پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یارانه برخی اقشار را نقدی ندهید، اوراق قرضه بدهید

نیوزبانک- چالش بسیار مهمی که اکنون پیشروی دولت قرار دارد یافتن راهحلی جایگزین برای تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت پرداخت یارانه نقدی است.

چالش بسیار مهمی که اکنون پیشروی دولت قرار دارد یافتن راهحلی جایگزین برای تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت پرداخت یارانه نقدی است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازخبرآنلاین، مشکل دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه بیش از آنکه مشکلی دائمی باشد، ماهیتی موقتی و برخاسته از مشکلات اقتصادی امروز کشور دارد. از سوی دیگر، دریافتکنندگان یارانه نقدی نیز نیازهای همگنی ندارند.

سادهترین تمایزی که میتوان بین متقاضیان قائل شد، تفکیک آنها بر اساس نیاز مصرفی یا پساندازی است. با اینکه برخی، بهخصوص قشر کمدرآمد، بهشدت دریافت وجه نقد را برای تامین مخارج روزانه از جمله نیازهای مصرفی ترجیح میدهند، نیاز گروه دیگر بیشتر از آنکه ماهیت مصرفی داشته باشد، ماهیت پساندازی دارد. به این معنا که این گروه وجه نقد لازم را برای تامین نیازهای مصرفیشان در اختیار دارند؛ ولی یا درآمدشان آنقدر بالا نیست که امکان انصراف از یارانه را داشته باشند یا به هر حال ترجیح میدهند یارانه دریافتیشان را به شکلی برای آینده پسانداز کنند؛ چراکه نگهداری وجه نقد با در نظر گرفتن تورم حاضر در کشور کاری غیرمعقول و زیانده است.

شکی نیست که دولت یارانه نقدی گروه اول را باید بهصورت وجه نقد پرداخت کند و چارهای جز این ندارد. ولی پرداخت یارانه گروه دوم بهصورت نقد تنها یکی از راههای ممکن است. چراکه اولا دولت منابع نقد لازم برای پرداخت این یارانهها را ندارد و ثانیا با تورم حاضر، پساندازکنندگان پس از دریافت پول نقد بلافاصله مجبورند آن را به شکلهای دیگر، مثل خرید ارز یا سکه، پسانداز کنند. از سوی دیگر مشکل نقدی دولت هم موقتی است و زمانی که پساندازکنندگان به پسانداز خود نیاز خواهند داشت، در صورت وقوع رشد اقتصادی، دولت این مشکل نقدی را نخواهد داشت.

راهکار خیلی سادهای که میتواند هم مشکل دولت را حل کند و هم بیشتر مورد پسند پساندازکنندگان خواهد بود، این است که دولت میتواند یارانه این گروه را که قاعدتا اکثریت متقاضیان را دربرمیگیرد، بهصورت نوعی پسانداز به آنها پرداخت کند. این پسانداز میتواند شکلهای متنوعی داشته باشد که برای مثال سادهترین آنها اوراق قرضه تعدیل شده با تورم است، به این معنا که دولت اوراق قرضهای منتشر کند که ارزش واقعی آنها طی زمان با تورم کاهش نیابد، یا بهعبارت دیگر ارزش پولی آنها سالانه حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. سپس دولت میتواند از مردم بخواهد که خود نحوه دریافت یارانهشان را انتخاب کنند. قاعدتا هدف چنین سیاستی این خواهد بود که کسانی که نیازشان به یارانه نیاز مصرفی است دریافت وجه نقد و کسانی که نیازشان پساندازی است دریافت پسانداز را ترجیح دهند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۲/٠۹ ۱۱:۲٤:۲٣
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!