پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آمار سپرده ها و تسهیلات منتشر شد

نیوزبانک-بانک مرکزی جدیدترین آمارهای مربوط به مانده کل سپرده ها و تسهیلات در شبکه بانکی را منتشر کرد.

بانک مرکزی جدیدترین آمارهای مربوط به مانده کل سپرده ها و تسهیلات در شبکه بانکی را منتشر کرد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك ازبنکر این آمارها نشان می دهد «شاخص تسهیلات به سپرده ها» که به نوعی «نسبت مصارف به منابع» در شبکه بانکی را نشان می دهد، در دی ماه نسبت به آذرماه بدون تغییر و معادل 0/94 درصد بوده و تا رسیدن به سطح استاندارد 0/85 درصدی زمان زیادی را در پیش دارد. علاوه بر این، نسبت «کسری قانونی به کل سپرده ها» نیز در دی ماه، معادل با آذرماه و به میزان 1/11 درصد بوده است. این نسبت، یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی است و تغییرات آن، به تغییراتی معکوس در حجم نقدینگی منجر می شود. یک نکته قابل توجه در گزارش جدید بانک مرکزی نیز این است که نسبت «مانده تسهیلات به کل نقدینگی» که در برخی از دوره های گذشته بیش از 100 درصد شده بود، در ماه های اخیر در مسیر کاهشی قرار گرفته و معادل 4/96 درصد در دی ماه شده است.
رشد 5/1 درصدی مانده «سپرده ها»
برپایه گزارش دنیای اقتصاد،جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان دی ماه سال گذشته، میزان کل «مانده سپرده ها» در شبکه بانکی کشور به حدود 9/646 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مانده کل سپرده ها در آذرماه، رشدی 5/1 درصدی را نشان می دهد و در مقایسه با مانده کل سپرده ها در دی ماه سال 1391 نیز، 5/33 درصد بیشتر شده است. بانک مرکزی علاوه بر آمار «مانده کل سپرده ها»، اطلاعات مربوط به ارقام ماهانه «مانده کل سپرده ها با کسری قانونی» را نیز منتشر می کند؛ چراکه بانک ها موظفند از سپرده های خود، درصدی را به صورت «کسری قانونی» نزد بانک مرکزی ودیعه بگذارند. بر اساس داده های جدید، «مانده کل سپرده ها با کسری قانونی» در پایان دی ماه سال گذشته، حدود 8/574 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم این شاخص در آذرماه، رشدی 4/1 درصدی را نشان می دهد و در مقایسه با مقدار آن در دی ماه سال 1391 نیز، بیانگر رشدی 5/32 درصدی است. در نهایت، سومین شاخصی که از سوی گزارش «تسهیلات و سپرده» بانک مرکزی به صورت ماه به ماه منتشر می شود، «مانده کل تسهیلات شبکه بانکی» است که آخرین آمار آن در دی ماه اعلام شده و رقم 5/540 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که در مقیاس ماهانه (در مقایسه با آذر) رشدی 5/1 درصدی و در مقیاس سالانه (در مقایسه با دی سال قبل از آن) رشدی 3/28 درصدی را نشان می دهد. در توضیح این آمارها درج شده است که ارقام ارائه شده، مانده «ریالی و ارزی» سپرده ها و تسهیلات را پوشش می دهد و همچنین، «دایره آمارهای استانی» از «اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی»، آنها را با استفاده از داده های «بانک ها و موسسه اعتباری توسعه» جمع آوری می کند.
ماندن نسبت «مصارف به منابع» روی 94 درصد
یکی از شاخص های مهمی که با استفاده از داده های مربوط به مانده تسهیلات و سپرده در شبکه بانکی قابل محاسبه است، «نسبت مصارف به منابع» در شبکه بانکی است که معادل با «نسبت تسهیلات به سپرده ها (با کسری قانونی)» است. این نسبت نشان می دهد که بانک ها چه درصدی از منابع خود را به صورت تسهیلات، مصرف کرده اند. در سال های گذشته با سیاست های دولت وقت و فشار بر سیستم بانکی برای تسهیلات بیشتر و همچنین بی قاعدگی و بی انضباطی در برخی بانک ها، این نسبت حتی به حدود 110 درصد نیز رسید که بسیار مخاطره آمیز بود. کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای این نسبت باید حدود 85 درصد باشد. آمارهای درج شده در گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد میزان این نسبت در دی ماه سال گذشته، معادل 0/94 درصد بوده که نسبت به رقم آن در آذرماه، تغییری را نشان نمی دهد. این نسبت از سال 1385 (که آمار در دسترس است) تا آبان ماه سال 1391، بالای سطح 100 درصد قرار داشت. روند نزولی آن نیز از اسفند سال 1390 آغاز شد. در این ماه یکی از نقاط اوج نسبت «مصارف به منابع» با رسیدن به سطح 6/110 درصدی، ثبت شده بود. از آن زمان، غالبا نسبت مصارف به منابع با کاهش های ماهانه مواجه بوده است. کمترین مقدار آن نیز در شهریورماه با رقم 8/93 درصدی به ثبت رسیده است. با این حال، تا زمانی که این نسبت به حدود 0/85 درصد نرسد، بیانگر این خواهد بود که عدم تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور ادامه خواهد داشت.
درصد کسری قانونی: 1/11 درصد
شاخص دیگری که از گزارش های تسهیلات و سپرده بانک مرکزی قابل استخراج است، نسبت درصد کسری قانونی است. بانک مرکزی میزان کل مانده سپرده ها و مانده کل سپرده ها با کسری قانونی را منتشر می کند و می توان مشخص کرد چه نسبتی از کل سپرده های شبکه بانکی، به بانک مرکزی به صورت ذخیره قانونی منتقل شده است. آخرین آمار منتشرشده، نشان می دهد این نسبت در دی ماه سال گذشته نیز معادل با 1/11 درصد بوده که با رقم آن در آذرماه برابر است. البته مقایسه این نسبت با مقدار آن در ماه های پیشین، بیانگر یک روند صعودی است که از تیرماه آغاز شد. در تیرماه، میزان این نسبت 7/10 درصد بود. با این حال، آمارها نشان می دهد از آبان سال 1389 تاکنون، عمدتا این نسبت بین سطح 11 تا 12 درصد قرار داشته است (تنها استثناها در این روند، دوره یک ماهه دی 1391 و دوره 5 ماهه تیر تا آبان 1392 بوده است). این در حالی است که آمارها نشان می دهد تا پیش از آبان 1389، این نسبت در سطوح بالاتری قرار داشت؛ به طوری که در پایان سال 1385 و 1386، سطح 3/14 درصدی برای آن گزارش شد، در پایان سال 1387، میزان آن حدود 8/13 درصد بود و در سال 1388 نیز سطح آن بالای 12 درصد بود. یکی از نکات قابل توجه آمارهای ارائه شده در گزارش های تسهیلات و سپرده بانک مرکزی، این موضوع است که در سال های اخیر، همواره میزان کل مانده سپرده ها، از میزان نقدینگی در اقتصاد کشور بیشتر بوده است. به عنوان مثال، در دی ماه سال گذشته حجم مانده کل سپرده ها، معادل 9/646 هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که رقم کل نقدینگی در این ماه، معادل 8/560 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین در برخی از ماه ها، نسبت «مانده تسهیلات به کل نقدینگی» نیز از 100 درصد بیشتر بوده است. در توضیح این موضوع، برخی از کارشناسان عنوان می کنند که در محاسبه سپرده ها و تسهیلات، هم آمارهای «ریالی» منظور می شود و هم آمارهای «ارزی». در حالی که نقدینگی فقط با محاسبه شاخص های ریالی محاسبه می شود. در این زمینه، مراجعه به یک گزارش دیگر بانک مرکزی یعنی گزارش «پولی و بانکی» از «گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی» نشان می دهد در دی ماه، میزان کل «وام ها و سپرده های ارزی» نزد شبکه بانکی، حدود 9/148 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین موضوع دیگری که از سوی کارشناسان به آن اشاره می شود این است که میزان نقدینگی، با استفاده از آمار «سپرده های بخش غیردولتی در شبکه بانکی» محاسبه می شود و آمار مربوط به سپرده های بخش «دولتی» در آن منظور نمی شود. با این حال، بررسی مقادیر «نسبت مانده تسهیلات به کل نقدینگی» در ماه های گذشته بیانگر این است که در ماه های منتهی به دی ماه، این نسبت در مسیری نزولی قرار گرفته است و از سطح 7/101 درصدی در تیرماه، به حدود 4/96 درصد در دی ماه رسیده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/۲۲ ۱٠:٠٨:٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!