پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

برگزاری هفتمین همایش و کارگاه آموزشی بانکداری سبز در بانک کشاورزی

نیوزبانک-هفتمین کارگاه آموزشی و همایش پروژه بانکداری سبز در راستای رشد فراگیر و توسعه پایدار با سخنرانی دکتر طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی، دکتر شاهوردی مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات و دکتر مورالی معاون نماینده دایم سازمان ملل متحد در ایران و با حضور مدیران استان‎های زنجان و خراسان شمالی و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک و نمایندگان دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) در مرکز آموزشی بابلسر آغاز به کار کرد.

هفتمين کارگاه آموزشي و همايش پروژه بانکداري سبز در راستاي رشد فراگير و توسعه پايدار با سخنراني دکتر طالبي رئيس هيئت مديره و مدير عامل بانک کشاورزي، دکتر شاهوردي مدير امور اعتبارات و وصول مطالبات و دکتر مورالي معاون نماينده دايم سازمان ملل متحد در ايران و با حضور مديران استان‎هاي زنجان و خراسان شمالي و جمعي از مديران و کارشناسان بانک و نمايندگان دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) در مرکز آموزشي بابلسر آغاز به کار کرد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، کارگاه آموزشي پنج روزه که به همت معاونت مستقل در امور همکاري هاي بين الملل و در اجراي مرحله اول پروژه مشترک بانک کشاورزي و دفتر عمران سازمان ملل از 17 الي 21 خردادماه سالجاري برگزار شد، مسايلي از جمله رويکرد سازمان ملل در پروژه هاي توسعه اي در ايران، مفاهيم رشد فراگير و توسعه پايدار، چگونگي اصلاح دستور العمل ها و قوانين اعتباري با رويکرد رشد فراگير، اصول پايداري در اولويت هاي پرداخت تسهيلات اعتباري، فرايند ارزيابي اقتصادي، مالي و فني طرح هاي اعتباري و شاخص هاي حفظ محيط زيست مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اولين روز اين کارگاه آموزشي، شنبه 17 خردادماه سال جاري، با خوشامد گويي دکتر فرزين معتمد قائم مقام پروژه بانکداري سبز، سخنراني دکتر شاهوردي مدير امور حوزه اعتبارات و وصول مطالبات، سخنراني از راه دور (ويدئو کنفرانس) دکتر طالبي مدير عامل بانک و دکتر مورالي نماينده مقيم سازمان ملل در ايران رسماً آغاز شد.
دکتر طالبي در سخنراني خود، ضمن اشاره به اهميت فناوري سبز، بحران هاي فرا رو، استفاده هوشمندانه از منابع پايه و الزام در اتخاذ شيوه هاي جديد، کمبود منابع در کشور را يک فرصت ارزشمند ناميد و بر اين نکته تاکيد کرد که بر خلاف باور معمول بسياري از نهادهاي ذي ربط، مديريت منابع کمياب نبايد يک چالش محسوب کرد و بايستي آن را به عنوان فرصتي براي پيشرفت، نوآوري و تحقق اهداف تلقي كرد. دکتر طالبي در ادامه ضمن تشريح عوامل موثر و رويکردهاي اساسي در مديريت منابع، سه رويکرد مجازي‎سازي، جايگزيني و بهينه‎سازي را از جمله نکاتي معرفي كرد که بايستي در اجراي پروژه هاي مرتبط با منابع مد نظر قرار گيرد.
دکتر طالبي در بخش پاياني سخنان خود، ضمن ابراز رضايت از اقدامات انجام شده در مرحله اول پروژه بانکداري سبز و آرزوي موفقيت براي گروه هاي درگير در پروژه بانکداري سبز، همکاري همه جانبه و تلاش چشمگير براي تحقق اهداف را خواستار شد.
دکتر مورالي معاون نماينده سازمان ملل متحد در ايران نيز به نمايندگي از دفتر عمران سازمان ملل، رشد فراگير را از اولويت هاي اصلي سازمان ملل عنوان کرد و پروژه بانکداري سبز را به دليل همسويي با اولويت هاي برنامه توسعه، يکي از مهمترين پروژه هاي در حال اجراي دفتر عمران در ايران و اولين مشارکت سازمان ملل با نهادي خارج از هسته مرکزي دولت دانست. از نظر اين مقام سازمان ملل، در سال هاي اخير، چالش هاي بسياري از قبيل خشکي درياچه اروميه و بهره برداري نامناسب از منابع طبيعي، نيازمند همکاري و حمايت تمامي نهادها و سازمان هاي مسئول و مرتبط است.
به گفته دکتر مورالي، تامين مالي درصد قابل توجهي از نيازهاي بخش کشاورزي توسط بانک و اعطاي تسهيلات اعتباري به حدود 2 ميليون متقاضي نشان دهنده تاثير چشمگيري است که پروژه بانکداري سبز بر ارتقاء سطح معيشتي مردم و به ويژه بهبود وضعيت اقشار تنگدست و کم درآمد جامعه و در نهايت تحقق توسعه پايدار و رشد فراگير خواهد داشت. ضمن اينکه بانک کشاورزي از اين پتانسيل برخوردار است که در پايان، يک الگوي منطقه اي را در بخش تامين مالي معرفي كند.
دکتر شاهوردي مدير امور اعتبارات و وصول مطالبات بانك نيز از ديگر سخنرانان روز اول کارگاه آموزشي بانکداري سبز بود. دکتر شاهوردي با اشاره به عملکرد اعتباري بانک، نقش و جايگاه وصول مطالبات در رويکرد هاي بانک، نقش بانک در توسعه منطقه و ماهيت خرد سهم قابل توجهي از اعتبارات اعطايي، برخي از مشکلات اعتباري بانک از جمله بدهي‎هاي معوق کشاورزان و ريسک بالاي سرمايه‎گذاري در بسياري از استان‎هاي کشور، اثر بخشي پروژه را مورد توجه قرار داد. وي در ادامه بر حضور و مشارکت بيش‎تر و مؤثرتر دست اندرکاران و مسئولان ذي ربط در ساير نهادهاي طرف تعامل از جمله صندوق توسعه ملي، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان محيط زيست تأکيد کرد.
اولين روز کارگاه آموزشي بانکداري سبز با سخنراني دکتر علي فرزين مسئول گروه رشد فراگير و توسعه پايدار سازمان ملل در خصوص تبيين مفاهيم رشد فراگير و توسعه پايدار و معرفي پروژه هاي در حال اجرا در ايران و جلسه پرسش و پاسخ شرکت کنندگان در کارگاه به کار خود پايان داد.
در دومين روز اين کارگاه آموزشي، خانم دکتر جواهريان مدير کل توسعه پايدار و اقتصاد سبز سازمان محيط زيست کشور، در جلسه تعاملي که با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان همراه بود درباره وضعيت موجود محيط زيست ايران، چالش هاي پيش رو و توسعه پايدار به ارائه مطالب مبسوطي پرداخت.
دکتر جواهريان در ابتدا شرايط موجود کشور، ظرفيت زيستي (Biocapacity)، رد پاي اکولوژيک (Ecologic Trace) و عملکرد محيط زيست ايران در سال 2014 را از منظر توسعه پايدار مورد بررسي قرار داد و در ادامه به مسايلي از جمله آب مجازي (Virtual Water) و اهميت تجارت آب در حال و آينده به عنوان مسائل روز دنيا پرداخت. مديرکل توسعه پايدار و اقتصاد سبز سازمان محيط زيست در بخش ديگري از سخنان خود، مفاهيم اقتصاد سبز، به عنوان يکي از برنامه‎هاي مقام معظم رهبري در سياست‎گذاري نظام را تشريح کرد و نقش بانکداري سبز در تحقق اهداف اقتصاد سبز از جمله بهبود رفاه اقشار مختلف جامعه، توسعه عدالت اجتماعي و رشد اجتماعي سازگار با محيط زيست را مورد تاکيد قرار داد. وي اقدام بانک در اجراي پروژه بانکداري سبز را اقدامي مهم و موثر در دستيابي به توسعه پايدار دانست و اشاره كرد که سازمان محيط زيست با بانک کشاورزي در اين پروژه همراهي خواهد كرد.
در ادامه دکتر علي فرزين مسئول گروه رشد فراگير و توسعه پايدار سازمان ملل، به تشريح مفهوم رشد فراگير و توسعه پايدار، ارکان چهارگانه توسعه پايدار، مباني منطقي انتخاب پروژه و تصميم گيري، اهميت انسجام بين طرح ها و برنامه ها (مديريت نتيجه محور)، برنامه ريزي خطي، نقش و جايگاه رويکردهاي استراتژيک در برنامه ريزي و مديريت طرح ها و جلب مشارکت نهادهاي حاکميتي در توسعه پايدار پرداخت.
در پايان روز دوم کارگاه، مهندس نيکخواه مدير امور شعب بانک در استان زنجان، يکي از استان هاي پايلوت پروژه، در سخناني، ضرورت وجود ديدگاه استراتژيک، طرح سوالات بنيادين در برنامه ريزي و انطباق استراتژيک در برنامه ريزي بانک را از جمله مسايل مورد توجه در اجراي پروژه بانکداري سبز معرفي کرد. روز دوم کارگاه آموزشي بانکداري با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و جمع بندي مسايل مطروحه توسط دکتر فرزين معتمد، به کار خود پايان داد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/۲۱ ٠۹:٣٦:۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!