه آنها است، لذا در فواصل زمانی معین انجام تجدیدنظر در چارچوب های آماری ضروری است.

در این راستا مدیریت کل آمارهای اقتصادی در سال ١٣٩٠ آخرین تجدیدنظر در سال پایه شاخص های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. در این سال همزمان با تجدید نظر در سال پایه سایر شاخص های قیمت، در چارچوب آماری شاخص بهای تولیدکننده، نیز تجدیدنظر صورت گرفت و بر اساس بررسی های میدانی انجام شده طی یک طرح وسیع آمارگیری، نتایج حاصل از عملکرد تولید در سال ١٣٩٠ از بخش های اقتصادی مختلف در کشور جمع آوری شده و اطلاعات بدست آمده از جنبه های مختلف اقتصادی و آماری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. بدین ترتیب داده های موردنیاز جهت تجدیدنظر اساسی در شاخص مذکور فراهم شد.

در ماه مورد گزارش، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروههایی مانند انواع گندم و جو، سبزیهای برگی، انگور، میوههای هستهدار، عسل، ماهی آبهای شمال، ماکارونی، نخ اکرولیک، چوب و الوار، قیر، بنزن، پارازایلین، پلیاتیلن سبک، پیویسی، واکسن و داروی دام و طیور، سیمان، بتون، شمسروی، خودرو سواری، کرایه اتوبوس در داخل شهر، کرایه تاکسی سرویس، حمل و نقل زمینی بار توسط وانت، بلیط مسافرت با هواپیما، هزینه اقامت در هتل، آموزش شنا، شهریه کلاسهای تقویتی و بهداشت و مددکاری اجتماعی بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل داشت.

در ضمن در این ماه، شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها نظیر نخود، خیار، هندوانه، سیبزمینی، گوجهفرنگی، پرورش گوسفند و بز، تخممرغ، آبزیپروری، آبلیمو، متانول مصرف داخلی و صادراتی، اوره، آهن و فولاد پایه و مس مفتول پایین آمد.

گروههای تخصصی

کشاورزی، جنگلداری و ماهی گیری

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه اختصاصی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری برابر 1.4 درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت که بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای اقلام و گروههایی مانند انواع گندم و جو به میزان 18.2 درصد الی 28.2 درصد، سبزیهای برگی 8.1 درصد،انگور 6 درصد، میوههای هستهدار 12.6 درصد، عسل 9.1 درصد و ماهی آبهای شمال 2.5 درصد بود، ضمنا در این گروه،شاخص بهای اقلام و گروههایی نظیر نخود 21.7 درصد، خیار 9.9 درصد، هندوانه 20.8 درصد، سیبزمینی 2.1 درصد، گوجهفرنگی 2.8 درصد، پرورش گوسفند و بز 2.4 درصد، تخممرغ 9.6 درصد و آبزیپروری 7.8 درصد کاهش یافت.

شاخص بهای گروه مذکور، برابر 17.7 درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بالاتر بوده است.

ساخت (صنعت)

در تیر ماه 1393، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروههایی مانند ماکارونی به میزان 3.9 درصد، نخ اکرولیک 3.8 درصد، چوب و الوار 11.1 درصد،قیر 6.4 درصد، بنزن 10.2 درصد، پارازایلین 22.3 درصد، پلیاتیلن سبک 8 درصد، پی وی سی 7.8 درصد، واکسن و داروی دام و طیور 8.7 درصد، سیمان 6.6 درصد، بتون 5.5 درصد، شمش روی 8.7 درصد و خودروی سواری 4.8 درصد با پایین آمدن شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها نظیر آبلیمو برابر 16.3 درصد، متانول مصرف داخلی و صادراتی به ترتیب 7.1 درصد و 11.1 درصد، اوره 5.9 درصد، آهن و فولاد پایه 2.8 درصد و مس مفتول 2.1 درصد مواجه و موجب شد تا شاخص بهای گروه اختصاصی ساخت (صنعت) افزایشی برابر 0.7 درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد.

شاخص بهای گروه مزبور، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به میزان 11.1 درصد افزایش یافت.

خدمات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات معادل 3.1 درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت که بیشتر به سبب افزایش شاخص بهای اقلام و گروههایی چون کرایه اتوبوس در داخل شهر برابر 5.6 درصد، کرایه تاکسی سرویس 3.6 درصد، حمل و نقل زمینی بار توسط وانت 5.9 درصد، بلیط مسافرت با هواپیما 20.0 درصد، هزینه اقامت در هتل 4.9 درصد، آموزش شنا و شهریه کلاسهای تقویتی هر یک 3.4 درصد و بهداشت و مددکاری اجتماعی 9.9 درصد بود.

شاخص بهای این گروه، به میزان 27.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بالا رفت.

گروه

تیر ماه 93 نسبت به ماه مشابه سال قبل

4 ماه اول 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل

12 ماه منتهی به تیر ماه 93 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 92

شاخص کل

16.6

18

24.9

گروههای اصلی

کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

17.7

27.4

37.9

ساخت (صنعت)

11.1

10.1

19.9

حمل و نقل و انبارداری

28.3

32.7

28.6

هتل و رستوران

20.4

21.6

28.8

اطلاعات و ارتباطات

18.2

13.8

8.4

آموزش

14.6

14.5

14.1

بهداشت و مددکاری اجتماعی

34.6

29.4

32.4

سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

23.2

24.2

30.9

گروههای اختصاصی

کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

17.7

27.4

37.9

ساخت(صنعت)

11.1

10.1

19.9

خدمات

27.1

28.6

26.6

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/۱۵ ٠۹:٣٤:٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!