پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پذیره نویسی عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش

نیوزبانک -شرکت کارت اعتباری ایران کیش پذیره نویسی عمومی دارد.

شركت كارت اعتباري ايران كيش پذیره نویسی عمومی دارد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده بيست و ششم و آبان ماه سال جاري با توجه به افزایش سرمایه اين شرکت از مبلغ ۲۹۹,۹۷۵ میلیون ریال بهمبلغ ۶۵۵,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۳۴۳,۴۱۷,۱۱۸ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با توجه به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۱,۶۰۷,۸۸۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ بيست و چهارم اسفند 92 لغایت چهارم فروردين ماه 93 شماره حساب ۳۰۶۵۲۳۳۳۳ بانك تجارت شعبه اکو واریز وجوه تعیین شده ست.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۲٤ ۱٤:٠۵:٣٦

اخبار مرتبط