پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوری 1404

بانک پاسارگاد سازمان بهره‌ورو مدیرعامل چهره ملی بهره‌ورانتخاب شدند

نیوزبانک-در فرآیند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوری1404 ( سال 1392) بانک پاسارگاد به عنوان "سازمان بهرهور" ودکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک بهعنوان چهره ملی بهرهور سال 1392 معرفی شدند.

در فرآیند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوري1404 ( سال 1392) بانک پاسارگاد به عنوان "سازمان بهرهور" ودکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک بهعنوان چهره ملی بهرهور سال 1392 معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در فرآیند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوري1404 که در تاریخ 30 اردیبهشت در سالن همایشهای مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، سازمانها با توجه به معیارها و شاخصهای مختلف در دو حوزه حماسهی اقتصادی و بهرهوري رتبهبندی شدند که بانکپاسارگاد موفق به کسب بالاترین سطح این جایزه یعنی "سازمان بهرهور" شد. همچنین دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانکپاسارگاد بهجهت اقدامات ارزشمند در بانکپاسارگاد برای نیل به اهداف یک سازمان متعالی و بهرهور، بهعنوان چهره ملی بهرهور سال 1392 انتخاب شده و لوح سپاس دریافت کرد.

بر اساس این خبر، معيارهاي ارزيابي جايزه بهرهوري 1404 در پنجمین دوره، در دو حوزه حماسه اقتصادی و بهرهوري بود. در بخش حماسه اقتصادی معيارهاي اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، بهبود مستمر کسبوکار، واگذاري امور به مردم، حمايت از توليد ملي، توانمندسازي بخشخصوصي، كارآفريني، مديريت منابعارزي، استفاده حداكثري از زمان منابع و امكانات، اقتصاد دانشبنيان و سرمايهگذاري مولد در سازمانهای مختلف استخراج شده و اين معيارها با شاخصهاي كمي و بهرهوري موردسنجش قرار گرفت. همچنین در بخش بهرهوری چهار شاخص عمومي بهرهوري نيرويكار، بهرهوري سرمايه، بهرهوري كل عوامل توليد و سهم بهرهوري در رشد اقتصادي متناسب با اهداف برنامه پنجم توسعه موردسنجش قرار گرفته و به اندازهگيري رشد اقتصادي سازمانها پرداختهشد. در نهایت بانکپاسارگاد و مدیرعامل این بانک موفق شدند با توجه به معیارهای فوق بهترتیب عناوین "سازمان بهرهور" و "چهره ملی بهرهور" را از آن خود کنند.

گفتنی است این جایزه درصدد است سازمانهایی كه در حوزه ارتقاي بهرهوري متناسب با برنامههاي توسعه در سطح ملی حركت ميكنند را با روشهاي علمي شناسايي کرده و به عنوان الگو در سطح كشور معرفي کند تا در شبكه بزرگ بهينهكاوي سازمانهاي بهرهور كشور قرار گيرند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۲/٣٠ ۱٨:۲٦:٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!