پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک آینده در فهرست 100 شرکت برتر ایران

نیوزبانک- بانک آینده از جایگاه 125 در فهرست صد شرکت برتر دوّم، به جایگاه 86 در فهرست صد شرکت برتر اوّل صعود نموده است.

بانک آینده از جایگاه 125 در فهرست صد شرکت برتر دوّم، به جایگاه 86 در فهرست صد شرکت برتر اوّل صعود نموده است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، بر مبنای نتایج منتشر شده از رتبهبندی500 شرکت برتر ایرانی(IMI-100)، جایگاه بانک آینده در این رتبه بندی در سال مالی 1391، نسبت به سال مالی 1390 بهبود یافته است.

براساس این گزارش، بانک آینده از جایگاه 125 در فهرست صد شرکت برتر دوّم، به جایگاه 86 در فهرست صد شرکت برتر اوّل صعود نموده است. این میزان رشد (39 رتبه)، بالاترین میزان رشد تحقق یافته در نظام بانکی کشور در سال مالی 1391 است.

این امر بر مبنای ارتقاء درآمدهای مشاع و غیرمشاع بانک از میزان 4630,3میلیارد ریال در سال 1390 به 11561,1 میلیارد ریال در سال 1391 صورت پذیرفته است.

لازم به توضیح است؛ سازمان مدیریت صنعتی ایران، هر ساله اقدام به ارزیابی و رتبهبندی شرکتها و بنگاههای اقتصادی ایران، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده و بر اساس شاخصهایی نظیر: فروش، اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، شاخص صادرات، شاخص نقدینگی، بدهی و شاخصهای بازار، تحتعنوان IMI-100نموده و نتایج آن را منتشر میکند.

از نکات قابلتوجه دیگر در این رتبهبندی، قرار گرفتن چهار بانک دولتی و خصوصی (بانک ملی ایران، بانک ملّت و بانک پارسیان) در بین 10 شرکت برتر است که نشاندهنده جایگاه و گستردگی کسبوکار بانکی در نظام اقتصاد ملی است.

از 21 بانک شرکتکننده در این رتبهبندی (12 بانک خصوصی و 9 بانک دولتی و خصوصی شده)، 14 بانک با ارتقای رتبه، نسبت به سال مالی 1390روبهرو بوده و رتبه 7 بانک دیگر نیز کاهش یافته است.

بانک آینده ضمن تبریک صمیمانه این موفقیّت به تمام سهامداران، مشتریان و کارکنانخود، بر آن است تا با هماندیشی و همکاری پویاتر بتواند در سال مالی آینده به کارنامه درخشانتری دست یابد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۱٠ ۱٤:٠٧:٠٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!