پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک شهر موفق به اخذ گواهی ISO 27001 از انگلستان شد

نیوزبانک-بانک شهر در راستای طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) موفق به دریافت گواهی ISO 27001 از شرکت ACS انگلستان شد.

بانک شهر در راستای طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) موفق به دریافت گواهی ISO 27001 از شرکت ACS انگلستان شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ،مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر در این خصوص گفت: پروژه دریافت این استاندارد از آذرماه سال گذشته آغاز و پس از طی مراحل آموزش توسط شرکت مشاور و طراحی روالها و شناخت داراییهای سختافزاری، نرمافزاری و اطلاعاتی توسط همکاران فناوری اطلاعات، در نهایت این طرح به شناسایی مخاطرات امنیتی، ارائه راهکارهای مقابله و همچنین استخراج عناوین پروژههای ضروری جهت افزایش امنیت اطلاعات بانک شهر منجر شد.

دکتر پورشاطری افزود، جلسه ممیزی داخلی این پروژه در مهرماه سال جاری برگزار شد و پس از شناسایی عدم انطباقها و رفع آنها، سرانجام جلسه ممیزی نهایی در تاریخ بیست و سوم بهمنماه با حضور جمعی از همکاران امور فناوری اطلاعات بانک و نمایندگان شرکت مشاور و شرکت ACS انگلستان در ایران تشکیل و منتج به تایید دریافت گواهی ISO 27001 از سوی بانک شهر گردید.

لازم به ذکر است که در همین رابطه، بیانیه خط مشی امنیت اطلاعات و ارتباطات نیز به تصویب هیئتمدیره بانک شهر رسیده و از طریق وبسایت بانک قابل دسترسی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۱۱ ٠۹:٤۱:٤٤
کلمات کلیدی :