پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک سینا:

افزایش نرخ سود بانکی شرایط را بغرنج تر می کند

نیوزبانک-مدیرعامل بانک سینا سال 1393 را سالی مهم برای تحول در حوزه نظام بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به پیام اخیر مقام معظم رهبری که بحث اقتصاد مقاومتی و تحول در شبکه مالی و پولی کشور را مطرح کردند، بانک سینا خود را موظف می داند که در راستای تحقق این مسئله از همه توان و ظرفیت خود و همگام با شبکه بانکی کشور استفاده نماید

مديرعامل بانك سينا سال 1393 را سالي مهم براي تحول در حوزه نظام بانكي عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به پيام اخير مقام معظم رهبري كه بحث اقتصاد مقاومتي و تحول در شبكه مالي و پولي كشور را مطرح كردند، بانك سينا خود را موظف مي داند كه در راستاي تحقق اين مسئله از همه توان و ظرفيت خود و همگام با شبكه بانكي كشور استفاده نمايد

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از تحليلي خبري بانك و صنعت، مديرعامل بانك سينا سال 1393 را سالي مهم براي تحول در حوزه نظام بانكي عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به پيام اخير مقام معظم رهبري كه بحث اقتصاد مقاومتي و تحول در شبكه مالي و پولي كشور را مطرح كردند، بانك سينا خود را موظف مي داند كه در راستاي تحقق اين مسئله از همه توان و ظرفيت خود و همگام با شبكه بانكي كشور استفاده نمايد.
پرويزيان افزود: در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد ايران وابستگي كشوري به درآمدهاي نفتي و تك محصولي بودن نظام اقتصادي كشور است. از طرفي تبديل در آمد هاي نفتي به واردات كالاهاي ساخته شده به يك رويه پذيرفته شده در كشور تبديل شده است كه مانعي است براي تحقق حماسه اقتصادي مورد نظر مقام معظم رهبري است. بر اين اساس بايد تلاش برنامه ريزان اقتصادي كشور بركاهش وابستگي به در آمدهاي نفتي و افزايش صادرات غير نفتي معطوف گردد.
مديرعامل بانك سينا ادامه داد: با توجه به اين شرايط لازمه كنترل نوسانات و تكانه هاي شديدي كه در اقتصاد كشور به خصوص طي سالهاي اخير رخ داده است، جهت گيري منطقي و صحيح براي كل اقتصاد كشور است. طرح موضوع اقتصاد مقاومتي از طرف مقام معظم رهبري در راستاي تحقق اين مسئله و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از تحولات اقتصاد جهاني است.
وي تصريح كرد: اميد است با دنبال كردن سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي قواي كشور ضمن شكلگيري حماسه اقتصادي، فضاي كسب و كار، مساعدتر و اقتصاد كشور از شرايط فعلي خارج شده و شاهد بازگشت رونق و رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم باشيم.
پرويزيان تصريح كرد: در حوزه بازار پول نيز با توجه به تغييرات و اصلاحات ساختاري پيش بيني شده انتظار مي رود با اجراي اين اصلاحات شرايط بهتري براي نظام بانكي به دست آيد و مديريت دستگاه ناظر شبكه بانكي (بانك مركزي) نيز به خواست اصلي خود كه همان آرامش در بازار پول است برسد و شبكه بانكي بهتر از گذشته بتواند در خدمت رونق اقتصادي كشور قرار بگيرد.
وي اظهار اميدواري كرد: در سال جديد شبكه بانكي كشور بهتر از سال هاي گذشته در خدمت اقتصاد كشور و مردم شريف و بزرگوار ايران قرار گيرد و در حوزه بازار پول نيز موضوع مديريت نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد كه جزء خواستههاي اصلي مديران شبكه بانكي است پيش برود.
وي افزود: بانك سينا نيز به عنوان يك بخش كوچك از نظام بانكي آمادگي كامل دارد كه با هماهنگي سياستگذاران پولي كشور شرايط را براي فعالان اقتصادي و كارآفرينان در حد مقدورات فراهم كند.
پرويزيان برنامه اصلي بانك سينا را تامين مالي فرصتهاي كسب و كار براي كارآفرينان كشور دانست و گفت: گستره خدمات بانك سينا معطوف به تامين مالي براي شركتهاي كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور اسلامي ايران است.
وي داراييهاي بانك سينا را در حال حاضر بيش از 105 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: با گستره شبكه بانكي، حدود 300 واحد در اين بانك به فعاليت مشغول هستند كه مشخصه اصلي بانك سينا در همين است.
وي افزود: شبكه بانكي سينا در استانها و مناطق مختلف برخلاف اكثر بانكهاي خصوصي مشابه كه به طور عمده در تهران هستند بسيار گسترده است و در استانها و مناطق حجم اعتبارات پرداختي بانك در سال 92 بالغ بر 65 هزار ميليارد ريال بوده و عمده پرتفوي آن مربوط به شركتهاي در اندازه متوسط و كوچك است و اين بانك به خصوص در حوزه دارو فعاليت زيادي را انجام داده است.
وي تسهيلات معوق بانك سينا به لحاظ قانون فعلي در بين بانكها را در حد متوسط به پايين عنوان كرد و اظهار داشت: به جز دو پرونده عمده، تعداد تسهيلات معوق بالاي 100 هزار ميليارد ريال بانك بسيار اندك است كه بر اساس قانون بانكي، نرخ تسهيلات معوق بدون اين دو پرونده 9.3 درصد و با آنها حدود 11.1 درصد ميرسد كه اميدواريم در سال جديد با توجه به گشايشي كه در حوزه طرحهاي عمراني براي دولت صورت گرفته بتوانيم اين نرخ را كاهش دهيم.
پرويزيان درباره سرمايه گذاري هاي جديد بانك سينا گفت: اين بانك از آن دسته بانكهايي است كه شركتهاي وابسته و زير مجموعه نداشته و از اين حيث جزء بانكهاي خوب محسوب ميشود، چرا كه در برخي از بانك ها حجم زيادي از منابع را به شركتهاي زيرمجموعه خود تسهيلات مي دهند. البته تلاش بانك سينا در اين است كه زنجيره خدمات مالي خود را در ستاد و سازمان اصلي و همچنين زيرمجموعههايش كامل كند تا ارزش بيشتري براي مشتريان خود فراهم نمايد.
وي عمده تمركز و تلاش بانك سينا براي سرمايهگذاري را در حوزه بانكداري الكترونيك برشمرد و اظهار داشت: بانك در تلاش است كه خدمات گستردهتري را به مشتريان خود ارائه دهد و با تغييراتي كه در مدل كسب و كار سينا در حال شكلگيري است اجراي جهتگيري بانك را به سمت بانكداري الكترونيك سوق دهد.
پرويزيان بانكداري الكترونيك سينا را از نظر تنوع خدمات منحصر به فرد خواند و افزود: اين بانك بيشترين خدمات را كه شامل 73 نوع است به مشتريان عرضه مي كند و از لحاظ تراكنشهاي ناموفق به عنوان شاخص مهم ارزيابي بانك مركزي، كمترين تراكنشهاي ناموفق را در شبكه بانكي داشته و به همين دليل كمترين جرائم را در شبكه بانكي بانك سينا پرداخت كرده است.
وي نقش شبكه بانكي كشور را در تحقق اهداف اقتصادي و رونق كسب و كارها كليدي دانست و اظهار داشت: اقتصاد ايران يك اقتصاد بانك محور است كه اگر شبكه بانكي پررونق باشد و درست جهت داده شود طبيعي است كه ميتواند كمك شاياني به پويايي اقتصاد كشور بكند، ما در كمتر طرحي از طرحهاي توليدي و طرحهاي كشاورزي ميتوانيم پيدا كنيم كه شبكه بانكي مشاركت نداشته باشد. با اين وجود در سالهاي گذشته بنا به دلايل مختلف و از جمله تحريمها فشارهاي زيادي به اين شبكه وارد شده تا كارايي اش در حوزه اقتصاد كمتر شود. بر همين اساس سختترين تحريمها چه توسط اتحاديه اروپا و چه اداره خزانه آمريكا و حتي سازمان ملل متوجه بانكهاي كشور شده است.
وي تصريح كرد: در سالهاي گذشته با تمام فشارها و محدوديتهايي كه توسط كشورهاي ديگر صورت گرفته تلاش شبكه بانكي همواره در جهت اجراي وظايف و ماموريتهاي ذاتي خود بوده و در اين راه موفقيتهاي ارزشمندي نيز كسب كرده است.
پرويزيان افزود: متاسفانه بانك سينا مشابه تعداد زيادي از بانكهاي ديگر هدف تحريم ظالمانه كشورهاي غربي قرار گرفته ولي با تمام اين فشارها و تحريم توانسته راه خودش به درستي طي كند و اميدواريم در آينده اين راه را دنبال كند.
وي اعلام كرد: بانك سينا طي سالهاي گذشته خدمات ارزشمندي را در عرصههاي مختلف براي مشتريان خود ارائه نموده و همچنين براي سهامداران خود ارزش افزوده زيادي ايجاد كرده است.
وي همچنين اظهار داشت: اين بانك جزء بانكهاي شفاف و نظارت پذير كشور است كه تلاش ميكند كليه مقررات احتياطي و نظارتي بانك مركزي را به درستي اجرا كند و از ويژگي هاي برجسته اين بانك ايجاد حوزههاي مرتبط با استانداردهاي سطح بالا در حوزه كنترلهاي داخلي، مديريت ريسك و تطبيق مقررات است كه زمينه اعتماد عمومي را به اين بانك فراهم كرده است. در اين راستا نيروي انساني بانك مهمترين مزيت بانك محسوب مي گردد كه تركيبي است از نيروهاي جوان و با تجربه و در عين حال صادق و امين كه زمينه ارتباط سالم و صحيح مشتري و بانك را فراهم ميكند.
مديرعامل بانك سينا مشتري مداري را جزء باورهاي اصلي همكاران بانك به عنوان يك سازمان خدماتي دانست و گفت: تلاش اصلي بانك و همكاران خدوم بر اين اساس قرار گرفته كه تعامل سازنده و مثبتي را با مشتريان خود برقرار كرده و بيشترين ارزش افزوده را براي آنها فراهم كند. همچنين سهامداران ميتوانند اطمينان داشته باشند كه مسير ايجاد ارزش افزوده و سودآوري بانك به درستي برنامهريزي شده و تاكنون جزء سهامهاي با ارزش افزوده بالا در بازار سرمايه بوده كه اين روند در آينده نيز ادامه يافته و ارزش افزوده بيشتري براي سهامداران و مشتريان خود ايجاد خواهد كرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با افزايش نرخ سود بانكي در شرايط حاضر موافق هستيد اعلام كرد: بنده به عنوان يك كارشناس بانكي توصيه اي براي افزايش نرخ سود بانكي در اين شرايط نداشته و فكر ميكنم تا زماني كه كشور در ركود است ايجاد شوك در حوزه نرخهاي بانكي شرايط را براي آرامش بازار و اقتصاد جامعه سختتر خواهد كرد و هزينههاي بانكها نيز با افزايش نرخها بالا رفته كه در اين صورت هزينه تامين مالي فعالان اقتصادي نيز بالا خواهد رفت.
وي افزود: در حال حاضر نرخ سود اسمي تسهيلات به صورت معدل در شبكه بانكي بالا بوده كه البته اين نرخ هنوز از نرخ تورم پايين تر است و اميد ميرود با كاهش نرخ تورم به زير 30 درصد نرخ تسهيلات نيز كاهش بيشتري پيدا كند.
پرويزيان خاطرنشان كرد: در صورتي كه نرخ سود سپردهها، افزايش بيشتري پيدا كند شرايط براي كاهش نرخ تسهيلات سختتر مي شود، لذا تمركز و توصيه اكيد كارشناسان بر اين است كه نرخ تورم كاهش پيدا كند و از اقدامات شوكآور در حوزه قيمتها و افزايش بيرويه و دستوري قيمتها در حوزههاي مختلف جلوگيري به عمل آيد.
وي اساس مدل كسب و كار بانك سينا را برآوردن نيازمندي مشتريها عنوان كرد و افزود: بايد به درستي مشتريان را بشناسيم وبراي تحقق خواستهها و نيازهايشان برنامهريزي كنيم و متناسب با آن انتظامات مشتريان خدمات بانكي ارائه دهيم كه به طور طبيعي اين خدمات بايد معطوف به ايجاد ارزش افزوده مناسب براي مشتريان بانك باشد به نحوي كه آنها راضي و قانع شوند و از تمامي خدمات بانك استفاده كرده و به تعبيري جزء مشتريان وفادار بانك قرار گيرند.
وي اظهار داشت: تمام برنامههاي بانك معطوف به برخورد صحيح و درست با مشتريان و همچنين مشاركت دادن آنها در فرآيند ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و بانك است و با اصلاحاتي كه در مدل كسب و كار بانك سينا در حال انجام است اين فرآيند را تقويت ميكند و پيشبيني مي شود كه در دوره زماني مناسب، سهم مشتريان از ارزش افزوده بانك بالاتر برود زيرا در مدل كسب و كار بانك سينا تعادل و توازن بين ذينفعان به عنوان يك نقطه كانوني به حساب ميآيد به گونهاي كه سهامداران، مشتريان و كاركنان در اين چرخه رضايت بيشتري را احساس كنند.
مديرعامل بانك سينا در پاسخ به اين سوال كه آيا قصد افزايش شعب را در سال آينده داريد گفت: بانك سينا در محدوده مجوزهاي بانك مركزي عمل ميكند و تمركز اصلياش توسعه در بانكداري الكترونيك است و در حوزه جديد اين بانك توازن و توزيع مناسب شعب موردنظر است و توسعه فيزيكي شعب جزء برنامههاي بانك محسوب نميشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۱/۱۹ ۱٠:۲٧:۵٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!