پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

طالبی، مدیر عامل بانک کشاورزی :

اقتصاد مقاومتی نیاز امروز ماست

نیوزبانک- محمد طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی در همایش مدیران این بانک گفت: اقتصاد مقاومتینیاز امروز ماست.

محمد طالبي رئيس هيئت مديره و مدير عامل بانك كشاورزي در همايش مديران اين بانك گفت: اقتصاد مقاومتينياز امروز ماست.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، طالبی با قدرداني از تلاشهاي سال گذشته کارکنان در سراسر کشور،سياستها و راهبردهاي کلان اين بانک در سال جاري را تشريح کرد.

دكتر طالبي با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري و نامگذاري سال جاري با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» از سوي ايشان افزود: چشمانداز اقتصاد مقاومتي انتظارات متفاوتي را براي اقتصاد کشور، متوليان اقتصادي، سياستگذاران، برنامهريزان و مجريان اقتصادي فراهم ميکند و بانک کشاورزي به عنوان رکن مهمي در اقتصاد کشور و به طور خاص در بخش کشاورزي، يکي از مؤلفههاي اصلي است که ميتواند براي تحقق اين برنامهها که براي کشور اعلام شده، مؤثر باشد.

دکتر طالبي افزود: ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي تمام ابعاد موضوع را به خوبي روشن کرده است. از اينرو لازم است به اين باور برسيم و همکاران در سطوح مختلف را نسبت به اين موضوع آگاه کنيم که اقتصاد مقاومتي نياز امروز ماست.

مدير عامل بانک کشاورزي با تأکيد بر ضرورت آگاهي همة همکاران از محورها و مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي و ارائه نظرات و پيشنهادات آنان در اين زمينه، خاطر نشان کرد: نقش اين بانک در اقتصاد کشور به لحاظ ظرفيت هايي که در اشتغال، افزايش توليد، درآمد و... ايجاد مي كند قابل توجه است و در اين برنامه جديد کشور (اقتصاد مقاومتي) نيز بايد علاوه بر ارائه راهکاري جديد، نقش مؤثرتري ايفا کند.

دکتر طالبي عملکرد بانک کشاورزي را در اجراي برنامههاي صندوق توسعه ملي مثبت ارزيابي کرد و گفت: عملکرد اين بانک در انجام مأموريتهاي ملي خود متفاوت است.

وي در تشريح ويژگيها و مفاد اقتصاد مقاومتي به فراهم کردن شرايط براي استفاده از امکانات و ظرفيتها به عنوان کليدي ترين محور اشاره کرد و متذکر شد: اقتصاد مقاومتي در بيان مقام معظم رهبري مبتني بر اقتصاد دانش بنيان است و در بخش کشاورزي نيز هر جا که دانش و فناوري وارد شده است بهره‏وري و راندمان بالاتر توليد را به دنبال داشته است .

دکتر طالبي افزود: با برنامه ريزي براي تأمين منابع طرح هاي راکد و نيمه تمام و حمايت از كساني كه با هدف ورود دانش و فناوري به زير بخش هاي كشاورزي به ما مراجعه مي كنند مي توانيم براي تحقق اين دو مولفه نقش موثري ايفا كنيم.

وي با اشاره به موضوع حداکثر سازي مشارکت مردم به عنوان يکي ديگر از مؤلفهها گفت:بانک کشاورزي به لحاظ اجتماعي بودن سهم زيادي در جلب مشارکت مردم دارد و ميتواند نقش بسزايي را در افزايش جذب کشاورزان و فعالان بخش ايفا كند.

دکتر طالبي ساماندهي نظام ملي نو آوري را يکي ديگر از مؤلفههاي مطرح شده در حوزه اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: در بانک کشاورزي با استفاده از نظامهاي متعددي مثل نظام پيشنهادات،سامانه پيوند و ارتباط با انجمنهايي که بين حوزههاي مختلف در سطح کشور فعال هستند ميتوانيم در سال اقتصاد مقاومتي اين را به عنوان يک الگو معرفي کنيم .

مدير عامل بانک کشاورزي در تشريح برنامهريزي براي ارتقاي کيفيت به عنوان مؤلفه اي ديگر گفت: اين بانک توليدات زيادي در حوزههاي مختلف تأمين مالي دارد و ميتواند با توجه به شاخص ها و معيارهايي که براي ارتباط با کشاورزان دارد، به طور خاص براي آن دسته از فعالاني که به کيفيت اهميت ميدهند و در عرصه بين المللي قادر به رقابت هستند اهميت و ارزش ويژه اي قائل باشد.

وي افزود: در برنامههاي سال جاري بانک کشاورزي طرحي در دست بررسي است که ميتواند ضمن احياي مشاوره سرمايهگذاري در بخش کشاورزي ، در انجام بخشي از وظايفش به موضوع و ارتقاي کيفيت بپردازد.

دکتر طالبي در معرفي ديگر مفاد مهم اقتصاد مقاومتي به اصلاح نظام مالي کشور و پيشنهادات ارائه شده اين بانک به کميته اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي اشاره کرد و گفت : تخصيص بهينه منابع مؤلفة اساسي است که اگر در نظام مالي اتفاق بيافتد، نظام مالي در خدمت اقتصاد کلان جامعه قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه بسياري از فعاليتها و اقدامات بانک کشاورزي با هدف تخصيص بهينه منابع انجام ميشود، متذکر شد: بايد نقش آفريني اين بانک را در تخصيص بهينه منابع برجسته کنيم كه لازمه آن اصلاح سيستمها و روشهاي ارتباط با مشتريان است و مقدمه اصلاح سيستمها و روشها اصلاح نگرشها است.

دکتر طالبي حمايت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات را از ديگر مؤلفههايي دانست که بايد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: حمايتهاي قابل توجهي در اين زمينه صورت ميگيرد که بايد برجسته شود. از اينرو شناسايي صادرکنندگان به ويژه توليدکنندگاني که در زمينه صادرات فعاليت دارند از اهميت ويژهاي برخوردار است.

وي منطقي سازي اندازه دولت و تحول در ساختارها و محور قرار دادن رشد بهرهوري را به عنوان مؤلفههاي ديگر معرفي کرد و افزود:بايد به عنوان حامي بهرهوري، واحد هاي بهره ور را مورد توجه و حمايت قرار بدهيم و در اعتبار سنجي و تسهيلات دهي براي آنان ارزش ويژه اي قائل شويم.

تقويت رقابت پذيري اقتصاد مؤلفه ديگري بود که مديرعامل بانک کشاورزي به آن اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتي اقتصادي است که قابليت رقابت پذيري دارد و در افق آينده حوزه کشاورزي محصولاتي ميتوانند رقابت پذير باشند که علاوه بر کيفيت، آب کمتري براي توليد آن محصولات مصرف شود.

دکتر طالبي با اشاره به موضوع بهکارگيري ظرفيتها و قابليت جغرافياي مناطق، حداقل انتظار از بانک کشاورزي را چگونگي استفاده از قابليتها و مزيتهاي استان ها دانست.

وي به استفاده از ظرفيت هدفمندي يارانهها به عنوان مؤلفه ديگر اشاره کرد و افزود: اين بانک وظايف خود را در مرحله قبلي شامل حمايت از توليد، بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي توليدي و ... به خوبي انجام داد و براي اجراي دومين مرحله نيز آمادگي کامل دارد.

دکتر طالبي درباره افزايش توليد نهادهها و کالاهاي اساسي گفت : وزارت جهاد کشاورزي طرح هايي را در رابطه با اقتصاد مقاومتي مثل افزايش توليد دانههاي روغني، توليد علوفه و ... تهيه کرده است، لازم است ما نيز در استان ها از هماکنون آماده اجراي اين طرح ها باشيم.

وي اضافه کرد: اولويت دادن به خدمات و محصولات راهبردي و مديريت مصرف و ديگر معيارهاي موجود نقشه راه خوبي براي اقتصاد است و ترديدي نيست فعاليت بانک کشاورزي در تحقق اين مؤلفهها در بخش کشاورزي بسيار مؤثر است .

دکتر طالبي در بخش ديگري از سخنان خود به نقش بانک کشاورزي در توليد محصولات کشاورزي و مايحتاج مردم اشاره کرد و گفت: اين موجود در حال حرکتي است که بايد براي رشد و تعالي آن کار کنيم .

وي در تشريح ابعاد مختلف بانک کشاورزي گفت رکن اساسي و پايه ابعاد ديگر اين بانک سرمايه انساني آن است و شاخصهايي همچون رضايت خاطر، آرامش خاطر، سطح دانش و مهارت، انگيزه همدلي و همراهي، فرصت شکوفايي استعدادها در اين حوزه از اهميت ويژه اي برخوردار است.

دکتر طالبي گفت: اگر شاخص سرمايه انساني مناسب باشد ديگر شاخصها نيز پايدارند و بهبود خواهند يافت.

مديرعامل بانک کشاورزي ديدگاه مشتريان نسبت با بانک را بعد ديگري دانست که بايد به آن توجه شود و از منظر مشتري به بانک نگاه کرد.

وي از تدوين برنامههايي براي بخش رضايت مشتريان در اين بانک خبر داد و افزود: علاوه بر آن طرح هاي بزرگتري در اين حوزه به زودي اجرا خواهد شد.

دکتر طالبي اثربخشي در بخش کشاورزي و اقتصاد، وجهه اجتماعي و سلامت عمليات ، اقتصادي عمل کردن، مديريت ريسک ،جايگاه بين الملل ، پايبندي به استانداردها و زمانبندي را به عنوان ديگر ابعاد بانک کشاورزي دانست که بايد مورد توجه قرار گيرد و براي آن برنامه عملياتي ارائه کرد .

وي در خاتمه سخنانش ابراز اميدواري کرد: با ظرفيت ارزشمند و همت والاي سرمايه انساني بانک کشاورزي بتوانيم در اقتصاد کشور سربلندتر از گذشته باشيم.

بر اساس اين گزارش نخستين همايش مديران بانك كشاورزي در سال 1393 با حضور دكتر محمد طالبي رئيس هيات مديره و مدير عامل، حشمت الله نظري، مهندس داور ماهي كار و محمد حسن فروغي فر اعضاي هيات مديره، مديران امور،مشاوران،روسا و كاركنان ادارات مركزي، مديران عامل موسسات تابعه و همچنين مديران شعب اين بانك در استان ها روز يكشنبه بيست و چهارم فروردين ماه در تهران برگزار شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۱/۲٧ ۱٠:۲٠:۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!