پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اختصاص یارانه به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان

نیوزبانک-عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با درنظر گرفتن سبد هزینه یک خانوار چهار نفره به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان باید یارانه تعلق بگیرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با درنظر گرفتن سبد هزینه یک خانوار چهار نفره به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان باید یارانه تعلق بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، به نقل از ایسنا، ابوالفضل پوروفایی به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: کمیتههای مزد استانی با بررسیهایی که از وضع معیشت در استانهای مختلف انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سبد هزینه خانوار و خط فقری که یک میلیون و 680 هزار تومان اعلام میشود، جزو واقعیتهای روز جامعه است.

وی ادامه داد: از طرفی آنچه درباره افزایش حقوق و دستمزد مطرح میشود به دلیل شرایطی که هم اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی با آن مواجه هستند امکان تحقق چندانی ندارد زیرا کارفرمایان هم با مشکلات متعددی رو به رو هستند و نمیتوانند این فاصله مزدی جبران کنند لذا این مساله وظیفه دولت را سنگینتر میکند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بیشترین درآمد کارگران صرف هزینههای درمان میشود، تاکید کرد: دولت باید در بحث مالیاتها، حمایتهای اجتماعی و بهداشت و درمان که دغدغه اساسی جامعه کارگری است، وارد شود.

وی در عین حال درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان را مشمول پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: در بحث تعریف خط فقر معتقدم که باید رقم یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه یک خانواره چهار نفره در نظر گرفته شود و به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان یارانه تعلق بگیرد.

به گفته پوروفایی با توجه به شرایط تورمی و پایین آمدن قدرت خرید کارگران، دولت باید سقف درآمد دو میلیون تومان را برای پرداخت یارانهها مدنظر قرار بدهد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۱٤ ۱۲:۲٨:۲٤

اخبار مرتبط