پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نسخه مناسب چاپ این صفحه یادداشت نشانی این صفحه معرفی این صفحه به دیگران نظام بانکی‌ پرچمدار صنعت فناوری اطلاعات کشور

بانکداری الکترونیک در ایران همپای شاخص‌های جهانی

نیوزبانک-نظام بانکی پرچمدار معرفی و کاربری فناوری ارایه خدمات بوده و موتور محرک صنعت فناوری اطلاعات کشور به شمار می رود.

نظام بانکی پرچمدار معرفی و کاربری فناوری ارایه خدمات بوده و موتور محرک صنعت فناوری اطلاعات کشور به شمار می رود.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،،سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی این مطلب را در آیین گشایش«نمایشگاه دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با حضور رییس کل، اعضای هیات عامل، مدیران کل، مدیران و جمعی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد، عنوان کرد.
در این مراسم که همزمان با استقرار دولت یازدهم در بانک مرکزی برپا شد،7 طرح خدمات نوین بانکداری الکترونیک رونمایی و افتتاح شد، احمدی در ابتدای این آیین گفت: تحولات فناوری طی بیش از دو دهه اخیر، نظامهای بانکیسراسر جهان را دچار دگردیسی عمیقی نموده است. خوشبختانه، نظام بانکی کشور ما نیز از این روند بینالمللی دور نبوده و با کاربری گسترده فناوری در انجام عملیات بانکی به ویژه ارایه خدمات به مشتریان، وسیعاً از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره جسته است.
دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: بی اغراق میتوان ادعا کرد نظام بانکی ما همواره پرچمدار معرفی و کاربری فناوری در ارایه خدمات و عملیات درونی خود بوده و موتور محرک صنعت فناوری اطلاعات در کشور به شمار می رود.
وی ضمن ابراز رضایت از روند روبه پیشرفت خدمات بانکداری الکترونیک در ایران افزود: جای خوشوقتی بسیار است اذعان داریم سطح ارایه خدمات و کاربری پرداخت و بانکداری الکترونیکی در ایران بر اساس بیشتر شاخصهای جهانی، در سطح کشورهای پیشروست و از این لحاظ، تحقق یکی از آرمانهای چشم انداز بیست ساله نظام در خصوص کسب جایگاه اول منطقهای، به هیچ عنوان دور از انتظار نیست.
احمدی کسب این موفقیت بزرگ را مرهون تلاشها و اقدامات گستردهای دانست که در سطح نظام بانکی و شرکتهای فناوری صورت پذیرفته است. وی گفت: در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هدف گذاری، بسترسازی و هدایت مجموعه بانکها برای نیل به این اهداف متعالی از جایگاه ممتازی برخوردار است.
دبیرکل بانک مرکزی سپس به موضوع فرصتها و تهدیدهای کاربری فناوری در عملیات و خدمات بانکی اشاره کرد و رسیدگی و تشخیص و مدیریت این موضوع را چالشی بزرگ پیش روی بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور برشمرد.
وی در ادامه گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به قانون وظیفه تسهیل مبادلات و موازنه پرداختها را بر عهده دارد. در کنار این وظیفه ایجابی، وظیفه مهم نظارت بر صحت و سلامت نظام بانکی کشور نیز بر عهده این نهاد است که با وضع و نظارت بر مقررات حوزه پولی، مدیریت مطلوب مخاطرات بانکی را به انجام میرساند که تسامهاً میتوان آن را نقشی سلبی قلمداد کرد.
احمدی ایجاد توازن میان دو هدف به ظاهر متناقض، یکی معطوف به توسعه و تسهیل و دیگری معطوف به تحدید و ساماندهی را چالشهایی در خور توجه خواند و افزود: تنها با ایجاد ساختارهای مناسب میتوان با این اهداف روبرو شد.
سید محمود احمدی در ادامه ضمن«اطلاعات محور» برشمردن بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ورودیهای این سازمان، دادهها و اطلاعاتی است که بر مبنای تحلیل آنها تصمیمسازی و تصمیمگیری میشود. حصول اطمینان از کیفیت دادهها و توان تحلیل آنها در زمانهای که زندگی میکنیم، برای هر سازمانی پیچیده و دشوار تلقی میشود، لیکن این پیچیدگیها برای سازمانی که صرفاً بر مبنای دادهها و اطلاعات کار میکند، اهمیتی حیاتی داشته و به نوعی با فلسفه وجودی آن گره خورده است.
دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:گزافه نیست اگر بگوییم در طول سیزده سالی که بانک مرکزی مدیریت امور پرداخت و بانکداری الکترونیکی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده، کارنامه موفقی از خود بر جای نهاده است.
احمدی برخورداری از نظامهای پرداخت روزآمد و استاندارد، همگامی با آخرین فناوریهای روز و همچنین تکمیل تدریجی احاطه اطلاعاتی بانک مرکزی بر آنچه که در حوزه پول و ارز میگذرد، را دستاوردهای غیرقابل اغماض بانک مرکزی عنوان کرد.
وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع چالش میان تسهیل و نظارت، دو راهبرد توسعه سامانههای بین بانکی و متعاقباً احاطه اطلاعاتی بر مبادلات آن را اتخاذ نموده است.
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه گفت: در راهبرد اول بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی، زیرساختها و بسترهای لازم برای تسهیل مبادلات پولی را فراهم کرده و محیطی را فراهم میآورد که بر اساس استانداردهای جهانشمول بانکی، امکان معرفی خدمات جدید را توسط بانکها میسر سازد. از سوی دیگر سرپرستی سامانههای زیرساختی، مجموعه بسیار گرانبهایی از دادهها و اطلاعات واقعی را گردآوری میکند که بر مبنای آن و با احاطه اطلاعاتی بانک مرکزی از آنچه که در نظام پولی کشور میگذرد، نظارت موثر و کارا محقق میشود.
وی همچنین تصریح کرد: اتخاذ این راهبردها با کسب نظر مشاوران بینالمللی و کارشناسان داخلی چه در خصوص راهبرد پرداختها که در سال 83 اجرای آن آغاز گردید و چه در خصوص نقشه راه 1400 بانک مرکزی، که به لطف پروردگار از امسال اجرایی میشود، صورت پذیرفته است.
احمدی برخورداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را زمینه ساز اجرای راهبردهای یاد شده دانست و گفت: بازسازی و بازآرایی زیرمجموعه فناوری بانک مرکزی در سالهای اخیر، آنها را در جهت نیل به اهداف حاکمیتی بانک مرکزی سازماندهی و هدایت کرد؛ به گونهای که هم اکنون ایفای وظایف و نقشهای حاکمیتی اولویت اصلی این حوزه است.
دبیرکل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: نقش بانک مرکزی و زیرمجموعههای آن، تصدیگری خدمات بانکی نیست بلکه فراهم آوردن زیرساخت و بسترهایی است که در آن بانکها و سایر شرکتهای فناوری بتوانند خدمات خود را به صورت استاندارد و با لحاظ الزامات مدیریت ریسک گسترش دهند و در این میان آنچه که برای نظارت بانک مرکزی مهم و حیاتی به شمار می رود، اطلاعاتی است که بر این بسترها مبادله شده و واجد ویژگیهای صحت، دقت و روزآمدی است.
وی در پایان، ایجاد و توسعه سامانههای جدید و بهبود و بازنگری در سامانههای موجود در چارچوب راهبردهای فوق را همواره از وظایف حوزه فناوری بانک و شرکتهای زیرمجموعه آن عنوان کرد و از حضار دعوت نمود تا از نمایشگاه دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت هفته دولت برپا شده است بازدید نمایند.
گفتنی است در این مراسم، رییس کل بانک مرکزی از سامانه های مدیریت حسابهای دولتی ، سامانه چکاوک و سامانه انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی رونمایی کرد سپس کارشناسان فناوری اطلاعات بانک مرکزی و شرکتهای تابعه؛ پورتال کاشف ، سامانه ارزش افزوده مرکز شتاب ، سامانه پرداخت الکترونیک سیار(سپاس) و سامانه استعلام بانکی را معرفی نمودند و از مزایا و ویژگیهای آن سخن راندند.
در بخش دیگری از این مراسم، سکه یادبود منقش به شعار «آرامش و امید» که به مناسبت استقرار دولت یازدهم ضرب شده است، رونمایی شد.
در این نمایشگاه همچنین از نسل جدید ایران چک 50 هزار تومانی منقش به تصویر بارگاه حضرت امام رضا(ع) و اسکناس جدید 20 هزار تومانی منقش به تصویر بادگیرهای ایرانی پرده برداری شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۵/۲۹ ٠٨:۲٣:٠٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!