پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد:

متن کامل مصوبه نرخ سود تسهیلات

نیوزبانک-پولی مالی ،بانک مرکزی مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، تسهیلات مسکن، شرکت های لیزینگ، نرخ سپرده قانونی و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت را ابلاغ کرد.

پولی مالی ،بانک مرکزی مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، تسهیلات مسکن، شرکت های لیزینگ، نرخ سپرده قانونی و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، به دنبال تصویب نرخ سود عقود مبادله ای در 27 خرداد ماه، شورای پول و اعتبار در جلسه بعدی خود که در سوم تیر ماه برگزار شد، نرخ سود تسهیلات سایر بخش ها را تعیین کرد.این مصوبه که در 7 ماده و 9 تبصره تدوین شده، در 11 تیر ماه توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.
متن مصوبه مزبور به شرح زیر است:
ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8/2/93 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخ های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) سود علی الحساب موافقت کرد.
تبصره 1- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می شود.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می شود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می شود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت های لیزینگ معادل 22 درصد تعیین می شود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکت های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.
ماده 3- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانک های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.5 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می شود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 4- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 22 درصد تعیین می شود. لازم است مابه التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نیست، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده 5- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.
ماده 6- به بانک مرکزی اجازه داده می شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاس ت های پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کنند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/۱٤ ۱۲:۱٣:٠۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!