پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت بانک شهر (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 342446

نیوزبانک-به اطلاع میرساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام بانک شهر (شرکت سهامی عام)، مورخ 1391/04/25 و مصوبه مورخ 93/4/11 هیأت مدیره بانک شهر (شرکت سهامی عام) و مجوز شمارة 121/274011 مورخ 93/4/9 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 4،000 میلیارد ریال به مبلغ 7,900 میلیارد ریال، منقسم به 3,900 میلیون سهم 1،000 ریالی با نام به شرح زیر افزایش یابد

به اطلاع میرساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام بانک شهر (شرکت سهامی عام)، مورخ 1391/04/25 و مصوبه مورخ 93/4/11 هیأت مدیره بانک شهر (شرکت سهامی عام) و مجوز شمارة 121/274011 مورخ 93/4/9 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 4،000 میلیارد ریال به مبلغ 7,900 میلیارد ریال، منقسم به 3,900 میلیون سهم 1،000 ریالی با نام به شرح زیر افزایش یابد:

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،
1) سرمایه فعلی شرکت: 4،000 میلیارد ریال،
2) مبلغ افزایش سرمایه: 3,900 میلیارد ریال،
3) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 7,900 میلیارد ریال،
4) ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال،
5) تعداد سهام عرضه شده: 3,900 میلیون سهم،
6) نوع سهم: عادی با نام،
7) محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
8) موضوع افزایش سرمایه: بهبود ساختار مالی ، توسعه بازار و رقابت پذیری ، افزایش سرمایه پایه، تقویت نسبت کفایت سرمایه و رعایت نسبتهای مالی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح گزارش توجیهی.
9) به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 93/4/11 ، تعداد 97/5 حقتقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق¬تقدم¬های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق¬تقدم محاسبه و به سهامداران معزز گرامی اعلام خواهد شد.
10) سهامداران محترمی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر نشانی و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حقتقدم خود را دریافت ننمایند، میتوانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به نشانی مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11) مهلت استفاده از حقتقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی میباشد.
12) سهامداران گرانقدری که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:
• سهامدارانی که به موجب گواهی حقتقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمیکند، میبایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابهالتفاوت آن را به حساب شمارة 100444 این شرکت نزد بانک شهر شعبۀ مرکزی کد 201 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حقتقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- خیابان آفریقا – بلوار ستاری – نبش کوچه مدیر – پلاک 2 – طبقه چهارم – واحد 16، ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به حوزه امورسهام شرکت به نشانی مذکور تحویل و رسید دریافت نمایند.
• سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید میباشند، میبایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حقتقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی حوزه امورسهام ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به حوزه مزبور تحویل و رسید دریافت نمایند.
13) در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران ارجمند میتوانند در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی نسبت به واگذاری حقتقدم خود از طریق شرکت فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حقتقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی میبایست قبل از پایان مهلت پذیرهنویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارة 100444 این شرکت نزد بانک شهر شعبۀ مرکزی کد 201 اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام اصل گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی حوزه امورسهام ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به نشانی مندرج در بند 12، تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14) حقتقدم سهامداران گرامی که در مهلت مقرر از حقتقدم خود استفاده ننمودهاند و همچنین پاره سهمهای ایجاد شده، توسط شرکت از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینهها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
15) گواهینامه حق تقدم خرید سهام از طریق پست سفارشی برای سهامداران ارسال خواهد شد. لازم به توضیح است حق تقدم خرید سهام آندسته از سهامدارانی که از کارکنان و بازنشستگان شهرداری های سهامدار بانک و سازمانها و شرکت های زیر مجموعه آنها می باشند،از طریق پست سفارشی برای شهرداریهای مزبور ارسال تا از آن طریق در اختیار سهامداران قرار گیرد.
نکات مهم:
16) مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیرهنویسی بر عهدة ناشر است.
17) ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش¬یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن¬ها باشد، متضرر گردیدهاند.
18) ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
19) با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید. لذا به دارندگان حقتقدم سود عملکرد سال 92 بانک مصوب مجمع عمومی تعلق نخواهد گرفت.
20) سایر افرادی که تمایل به خرید حقتقدم عرضه شده در شرکت فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، میتوانند به سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.Shahr-Bank.ir مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 72و88658996-021 تماس حاصل نمایند.
21) گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir در دسترس میباشد.
22) پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوارق بهادار به نشانی: ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره 13 – سازمان بورس و اوراق بهادار – مدیریت نظارت بر بازار اولیه، ارسال نمایند.
هیأت مدیره
بانک شهر (شرکت سهامی عام)

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/۱٤ ۱٠:۵٤:٠۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!