پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تأکید کارشناسان بر انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه

کارشناسان با تأکید بر انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی به دولت توصیه کردند تا به تولید، تورم و امور زیربنایی، اصلاح اشکالات فاز اول هدفمندی و عدم تجسس در زندگی مردم توجه ویژه داشته باشند.

کارشناسان با تأکید بر انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی به دولت توصیه کردند تا به تولید، تورم و امور زیربنایی، اصلاح اشکالات فاز اول هدفمندی و عدم تجسس در زندگی مردم توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از فارس، عزم دولت و دستگاه اجرایی کشور برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها در سال 93 یکی از مهمترین اتفاقاتی است که بدنه اقتصادی کشور را دستخوش تغییر و تحولات زیادی خواهد کرد، هر چند که به عقیده حسن روحانی رئیس دولت یازدهم دولت با مهار تورم و رونق تولید فاز دوم هدفمند کردن یارانهها را با کمترین آسیبها اجرا خواهد کرد، اما به نظر بسیاری از کارشناسان دولت باید بسیاری از اشتباهاتی را که در فاز اول هدفمند کردن یارانهها اتفاق افتاده بود، را تکرار نکند، بلکه باید از تجربیات فاز اول استفاده لازم را ببرد.

در حالی از 20 فروردین ماه نامنویسی برای دریافت یارانه نقدی بر اساس آخرین شماره کد ملی سرپرستان خانوار آغاز میشود که هنوز هیچ مبنایی برای دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی از سوی دولت اعلام نشده است. در این خصوص نیز کارشناسان نظرات متفاوتی را ارائه کردهاند.

در ادامه این گزارش نظرات کارشناسان، نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه در خصوص بایدها و نبایدهایی که دولت باید آنها را رعایت کند آورده شده است و همانطور که انتظار میرود تا مردم با خوداظهاری به کمک دولت و اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها بیایند این انتظار میرود تا دولت نیز در برنامههای خود به نحوی عمل کند تا کمترین آسیب به مردم و بخش تولید کشور وارد شود.

** لزوم توجه به تولید در فاز دوم هدفمندی یارانهها/ 2 سناریو برای حذف دهکهای پردرآمد

یک نماینده مجلس با تأکید بر اینکه باید در شیوه فعلی هدفمندی یارانهها تعییراتی ایجاد شود، گفت: 2 ملاک مهم برای حذف دهکهای پردرآمد جامعه مدنظر قانونگذار است که سناریوی درآمد ـ هزینه میتواند، مؤثر واقع شود.

هادی قوامی در پاسخ به این سئوال که دولت برای حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد و برخوردار جامعه چه ملاکهایی را باید مدنظر قرار دهد، اظهارداشت: طبق قانون بودجه سال 93 کل کشور، در تبصره 21، دولت باید عدد درآمدی را برای حذف یارانه نقدی تعیین کند.

وی ادامه داد: اگر این عدد پایین در نظر گرفته شود، هدف قانونگذار محقق نخواهد شد و اکثریت جامعه همچنان یارانه بگیر خواهند بود. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مبنای درآمدی دهکها باید طوری تنظیم شود که افراد ضعیف و دهکهای پایین درآمدی بهرهمندی بیشتری از یارانه داشته باشند، گفت: تعیین این عدد قطعاً برای دولت بسیار کار دشواری خواهد بود.

*معافیت مالیاتی حقوق مبنای دریافت یارانه باشد

قوامی با تاکید بر اینکه یکی از ملاکهای حذف یارانه خانوار پردرآمد، میتواند معافیت مالیاتی بر حقوق باشد، گفت: اکنون تا سقف یک میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف هستند که این میزان حقوق دریافتی میتواند ملاک عمل برای دریافت یارانه قرار گیرد.

وی گفت: ملاک دیگر هم میتواند بر مبنای هزینهدرآمد خانوار مورد محاسبه قرار گیرد، به طوری که در سال 91 این میزان یک میلیون و 800 هزار تومان بود که باید این نرخ به طور دقیق تعیین شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر ملاک هزینه درآمد برای حذف یارانه خانوار مدنظر قرار گیرد، حدود 3 دهک از جامعه حذف خواهند شد، تاکید کرد: اکنون قانونگذار بیشتر روی دو عدد معافیت مالیاتی بر درآمد و هزینه درآمد تاکید بیشتری دارد.

*لزوم توجه به تولید در هدفمندی یارانهها

وی با اشاره به اینکه یارانهها نباید تنها به صورت نقدی پرداخت شود، به مسئله مهم تولید در کشور پرداخت و افزود: در پرداخت یارانهها باید به مسئله تولید و همچنین پرداختهای غیرنقدی توجه بیشتری شود.

قوامی با تاکید بر اینکه باید دولت طوری عمل کند که مهاجرت معکوس جمعیت از شهر به روستا داشته باشیم، گفت: اگر در کلانشهرها همچنان جذابیت بالا باشد، به عدالت اجتماعی نخواهیم رسید.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فردی در تهران هزینه بیشتری میپردازد، اما در مقابل فرد روستائی از امکانات بسیار کمی برخوردار است، بنابراین بحث ملاک قراردادن درآمد یکسان در کل کشور نمیتواند منتفی باشد، به عبارت دیگر اگر ملاک یک میلیون و 800 تومان یا بیشتر برای حذف یارانه مبنا قرار گیرد، در کل کشور این میزان تعیین خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اکنون باید کمک کنیم تا یارانه بگیران محدود شده و اشکال کمک به افراد نیز تغییر کند.

* توزیع 130 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی

وی با بیان اینکه در طول سالیان اجرای هدفمندی تاکنون بیش از 130 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است، گفت: این میزان 4 برابر بودجه عمرانی کشور است که در طول 3 سال به مردم پرداخت شده است.

قوامی گفت: در بند 4 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید یارانهها به شکلی هدفمند در جهت رونق تولید ، افزایش اشتغال و بهرهوری هدایت شود.

وی افزود: به عنوان مثال اگر جادههای کشور و زیرساختها آماده نباشند، نمیتوان انتظار بهرهوری و کاهش هزینه تولید داشت؛ تمام توان مجلس، رسانهها به خصوص خبرگزاری فارس، قوههای مجریه، مقننه و قضاییه باید در جهت عملیاتی کردن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، فرهنگسازی کنند.

وی گفت: همه دستاندرکاران در این زمینه نیز باید به دولت کمک کنند تا قانون بودجه 93 به خوبی اجرا شده و زمینههای تحقق حماسههای اقتصادی در کشور که پیش از این آماده شده، عملیاتی شود.

قوامی با اشاره به اینکه باید در شیوه فعلی هدفمندی یارانهها تغییراتی ایجاد شود، گفت: طبق اصل 48 قانون اساسی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم، تا مردم به این سمت هدایت شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی، باید بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد، گفت: از ابتدا تاکنون 130 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد، اما متاسفانه بخش جدیدی به نام شبه دولتی شکل گرفت.

** درآمد یارانهها صرف امور زیربنایی شود

یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به لزوم اتکا به ظرفیتهای داخلی اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: دولت باید ادبیات خود را برای درخواست انصراف از یارانه نقدی تغییر دهد، همچنین درآمد یارانهها صرف امور زیربنایی شود. محمدرضا رضایی اظهار داشت: موضوع هدفمندی یارانهها از روز اول مورد نظر همه مسئولان نظام بود، به این نیت که تغییر در مصرف انرژی در کشور ایجاد شود و منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی صرف امور زیربنایی کشور شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل اینکه امسال هم رهبری در موضوع اقتصادی تاکید کردند، این است که دشمن در تلاش است پیشرفت کشور را متوقف کند و از هر وسیلهای برای این کار استفاده میکند. وی اضافه کرد: در سالهای اخیر دشمنان کشور از حمله نظامی منصرف شده و فکر میکنند که از راه اقتصادی و فشار اقتصادی میتوانند به کشور رخنه کنند.

رضایی تصریح کرد: اما بررسیها نشان میدهد که ظرفیت بسیار زیادی به لحاظ اقتصادی در کشور ما وجود دارد، تا ما بتوانیم در حوزه اقتصادی روی پای خودمان بایستیم، اما اگر احساس کنیم که مشکلات ما در بیرون کشور حل میشود، دشمنان از همان ناحیه فشار را بیشتر میکنند. این نماینده مجلس گفت: فعالان بخش تولید و صنعت باید برای تحقق این هدف سعی کنند محصولات خود را به لحاظ کیفی ارتقاء دهند و مردم هم به سمت استفاده بیش از پیش از محصولات داخلی بروند. وی درباره قصد دولت برای انصراف بخشی از مردم از یارانه نقدی اضافه کرد: در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها دولت برای انصراف برخی افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نباید از شیوه فعلی استفاده کند و به جای این کار باید مسئله را به طور شفاف برای مردم توضیح دهد و بگوید که چه میزان درآمد از این محل حاصل میشود و چه میزان آن باید توزیع شده و چه میزان صرف تولید شود.

رضایی ادامه داد: اما این ادبیات دولت جواب معکوس میدهد، چون مردم احساس میکنند که تحقیر میشوند.

وی گفت: البته اگر هدفمندی به شیوه فعلی ادامه پیدا کند پولی برای بخش تولید نمیماند البته قطعا افرادی که تمکن مالی زیادی دارند، باید از دریافت یارانه انصراف دهند، اما این درخواست باید با ظرافت از مردم صورت بگیرد.

** مبنای یارانه نقدی درآمدی 2 میلیونی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از لغو جلسات مشترک مجلس و دولت برای هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت: خط فقر در جامعه 2 میلیون تومان است که میتواند در هدفمندی مبنا پرداخت یارانه نقدی قرار گیرد.

ایرج ندیمی با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها اظهار داشت: از جلسات میان دولت و مجلس برای هدفمندی یارانهها خبری ندارم و آخرین جلسه مربوط به سال گذشته است و به نظر می رسد که جلسات مشترک لغو شده است. این نماینده مجلس در خصوص همراهی مردم برای هدفمندی یارانهها گفت: ملت ایران با توجه به سال اقتصاد و فرهنگ باید بپذیرند هدفمندی دارای اهدافی بوده تا بتواند به نابرابری از امکانات ملی را پایان دهد و میزان استفاده برای همه افراد جامعه را در یک سطح فراهم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تفاوتهای نابجا در مدیریت به وجود آمده و باید قبول کنیم اصل اجرای هدفمندی یارانهها استفاده برابر بوده و در حال حاضر این استفاده به صورت عادلانه و بر اساس عدالت اجتماعی نیست. به گفته این نماینده مجلس، میزان مصرف حامل های انرژی باید در جامعه به صورت یک فرهنگ در سالی که به نام فرهنگ است تبدیل شود که در مجموع بتواند تاثیرگذار باشد.

ندیمی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس برآوردها و پیشبینیهای انجام شده خط فقر دو میلیون تومان باید در نظر گرفته شود تصریح کرد: این موضوع موجب میشود تا دولت بتواند به طبقات پایینتر بر اساس عدالت اجتماعی خدمات ارائه کند و افراد نیز در صورتی که از توان کافی در جامعه برخوردار هستند فرمهای خوداظهاری را پر نکنند و دولت را برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به جامعه یاری دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان اعتمادسازی برای انصراف مردم از دریافت فرم خوداظهاری انجام داد اظهار داشت: جامعهای که اعتماد میخواهد قطعا باید بر پایه آگاهی و صداقت باشد و نباید این موضوع خدشهدار شود و مسئولان نیز باید پاسخگو باشند و این اطمینان خاطر را به مردم بدهند که اطلاعات و آمار بر مبنای اصول بوده و مدیریت در جهت رشد و شکوفایی باشد.

وی تاکید کرد: انتظاراتی که از سوی دولتها مطرح میشود باید عملیاتی شده تا زمینه اعتماد مردم فراهم شود.

** خوداظهاری بهترین شیوه حذف یارانه نقدی است

یک کارشناس اقتصادی، خوداظهاری را بهترین شیوه حذف یارانه نقدی عنوان کرد و ضمن تأکید بر پایش دائمی اطلاعات درآمدی مردم و فعالان اقتصادی گفت: دولت باید خود را برای مقابله با مقاومتهایی که در این راستا وجود خواهد داشت، آماده کند.

آلبرت بغزیان با اشاره به موانع و مشکلات دولت در روند حذف یارانه به ذکر نکاتی از جمله شناسایی و پایش اطلاعاتی افراد پرداخت و اظهار داشت: در بحث مالیاتها دولت باید تحولی ایجاد کرده و با توجه به میزان درآمد اصناف و افراد مالیات دریافت کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی اصناف از جمله خواروبار فروشیها و فروشگاههای لوازم سالانه گردش مالی و سرمایهای بالایی دارند اما به نسبت میزان درآمد مالیات نمیپردازند؛ دریافت مالیات از اصناف نیاز به اقدامات فرهنگی دارد تا فرار مالیاتی به وجود نیاید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نمیتواند یارانه همه اقشار را حذف کند، گفت: دستگاه اجرایی در روند حذف یارانهها باید به مسائل منطقهای و معیشتی افراد به طور مجزا و بخش بخش توجه کند؛ به عنوان مثال اگر فردی در تهران با حقوق یک میلیون تومان زندگی میکند، در بخش روستایی افرادی با این حقوق تفاوت بسیاری دارند چرا که هزینه اجاره بها، مواد غذایی و دیگر اقلام به طور یکسان تعیین نشده است.

بغزیان با اشاره به ملاکهای دولت برای حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: اگر افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان بیسرپرست، بازنشسته و کارگران از دیگران جدا شوند سایر اقشار باید میزان درآمدشان تجمیع شود. وی گفت: اکنون برخی افراد درآمدهای پنهانی به صورت دستفروشی، مسافرکشی، معاملات تلفنی و ... دارند که باید شناسایی شده و منبع درآمدیشان به طور شفاف مشخص شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اطلاعات افراد در روند حذف یارانهها باید به طور روزانه و هفتگی پایش شود، تصریح کرد: در شیوهای که دولت پیش گرفته باید اطلاعات افراد به صورت دائم، پایش شده و تغییرات درآمدی برای مشمول بودن افراد برای دریافت یا عدم دریافت یارانه رصد شود.

بغزیان گفت: دولت قطعا در جریان حذف یارانهها با مشکلاتی از جمله مباحث قضایی و پیگیریهای از این دست مواجه خواهد شد که باید در این خصوص چارهاندیشی شود و پیشبینیهای لازم در خصوص مراجعات انجام شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها برای حذف یارانه افراد، خوداظهاری است، تأکید کرد: حذف یارانه افراد قطعا نیاز به اطلاعات قوی و قابل اتکا است.

وی ادامه داد: دولت نباید تنها در کارگروه طرح تحول اقتصادی تنها به یک جنبه آن یعنی هدفمندی یارانهها تأکید کند بلکه افزایش بهرهوری، تحول در نظام مالیاتی و بانکی و توجه بیشتر به تولید را در دستور کار خود قرار دهد.

بغزیان تأکید کرد: اگر بخش تولید تقویت نشود، اقتصاد کشور در مقابل ضربهها آسیبپذیری بیشتری خواهد داشت. بنابراین دولت ضمن توجه به تولید باید در جهت ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در کشور گامهای مهمی بردارد. وی افزود: اکنون در بخش نفت و گاز و میادین مشترک، عراق و قطر سهم بیشتری در حال برداشت هستند در حالی که تکنولوژی برداشت از طریق جوانان ایرانی به آنها منتقل شده است.

وی در پایان اصلاح نظام مالیاتی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی یا پنهان است که حداقل 25 درصد از GDP را به خود اختصاص داده است و در این باره تأکید میشود که دولت عدالت مالیاتی را مد نظر قرار دهد.

** ضرورت اصلاح اشکالات مرحله اول هدفمندی یارانهها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یارانه جنبه حمایتی دارد، گفت: وظیفه مردم در این شرایط این است که با دولت همکاری و همراهی کنند چون اگر همکاری مردم نباشد، هیچ طرحی به نتیجه نمیرسد. محمد علیپور در مورد نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندی یارانهها از ابتدا بنا بود دولت خانوارها را شناسایی کند و اطلاعات جامعی در مورد اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه یارانه جنبه حمایتی دارد، بنا نبود که به مردم داده شود و تنها مربوط به اقشاری است که این رقم در زندگی آنها تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه دولت قبل قانون را به درستی اجرا نکرد، گفت: در این شرایط اصلاح اشکالات مرحله اول باید جزو اولویتهای دولت یازدهم باشد.

علیپور تصریح کرد: در تبصره 21 قانون بودجه هم بر این موضوع تأکید شده که خانوارها نیازمندی خود را به یارانه اعلام کنند، چون ممکن است دولت رقمی را برای سقف دریافت یارانه اعلام کند، یا اینکه آن را به عهده مردم بگذارد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: وظیفه مردم در این شرایط این است که با دولت همکاری و همراهی کنند، چون اگر همکاری مردم نباشد هیچ طرحی به نتیجه نمیرسد و فاز اول با همکاری مردم اجرا شد.

وی تصریح کرد: در این برهه هم همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند نیاز به عزم ملی وجود دارد و انتظار این است که تنها کسانی که واقعا نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند اعلام نیاز کنند.

علیپور گفت: در حال حاضر هر ماه بیش از 3 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی میشود که اگر بخشی از این رقم آزاد شود مشکل تولید و سایر مشکلات حل میشود چون این رقم هیچ تاثیری در زندگی برخی از مردم ندارد.

** نباید در زندگی مردم تجسس کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم گفت: 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید از زیرمجموعه خود بخواهند از دریافت یارانه بطور داوطلبانه انصراف دهند و اگر این اتفاق بیفتد، حداقل بین 12 تا 15 میلیون نفر از یارانهبگیران حذف میشوند.

عباسعلی نورا استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و نماینده سابق مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا روش خود اظهاری برای جمعآوری اطلاعات درآمدی خانوارها در جهت حذف یارانهبگیران مناسب است یا خیر، گفت: نباید با ورود به زندگی مردم جامعه را ناامن کرد، این روش به مصلحت نظام نیست.

وی افزود: یارانه مخصوص نیازمندان و افراد کم درآمد است و نباید به ثروتمندان و متمولان جامعه تعلق گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: توصیه من در مورد حذف یارانه بگیران این است که دولت از خودش شروع کند و از مسئولان دولتی مانند وزرا، استانداران و معاونانشان بخواهد که از دریافت یارانه انصراف دهند تا این موضوع در بین مردم هم رواج یابد.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اظهار داشت: 70 درصد نمایندگان مجلس یارانهبگیر هستند و واقعا این اتفاق در شان مجلس نیست.

نورا اظهار داشت: 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید از زیر مجموعه خود بخواهند که نسبت به دریافت یارانه بطور داوطلبانه انصراف دهند و اگر این اتفاق بیفتد حداقل بین 12 تا 15 میلیون نفر از یارانهبگیران حذف میشوند.

وی افزود: واقعا ما در جامعه افرادی داریم که این مبلغ یارانه برای آنها ناچیز است ولی آن را میگیرند به نظرم در ابتدا باید وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و پزشکان و همچنین مشاغل پردرآمدی مثل برخی بازاریان از دریافت یارانه انصراف دهند تا این موضوع به دیگر افراد جامعه نیز تسری یابد.

** توجه به مدیریت تولید و تورم؛ 2 الزام اقتصادی دولت در سال جدید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور، مدیریت تورم و تولید باید جزو الزامات اقتصادی سال 93 باشد.

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه الزامات اقتصادی سال 93 که دولت باید مدنظر قرار دهد چیست، گفت: به لحاظ اقتصادی در شرایط بدی قرار داریم و باید به سمت شرایط بهتر حرکت کنیم و برای این کار اولویت اقتصادی دولت باید بیشتر روی بخشهای تأثیرگذار باشد.

وی افزود: هدفگذاری اصلی دولت در سال 93 در درجه اول باید روی نرخ تورم و سپس روی رونق و توسعه فضای کسبو کار، اشتغال و توجه به بخشهای تولیدی باید باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار حائز اهمیت است زیرا این مسئله هم روی تولید و هم روی قیمتها مؤثر است.

جلیلی گفت: با مدیریت تولید در سال 93 میتوان سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بینالمللی را به تولیدات کشورمان اختصاص دهیم.

وی اظهار داشت: بنابراین برای افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، مدیریت تورم و مدیریت تولید باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۱/۱٦ ٠۱:٣٤:٣۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!