پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی رییس ستاد مشاغل خانگی کشور :

شرایط جدید وام مشاغل خانگی اعلام شد

نیوزبانک- رییس ستاد مشاغل خانگی کشور با بیان اینکه در سال جاری 500 میلیارد تومان برای اختصاص به مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است گفت: 3 گروه شامل اشخاص حقیقی، افراد دارای مهارت و گروه های دارای توان مدیریت و پشتیبان؛ هدف پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی هستند.

رییس ستاد مشاغل خانگی کشور با بیان اینکه در سال جاری 500 میلیارد تومان برای اختصاص به مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است گفت: 3 گروه شامل اشخاص حقیقی، افراد دارای مهارت و گروه های دارای توان مدیریت و پشتیبان؛ هدف پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی هستند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ،نشست تخصصی مشاغل خانگی، راهی برای درآمد بیشتر با حضور مهناز امامدادی رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست خوانندگان بازار کار و متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی و کارآفرینان عرصه مشاغل خانگی مسائل، مشکلات و سؤالات خود را در زمینه های مختلف مطرح کردند.

رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه در این نشست گفت: ستاد توسعه و حمایت از مشاغل خانگی از پیشنهادات سازنده بخشهای مختلف خصوصی و تعاونی برای توسعه بهتر و بیشتر مشاغل خانگی استقبال میکند.

وی از مشارکت 25 دستگاه دولتی برای توسعه مشاغل خانگی در کشور خبر داد و افزود: رشته های مشاغل خانگی در راستای نیاز های جامعه بازنگری میشود و امروز به مشاغل خانگی به عنوان یک ضرورت در دنیا توجه میشود

امامدادی با اشاره به اینکه مشاغل خُرد و خانگی در اکثر نظامهای اقتصادی شناخته شده است خاطرنشان کرد: توسعه اشتغال از طریق مشاغل خرد و خانگیبه عنوان یک ضرورت در توسعه اشتغال و کارآفرینی در اکثر کشور های دنیا مطرح است و دولتها برای توسعه مشاغل خانگی توجه ویژه ای دارند.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اینکه مشاغل خانگی در بسیاری از کشور های دنیا سابقه چندین هزار ساله دارد افزود: با وقوع انقلاب صنعتی و توجه به صنایع تا حدود زیادی توجه به مشاغل خانگی کمرنگ شد و نقش این مشاغل در زندگی مردم کاهش یافت ولی در ادامه به ویژه با ظهور اینترنت توجه به مشاغل خانگی دوباره مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر این مشاغل اهمیت ویژه ای در اقتصاد بسیاری از کشور های دنیا دارد.

وی به کمبود شغل و محدودیت ایجاد اشتغال و مشکلات اقتصادی دولتها اشاره کرد و بیان داشت: نیاز کم به منابع مالی و مزایای فراوان مشاغل خانگی و نقش سازنده آنها در اشتغال و توسعه اقتصادی موجب شده تا این بخش در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یکی از سیاستهای مثبت برای اشتغال مورد توجه باشد.

رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه مشاغل خانگی تناسب بسیاری با فرهنگ کار کشور ما دارد افزود: مشاغل خانگی زمینه تناسب و توازن شغلی و شخصی را در منزل برای افراد به ویژه بانوان که مسئولیت کار منزل را برعهده دارند فراهم مینماید و موجب شده تا دولتها از این ظرفیتها برای توسعه متوازن استفاده کنند.

امامدادی با اشاره به اینکه نرخ اشتغال در مشاغل خانگی کشور کم و حدود 11 درصد است گفت: نرخ مشارکت در بسیاری از کشورها مثل ایتالیا و اسپانیا 25 تا 40 درصد است و این در حالی است که با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور ما توجه به مشاغل خانگی و توسعه آن مزیتهای فراوانی دارد و تناسب بیشتری با فرهنگ کار کشور ما میتواند داشته باشد.

وی با تصریح اینکه پتانسیلهای مشاغل خانگی در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است افزود: رهبر معظم انقلاب در روز زن از اشتغال به عنوان مسئله دوم برای زنان یاد کردند و فرمودند نقش اول زن توجه به بنیان خانواده است و توجه به مشاغل خانگی دقیقا در راستای فرمایش رهبر معظم انقلاب است که زنان میتوانند در کنار امور منزل به اقتصاد و اشتغال نیز توجه نمایند.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه نگاه جنسیتی به مشاغل خانگی نداریم گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت مشاغل خانگی و هماهنگی آن با مسئولیت بانوان در منزل میتوان گفت زنان بیش از مردان میتوانند در این بخش نقش آفرینی کنند و زمینه توسعه اشتغال را موجب شوند.

امامدادی با اشاره به اینکه نیمی از جامعه زنان هستند و زنان در حال حاضر حدود 60 درصد ظرفیت دانشگاهها را به خود اختصاص دادهاند یادآور شد: زنان و دختران تحصیلکره سرمایه های کشور هستند که یا از امکانات دانشگاهی رایگان و یا از دانشگاههای غیردولتی و با هزینه خانواده به تحصیل پرداختهاند و باید از این ظرفیت عظیم کشور استفاده کنیم که مشاغل خانگی یکی از زمینه های بسیار خوب در زمینه توسعه اشتغال برای زنان است.

وی درباره نوع سیاستها و توسعه مشاغل خانگی در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشاغل خانگی از سال 1390 مورد توجه قرار گرفت که در سال 90 حدود 2 هزار میلیارد تومان، در سال 91 هم 1390 میلیارد تومان و در سال 1392 به دلیل مشکلات سیستم بانکی به 500 میلیارد تومان کاهش یافت که از این 500 میلیارد تومان تنها یک پنجم به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت شد.

رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون کار و رفاه با اشاره به اینکه بر اساس قانون مشاغل خانگی سالی یکبار بازنگری میشوند گفت: سه گروه مشاغل مورد حمایت قرار میگیرند که یک گروه همان اشخاص حقیقی هستند که براساس مهارت همه کار را خودشان انجام میدهند و تسهیلات را هم خودشان دریافت مینمایند.

این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: گروه دوم کسانی هستند که مهارت دارند ولی در بحث بازاریابی و فروش نیازمند افراد دیگر هستند و گروه سوم افراد و مجموعه هائی هستند که توان مدیریت و حمایت از این اشخاص را دارند که از اینها به عنوان پشتیبان نام میبریم که بر اساس تحقیقات انجام شده گروه سوم در کشور های مختلف دنیا بسیار هستند و باید تلاش کنیم کسب و کارهای خانگی به این سمت و سو پیش بروند و امکان کار در عرصه وسیعتری فراهم آید.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید 25 درصد تسهیلات به افراد حقیقی پرداخت شود تصریح کرد: باید 65 درصد تسهیلات به افراد پشتیبان اختصاص یابد ولی سعی کردهایم خط کشی سفت و سخت در این زمینه نباشد و با توجه به نیاز و شرایط استانها این تسهیلات با درصدهای متفاوت به متقاضیان پرداخت شود.

امامدادی با اشاره به اینکه در سال 1389 تعداد مشاغل خانگی شناخته شده 214 شغل بود افزود: این مشاغل در بخشهای مختلف صنایع دستی، فرش، شیلات و تولیدات کشاورزی و دامی، تجارت الکترونیک و ... را شامل میشد که سالی یکبار بازنگری میشود و تمامی ضوابط و مقررات در سایت وزارت تعاون کار و رفاه و در بخش مشاغل خانگی موجود است. همچنین درباره مشاغل اطلاعات مفیدی برای متقاضیان وجود دارد.

رئیس ستاد مشاغل خانگی کشور در ادامه درباره اینکه آیا تعداد مشاغل خانگی نسبت به سالهای قبلی کاهش یافته است گفت: تعداد مشاغل کاهش نیافته بلکه دسته بندی مشاغل تغییر کرده و تعاونیها می توانند به عنوان پشتیبان در مشاغل خانگی نقش آفرینی کنند.

وی درباره حمایت از تعاونیها نیز گفت: متقاضیان در زمان ثبت نام باید توجه داشته باشند که چنانچه تعاونی هستند باید در بخش پشتیبان ثبت نام نمایند و فرمهای خاص خود را پُر کنند. تعاونیها پتانسیل خوبی دارند و نگاه دولت این است که تعاونیها در این زمینهها مورد توجه قرار بگیرند و نقش خود را در بازاریابی و بازارسازی برای مشاغل پشتیبان ایفا نمایند.

این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به سؤال دیگری درباره تداخل برخی مجوزها در زمینه مشاغل خانگی نیز گفت: برای همه رشتهها فرم هائی طراحی و تعریف شده ولی برای مشاغل دامی و کشاورزی به دلیل حساسیت، مجوز جهاد کشاورزی لازم است که ممکن است تا حدود کار در این زمینه کُند شود ولی اگر موردی باشد مشکل آن را حل میکنیم.

رئیس ستاد مشاغل خانگی یادآور شد: از نظرات همه کسانی که میتوانند ستاد را در ارائه خدمات بهتر برای ایجاد مشاغل خانگی یاری نمایند استفاده خواهیم کرد. وی درباره رشته های صنایع دستی نیز گفت: در کنار توجه به رشته های سنتی به عنوان میراث ملی و فرهنگی در بحث مشاغل خانگی تلاش میکنیم رشته های جدید نیز ایجاد شود و توسعه یابد. در بین رشته های سنتی جواهرسازی، بدلیجات و غیره از حوزه های مورد توجه ماست.

وی درباره پاسخگوئی به سؤالات متقاضیان گفت: افراد میتوانند با شماره تلفنهای 88977405 لغایت 12 با ستاد مشاغل خانگی تماس حاصل نموده و سؤالات خود را مطرح نمایند. ستاد مشاغل خانگی خود را موظف میداند از پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی وفعالیتهای پشتیبانی و دیدگاهها و پیشنهادات کارآفرینان استفاده نماید.

امامدادی درباره آموزشهای مورد نیاز در زمینه مشاغل خانگی گفت: بر اساس نیازسنجی اولویت پرداخت تسهیلات افراد مهارت دیده است و بر اساس این ضرورت آموزش یکی از نیازهای اساسی در زمینه اشتغال و همچنین مشاغل خانگی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۲/۱٦ ۱۵:۲٤:٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!