پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با موافقت نمایندگان؛

شرایط تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث مشخص شد

نیوزبانک- بر اساس مصوبه مجلس، بانکها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات نمیتوانند ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای متوفی انجام دهند.

بر اساس مصوبه مجلس، بانکها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات نمیتوانند ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای متوفی انجام دهند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 اسفند ماه)، با اصلاح بند 6 ماده واحده لایحهاصلاح قانون مالیاتهای مستقیم موفقت کردند.

مطابق این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده 34 قانون میشود و مواد 35 تا 37 و مواد 40 تا 43 ماده 124 قانون و تبصرهها آنها حذف میشود.

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال وداراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:

1.بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2.ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت مینمایند.

3.دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند.

4.شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد.

5.شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

6.صندوقهای دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (بهاستثنای اشخاص موضوع بندهای(2) و (6) و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای بهمیزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان کلیه اشخاص اخیرالذکر، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل یکدوم تا دو برابر خسارت وارده به دولت خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفین مذکور نیز مجرا است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(1) ماده(17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند و مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره 2- اشخاص مذکور میتوانند در صورت درخواست وراث یا وصی متوفی حداکثر مبلغی معادل یکصد میلیون (100.000.000) ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینههای کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصا حساب مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آن را حداکثر تا پانزده روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

تبصره 3- آییننامه اجرائی این ماده بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب هیأتوزیران خواهد رسید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/٠٧ ۱۲:۲٨:۲۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!