پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک کشاورزی:

فارس قطب مکانیزاسیون کشاورزی کشور است

دکتر محمد طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: فارس قطب مکانیزاسیون کشاورزی کشور است.

دكتر محمد طالبي رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك كشاورزي گفت: فارس قطب مكانيزاسيون كشاورزي كشور است.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، دكتر طالبي در حاشيه سفر به استان فارس در گفت و گو با «نسيم» افزود: طي جلسهاي که با اتحاديهها و تشکلهاي کشاورزي فارس داشتيم اين اتحاديهها به بيان مسائل و مشکلات از جمله فرايندهاي پرداخت تسهيلات، تضمين تسهيلات و نرخ سود تسهيلات پرداختند. وي با بيان اينكه درصدد هستيم درباره موضوعاتي که مد نظر اتحاديهها بود بازنگريهاي لازم را انجام دهيم يادآورشد: نرخ سود تسهيلات به تصميم دولت موکول و مقرر شده است که بانک مرکزي در اين زمينه تصميمگيري و نتايج را به ما اعلام کند.
مديرعامل بانك كشاورزي در ادامه به جلسه ديگر خود با استاندار، رئيس سازمان جهاد کشاورزي و رئيس اتاق بازرگاني استان فارس اشاره کرد و افزود: در اين جلسه درباره نحوه بهرهمندي از منابع صندوق توسعه ملي و طرحهايي که به صورت نيمهتمام هستند و از محل صندوق توسعه ملي تأمين اعتبار شدهاند، مطالبي عنوان شد مبني بر اينكه سرمايهگذاران براي تکميل طرحهاي خود به دليل افزايش قيمتها با مشکل روبرو شدهاند و براي کاملشدن طرحشان به پرداخت اعتبارات بيشتري نياز دارند.
دكتر طالبي اضافه كرد: طبق چارچوبهاي اعلام شده امکان سهميه مالي از محل صندوق توسعه ملي، براي طرحهايي که يک بار تامين مالي شدهاند، نيست ولي در عين حال اين مشکل عمومي و کلي در سراسر کشور است که به اطلاع صندوق توسعه ملي ميرسانيم.
رئيس هيأت مديره و مدير عامل بانک کشاورزي با بيان اينکه در ادامه اين جلسه مشکلات مجموعه طرحهايي که به دليل افزايش نرخ ارز با مشکل مواجه شده بودند، بررسي شد، افزود: مقرر شد همسو با برنامهريزيهايي که از طرف دولت براي حل مشکلات طرحهاي ذخيره ارزي تمهيداتي انديشيده شده، در قالب اين طرحها حل و فصل شود.
وي خاطرنشان كرد: قرار شد براي چارهانديشي و حل مشکلات تعداد ديگري از طرحها کارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد کشاوري، بانک و طرف معاونت برنامهريزي استانداري تشكيل و از سرمايهگذاران با هدف حل و فصل مسائل آنها دعوت شود.
دكتر طالبي افزود: بعضي از طرحهاي سرمايهگذاري، طرحهاي بزرگي هستند که به منابع زياد مالي نياز دارند و سهميهاي که منابع استان از صندوق توسعه ملي دارد، کافي نيست که قرار شد اين طرحها از طرف منابع متمرکز معرفي شود و اولويتبنديهاي لازم از طريق استان انجام شود تا طرحهايي که آمادهتر هستند بتوانند از اين منابع استفاده کنند تا بهرهبرداري خوبي از منابع صندوق توسعه ملي انجام شود.
دكترطالبي با بيان اينکه در ادامه اين جلسه مشکلات واحدهاي مرغداريهاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت، تصريح کرد: از ما درخواست شد از طرحهاي جديدي که در دستور کار دارند، حمايت کنيم که مقرر شد بانک کشاورزي و جهاد کشاورزي بررسيهاي لازم بر روي اين طرحها انجام دهد تا از حمايتهاي لازم برخورد دار شوند.
مديرعامل بانک کشاورزي با تاکيد بر اينکه از سالهاي گذشته تاکنون ظرفيتسازي خوبي در توليد مرغهاي گوشتي در استان فارس صورت گرفته و مازاد گوشت استان توليد ميشود، افزود: به دليل اينکه واحدهاي توليدکننده مرغ در مقياسهاي کوچک هستند در صحنه رقابت ممکن است با مشکل مواجه شوند. اعتقاد ما اين است که براي توسعه مرغداريهاي گوشتي ما بايد از الگوهاي زنجيرهاي بهره بگيريم.
وي به تشريح نتايج اين جلسه در ارتباط با مشکلات واحدهاي توليدي مرغداري هاي گوشتي پرداخت و اضافه کرد: قرار شد که استانداري در اين رابطه برنامهريزي کند و حداقل دو تا سه زنجيره قدرتمند در استان تشکيل دهد تا با برندسازي که انجام ميشود فرصت صادرات بهتري ايجاد شود.
دكتر طالبي با اشاره به اينکه نزديک به 12 درصد سهم توليدات کشاورزي کشور در استان فارس است، افزود: يک خصوصيت و محدوديت مهم بخش کشاورزي، نياز به آب است. با توجه به اينکه بخش مهمي از زندگي مردم اين استان به کشاورزي متصل شده است بايد سرمايهگذاري کافي بر روي آب انجام دهيم و از سيستمهاي جديد و نوين آبياري استفاده کنيم تا بخشي از مردم که زندگي خودشان را به بخش کشاورزي وابسته کردهاند در آينده با مشکل مواجه نشوند و قدرتي که فارس در توليدات کشاورزي دارد، در آينده هم شاهد آن باشيم.
وي گفت: براي اينکه در صنايع تبديلي و فرآوري، ارزش افزودههاي بيشتري در استان ايجاد شود که بتواند مکمل توليدات کشاورزي استان شود، نيازمند اين هستيم که نگاه زنجيرهاي و برندسازي داشته باشيم.
دكتر طالبي با تاکيد بر اينکه فارس يکي از قطبهاي مکانيزاسيون کشاورزي کشور است و شرکتهاي بسيار موفقي در اين استان وجود دارد که خدمات به ديگر استانها ميدهد، ادامه داد: در سال گذشته 750 ميليارد تومان به توسعه مکانيزاسيون کشاورزي اختصاص يافت و در سال جاري بالغ بر 800 ميليارد سهم اعتبارات براي مکانيزاسيون بخش کشاورزي در نظر گرفته شده که استان فارس سهم خوبي از اين را به خود اختصاص داده است و فرصت بسيار خوبي است که اين استان از اين منابع استفاده کند تا بتواند قدرت و مزيت خوبي که در زمينه کشاورزي دارد، بهرهبرداري کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۵/۲۹ ۱۱:٤۱:۵٦

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!