پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اول رئیس جمهوری:

رئیس جمهور دستور داد یک ریال هم به مسکن مهر پرداخت‌ نشود

نیوزبانک- معاون اول رئیس جمهوری گفت: رئیس جمهور دستور داد حتی یک ریال برای مسکن مهر پرداختهنشود و به دنبال راه حلهای جدید در این حوزه باشیم.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: رئیس جمهور دستور داد حتی یک ریال برای مسکن مهر پرداختهنشود و به دنبال راه حلهای جدید در این حوزه باشیم.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری در مراسم شورای اداری استان تهران که صبح امروز با حضور جمعی از فرمانداران استان تهران، حسین هاشمی استاندار تهران احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران در ساختمان استانداری برگزاری شد، اظهار داشت: زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد در بخشهای مختلف کشور چالشهای اساسی وجود داشت که به صورت طبیعی انتظار میرفت دولت به سرعت درباره آنها تصمیمگیری کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مثبت دولت انتخاب مدیران باتجربه بود که باعث شد وقت هدر نرود و از روز نخست این افراد بدانند چه مشکلاتی به صورت کلی در حوزه فعالیتشان وجود دارد، ادامه داد: در حوزه سیاستهای خارجی با توجه به تحریمهای ظالمانه وضع شده دولت راهکاری ایجاد کرد که توانست از موضع دستاوردهای دانشمندان در حوزه انرژی هستهای دفاع کند و با دنیا وارد گفتگو شود. تا علاوه بر تثبیت حق انرژی هستهای برای ایران تاجایی که میتواند تحریمها را از بین ببرد البته این به این معنا نیست که اگر تحریمها از بین نرود راهکاری نداریم.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه وزارت خارجه و تیم زیرنظر آقای ظریف در این مدت کوتاه دستاوردهای خوبی داشتند و توافقات اجلاس اخیر نیز مثبت بودهاست. خوشبختانه با متوقف شدن بخشی از تحریمها امیدو آرامش ایجاد شده که سعی داریم حداکثر استفاده را در شرایط موجود داشتهباشیم.

وی افزود: در مباحث اقتصادی مسائل پیشروی دولت پیچیدهتر بوده و است؛ اقتصاد از رکود رنجمیبرد به گونهای که رشد اقتصادی به منهای 5 درصد رسیده و در بخشهای دیگری مانند نفت، اشتغال، و صنعت نیز با رشدهای منفی مواجه هستیم.

جهانگیری گفت: تورم در مرداد ماه سال جاری به 40 درصد رسیده بود و روند صعودی داشت البته این درحالی است که راهکار خروج از چنین روشی نیز دشوار است چرا که سیاستهای اتخاذشده برای خروج از تورم ضد سیاستهایی است که برای خروج از رکود انجام میشود. در عین حال براساس بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در شش ماه دوم سال 92 هدفگذاری را بر کاهش تورم متمرکز کنیم چرا که اگر این وضعیت لجام گسیخته ادامه یابد فشار بیش از حدی به مردم وارد خواهدشد و تبعاتش را نمیتوان کنترل کرد.

وی ادامه داد: با آغاز کار دولت رشد 40 درصدی تورم تغییر کرد و در تورم نقطهای شاهد کاهش تورم هر ماه نسبت به ماه قبل بودیم.

معاون اول رئیسجمهوری به موضوع رکود اشاره کرد و گفت: توجه به موضوع رکود درسال 93 جزو اصلیترین برنامههای دولت است البته در این شش ماه صرفا برای تسهیل مقررات در این حوزه اصلاحاتی انجام دادیم. به عنوان مثال بهبود فضای کسب و کار یکی از راههای عبور از رکود است که اقداماتی در این راستا انجامشد اما هیچ کس انتظار ندارد که ارتقا در این حوزه به سرعت رخ دهد.

جهانگیری ادامه داد: برخی از صحبتهای مطرح شده به کمبود بودجههای عمرانی اشاره شد؛ در حال حاضر از محل بودجههای عمرانی حدود 3 میلیون خانوار در کشور اشتغال دارند که به محض توقف طرحهای عمرانی علاوه بر آثار اقتصادی شاهد آثار اجتماعی منفی نیز خواهیم بود. در این راستا اگر قرار است نظمی در دولت حاکم باشد در وهله نخست باید منابع مالی دقیقی در دولت وجود داشتهباشد. در نهایت توانستیم بودجه کشور درسال 92 را حداکثر به 130 هزار میلیارد برسانیم که 118 هزار میلیارد آن برای بودجه جاری است و تنها 10 هزار میلیارد تومان آن به حوزه عمران اختصاص داده شده است. این رقم در حد نگهداری و کارهای نیمهتمام است و نمیتوان انتظار داشت با آن کارهای بزرگ انجام داد. خوشبختانه بودجه 93 به موقع به مجلس رفت و به تصویب رسید در واقع میتوان این مهمترین حرکتی بود که در راستای ایجاد نظم مالی در دولت انجام شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسکن مهر یکی از طرحهایی بود که فقط با اتکا به بانک مرکزی عملیاتی شد، اظهار داشت:42 هزار میلیارد تومان از منابع این طرح توسط بانک مرکزی تأمین شد اما به دلیل مشکلاتی که اجرای این شیوه از کار با مشکلاتی روبرو میشد رئیس جمهور دستور دارد حتی یک ریال هم به مسکن مهر پرداخته نشود و همه مسئولان مربوطه را موظف به یافتن راهکارهای جدید کرد.

جهانگیری به هدفمندییارانهها اشاره کرد و گفت: هدفمندییارانهها که قرار بود تعادلی بین مصرف و انرژی تنها به توزیع پول بین مردم منتهی شد و متأسفانه با شروع اجرای این طرح خروج از قانون در محوریت قرار گرفت. طبق قانون 50 درصد از درامد حاصل از محل صرفه جویی یارانهها باید به مردم پرداخته میشد این درحالی است که از این محل 96 هزار میلیارد توان درآمد حاصل شد ولی 138 میلیارد تومان در قالب پرداخت یارانه به صورت نقدی هزینه شد.

وی ادامه داد: طبق آمار بدست آمده به 77 میلیون و 384 هزار نفر یارانه پرداخت میشود این درحالیاست که مرکز آمار میگوید 77 میلیون و 19 هزار نفر و سازمان ثبت احوال میگوید 77 میلیون و 174 هزار نفر جمعیت داریم. پس 77 میلیون و 384 هزار نفر برای چگونه یارانه دریافت میکنند این درحالی است که بسیاری از افراد نیز از دریافت یارانه خود صرف نظرکرده اند.

جهانگیری با اشاره به اینکه یک هزار روستا وجود دارد که با تانکر به آنها آبرسانی میشود گفت: در کدام دوره تاریخ کشور اینگونه اداره میشد. چرا باید از شرکتهای تأمین انرژی مانند شرکت برق پول دریافت کرده و بین مردم توزیع کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: نفت و گازی که حق این ملت است به کشورهای اطراف داده میشود؛ همه ما از اینکه صد میلیارد تومان سوءاستفاده مالی رخ میدهد غصه داریم اما گازی که پارس برای کشورهای دیگر برداشت میشود بیش از صد میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: مجلس اعلام کرد یارانه به نیازمندان متقاضی باید پرداخت شود بنابراین دولت مکلف شد سقفی برای این رقم مشخص کند در عین حال باید به یک عدد برسیم و آن را خیلی پیچیده نکنیم ولی مهم این است که ما بهگونه ای پیام را به مردم برسانیم افرادی که به این پول نیاز دارند آن را دریافت خواهند کرد ولی این به معنای درنظرگرفتن خط فقر نیست و افراد میتوانند از دریافت این پول صرف نظر کنند تا در بخشهایی مانند درمان هزینه شود.

جهانگیری تصریح کرد: ما جزو کشورهای عقب مانده از نظر درمان هستیم، هیچ کجای دنیا 70 درصد پول درمان را مردم نمیپردازند این درحالی است که هنگام یک جراحی ممکن است به فرد بگویند نخ جراحی را هم خودش تهیه کند.

وی افزود:گزارشهایی در مورد وضعیت خوراکیهای برخی افراد جامعه در طول سال به ریاستجمهوری رسید که بسیار تکاندهنده بود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره مسائل شهر تهران گفت: آلودگی هوای تهران دغدغهای نیست که از کنار آن بگذریم بویژه وقتی شنیدیم مردم اهواز به دلیل شرایط بد هوا در بیمارستان بستری شدند. از این رو جلسهای نیز مشترک با شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و استاندار تهران برگزار کردیم تا درباره مسائل تهران بحث شود. مدیریت شهری تهران بعنوان پایتخت که مرکز جمعیتی کشور، مرکز اقتصادی و سیاسی کشور است و در واقع مرکزیت کارهای جدی را در خود دارد نیازمند تصمیمات خاصی است.

جهانگیری ادامه داد: ما برای نخستین بار از آیین نامه دولت استفاده کرده و کمیسیونی مرکب از ده عضو دولت شامل 7 وزیر و سه معاون و استاندار تهران و همچنین شهردار و رئیس شورای شهر تهران تشکیل دادیم تا صرفا مسائل تهران را مورد بررسی قرار دهند که اگر نیاز به تعیین لایحه یا تصمیمگیریهای خاص است اقدام شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات تعیین شده در شهر تهران مدیریت یکپارچه شهری است چرا که معتقدیم اداره شهر تهران باید با اداره یک شهر کوچک تفاوت داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: براساس توافق قبلی دولت و شهرداری برای گسترش خطوط مترو هیچ محدودیتی قائل نیستیم و میتوان در این راستا از منابع دولتی استفاده کرد.

وی همچنین گفت: از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را نیز دوباره فعال کردیم که در این راستا نیز منابع خوبی در بودجه سال آینده دولت پیشبینی شدهاست.

جهانگیری در پایان گفت: تهران نباید به دنبال ایجاد واحد صنعتی باشد این درحالی است که باید کارخانهها را از اطراف تهران جمع کنیم تا فشار از روی شهر تهران برداشته شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/٠۵ ۱۱:۵٨:٤٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!