پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

لاریجانی پیش بینی کرد:

کاهش نرخ تورم تا آخرسال به 22.5درصد

نیوزبانک- رئیس مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری در امنیت اجتماعی تاثیرگذار است گفت: خوشبختانه تنظیم بودجه در اواسط سال 92 راههایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد و پیش بینی میشود نرخ تورم تا پایان سال جاری به 22.5 درصد کاهش مییابد.

رئیس مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری در امنیت اجتماعی تاثیرگذار است گفت: خوشبختانه تنظیم بودجه در اواسط سال 92 راههایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد و پیش بینی میشود نرخ تورم تا پایان سال جاری به 22.5 درصد کاهش مییابد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک میلاد فاطمه زهرا (س) و همچنین میلاد حضرت امام (ره) گفت: نیروی انتظامی یک نیروی پرتحرک در جامعه است که هم در شرایط سخت و هم در شرایط عادی باید بر قوانین متعدد در شئونات گوناگون نظارت کند؛ لذا فعالیت ناجا بسیار گسترده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کشور ما در سالهای گذشته حساس و پرفراز و نشیب بود گفت: سایه این شرایط در مسائل امنیت ملی و شئونات امنیت داخلی، مسائل اقتصادی و تحرکات بین المللی مشاهده شد.

وی با اشاره به اینکه حسادتها و شیطنتهای منطقهای نیز از جمله مواردی است که در سطح بین المللی سایش ایجاد کرده، گفت: در سطح بین المللی چالشهایی وجود دارد که نمونه آن دو سه روز اخیر رخ داد به طوریکه آمریکاییها ساختمان بنیاد علوی را ضبط کردند لذااقتضا میکند شرایط کشور مجدد ارزیابی شود.

لاریجانی همچنین افزود: اگر در نگاه کلی به موضوع امنیتی به معنای عام توجه داشته باشیم در حوزههای اقتصادی و نرخ تورم که یک شاخص مهم است طی سال های 91 و 92 شرایط کشور نامطلوب بود به تا جایی که نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید؛ این موضوع اثرات زیادی میتواند در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه البته رشد تورم که در سالهای 91 و 92 سیر صعودی داشت در اواسط سال 92 و ایام منتهی به سال گذشته روندی ایستا و کاهشی به خود گرفت افزود: تردیدی نیست که لغو تحریمها در شرایط اقتصادی تاثیر داشت اما بیش از آن مدیریت صحیح در بهبود این شرایط نقش بسزایی داشت.

وی افزود: با وجود اینکه نظامات بین المللی تاثیر بسیار اندک در بهبود شرایط اقتصادی گذاشت؛ لذا سامان بخشی و ایجاد امیدواری در کنترل تورم نقش داشت گرچه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نوساناتی بر اقتصاد کشور به وجود می آورد که اگر دقیق انجام شود میتوان شرایط را کنترل کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عدالت اجتماعی نیز گفت: ضریب جینی 36 صدم درصدی عدد مطلوبی نیست و در بعضی از شکافهای اقتصادی اثراتی میگذارد.

وی با بیان اینکه از نظر بیکاری آمارهای متفاوتی ارائه میشود افزود: کمترین آمار بیکاری از نرخ 10 درصدی حکایت دارد که این میزان رقم بالایی است؛ البته آمار بیکاری تا 15 درصد نیز اعلام شده است که خود این رقم میتواند در امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشد.

لاریجانی همچنین با بیان اینکه اصلاح قانون بودجه در اواسط سال 92 راههایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد افزود: پیش بینی میشود که در سال 93 با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحرک اقتصادی که هم مجلس ، دولت و سایر دستگاهها مصمم به اجرای آن هستند، تاثیرات بینالمللی و رونق بخشی به تولید، نرخ تورم به حدود 22.5 درصد برسد که البته این میزان رقم قابل توجهی است اما شتاب کاهشی تورم مفید است.

وی افزود: رشد اقتصادی که طی دو سال گذشته به منفی 5.4 درصد رسید در پایان سال گذشته بهبود یافت و امید است در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شود حتی براساس برخی پیش بینیها نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به مثبت یک درصد میرسد؛ البته اگر یک عزم جدی وجود داشته باشد و براساس فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه حرکت اقتصادی نیازمند مدیریت جهادی است حرکت کنیم، شاهد یک جهش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور در یک حالت تقریبا سخت وجود دارد افزود: این شرایط رو به بهبود است کهآن در امنیت اجتماعی نیز تاثیر گذار است.

این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین با اشاره به مسائل بینالمللی گفت: از نظر بین المللی نیز وضع کشور رو به بهبود است به طوریکه سمت و سوی مذاکرات در جهت آرامش حرکت میکند.

وی با بیان اینکه البته در کوران سختی از مذاکرات هستهای قرار داریم افزود: لیکن تیم مذاکره کننده هستهای ایران در جهت حفظ دستاوردهای ملی تلاش کردند که به طور طبیعی بخش نهایی مذاکرات هستهای که آغاز شده است میتواند شرایط اقتصادی و اجتماعی را بهبود بخشد؛ به ویژه اگر تیم مذاکره کننده هستهای بتواند بسته نهایی مذاکرات را در فاصله معقول یعنی در سال 93 به نتیجه برساند نتیجه آنمیتواند در حوزههای مختلف تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به این که برای پیشرفت باید مراقبتهای امینتی را افزایش دهیم گفت: گرچه غرب مسأله سلاح و حقوق بشر را مطرح میکند اما این دستاوردهای ایضایی همیشه وجود داشته است که باید مراقبت کرد؛ لیکن روند کلی در سطح بین المللی مثبت است و به طور طبیعی تأثیرات مثبت در شرایط کشور میگذارد.

لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به مسائل منطقهای نیز گفت: وضعیت ایران از نظر منظقهای هم نکات منفی و هم نکات مثبت دارد اما در یک نگاه کلی میتوان گفت: شرایط کشور به لحاظ منطقهای مثبت است و وزن ایران در حوزههای مختلف تأثیرگذاری در منطقه نسبت به سایر کشورها بیشتر شده؛ لیکن با تمام این دسایس موضع قوی و مستقل جمهوری اسلامی ایران همیشه مورد تحسین است و این موضوع میتواند الگویی برای کشورهایی باشد که برای احیای خود تلاش میکنند.

لاریجانی با بیان این که رفتارهای برخی قدرتهای بزرگ و برخی کشورهای منطقه در منطقه آشفتگی ایجاد میکند گفت: به ویژه ایجاد نزاع مذهبی در منطقه یکی از این نگرانیها است.

وی افزود: البته برخی کشورها برای ایجاد نزاع مذهبی تلاش کردهاند و عملا وارد این موضوع شدهاند به طوری که دامنه آن به کشورهای عراق، لبنان و برخی کشورهای همسایه نیز شیوع پیدا کرد که باید به این موضوع توجه کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لیکن در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که مذاهب نفش روشنی دارند اما در صدد سایش برای ایجاد نزاع مذاهب هستند که باید بر آن نظارت داشته باشیم.

لاریجانی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد دامن زدن به مسائل قومی است البته موضوع امنیتی در این حوزه نداشتیم و اقوام مختلف همیشه در کنار یکدیگر زندگی کردند اما باید توجه داشت تا برخی رفتارها و حرفها ذهن جامعه را از مسائل اصلی منحرف نکند.

وی با بیان این که تمرکز اصلی باید بر روی مسائل اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و منطقهای باشد تصریح کرد: این که ذهنها به سمت دیگری برود موجب سایش در ارادهها میشود که در این شرایط رفاقت بین اقوام مختلف باید افزایش یابد تا زمینههای همگرایی را گسترش دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در سالهای پس از انقلاب گاهی مسائل فرعی جای ود را به مسائل اصلی داده است، گفت: البته این موضوع مقلوب برخی نابهسامانیهای اقتصادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری این که شرایط اقتصادی میتواند در امنیت داخلی تأثیرگذار باشد تصریح کرد: ناجا در بخشی از زمینهها نقش اصلی دارد و باید قدرت بازدارنده داشته باشد.

آزردگی روانی در جامعه با بروز برخی جرائم

وی با اشاره به این که نقش نیروی انتظامی در امنیت داخلی پر رنگتر از گذشته است افزود: بخشی از این مسائل مربوط به جرایم است که آرامش روانی جامعه را بر هم میزند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر این که در نگاه کلی شرایط کشور مناسب است افزود: اما برخی از جرائم آزردگی روانی در جامعه ایجاد کرده که در این شرایط شاهد توسعه کشور نخواهیم بود.

"امنیت برای همه" باید شعار نیروی انتظامی باشد

لاریجانی گفت: اگر میخواهیم در سالهای 93 و 94 به سمت امنیت پایدار حرکت کنیم شعار نیروی انتظامی باید امنیت برای همه باشد.

وی با اشاره به این که ناجا تکیهگاه مهمی برای جامعه است گفت: بنابر این اگر دغدغه نیروی انتظامی امنیت برای همه باشد در این شرایط نیروی انتظامی میتواند برای مردم تکیهگاه شود البته نیروی انتظامی بیشترین وزن خود را باید در مواردی که بیشترین درگیری وجود دارد متمرکز کند.

ناجا با ساز وکار جدید نگرانی روانی جامعه را رفع کند

وی افزود:یکی از مواردی که در جامعه ایجاد ناامنی میکند جرائمی است که موجب ایجاد وحشت در جامعه میشود، افزود: همین نگرانی روانی از اصل موضوع تأثیر بیشتری درجامعه دارد که به صورت روشهای متعارف نمیتوان این نگرانی را رفع کرد بلکه باید ساز و کار جدیدی برای آن فراهم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که ناامنی اجتماعی کاملا بر رفتار مردم تأثیر میگذارد گفت: ناجا باید با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاهها شرایط را برای اشرار ناامن کند.

وی ادامه داد: با توجه به این که نیروی انتظامی علم وتکنیکهای خود را در صحنههای مختلف نشان داده است میتواند شرایط را برای افراد شرور ناامن کند.

لاریجانی گفت: فضای کشورما پس از انتخاباتةای مختلف یک فضای امیدوار کنندهای است و امیدواریم دولت از پشتوانه خوبی که مردم فراهم کردهاند برای افزایش امیدواری در جامعه تلاش کند و آن را ازدیاد ببخشد.

وی گفت: در دنیا آموزشهایی به مردم دادهاند مه در مسائل اجتماعی با پلیس همکاری میکنند و آن را وظیفه خود میدانند که این موضوع نیز باید برای ملت ما یک دغدغه باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که نحوه مشارکت مردم در ایجاد امنیت افول کرده است گفت: البته رسانههای گروهی نیز باید به ناجا در این مسیر کمک کنند.

وی ادامه داد: رسانهها باید برخی مسائل را به گونهآی منتشر کنند تا برای افراد شرور بازدارنده باشد.

لاریجانی با بیان این که تردیدی نیست ناجا یک نیروی با هویت و مقتدر است و قانون را مبنای عمل خود قرار داده تصریح کرد در چنین شرایطی امنیت برای همه فراهم میشود.

دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی به مردم اعتماد کند

وی درباره هدفمندی یارانهها گفت: دولت تلاش میکند اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها سامان یافته باشد البته مسؤلان اجرایی کشور باید روشةای اجرای مرحله دوم قانون را بیشتر به مردم توضیح دهند.

لاریجانی با تأکید بر این که مبنای کار دولت باید اطلاعاتی باشد که مردم ارائه میدهند افزود: باید به مردم اعتماد کنیم و از هر تحرکی که آثار روانی منفی در جامعه ایجاد میکند بپرهیزیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدفمندی یارانهها زمانی موفق است که با گفت و گو با مردم به یک اراده جمعی دست یابیم که مجلس نیز در این زمینه کمک خواهد کرد تا وضعیت کارخانجات و واحدهای تولیدی از رکود فعلی خارج و شرایط تورمی و اشتغال بهبود یابد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۱/٣۱ ۱٠:٣۱:۱٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!