پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دکتر دیواندری :

بنگاه پیشتاز باید به دنبال نوآوری باشد

نیوزبانک-نخستین مرکز نوآوری کسب و کار خدمات مالی آسیا، با حضوردکتر فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، آقای کاظمی دینان مشاور رئیس کل بانک مرکزی، دکتر دیواندری، مدیرعامل بانک پارسیان، مدیران و کارکنان گروه مالی پارسیان آغازبه کار کرد.

نخستين مرکز نوآوري کسب و کار خدمات مالي آسيا، با حضوردکتر فرهاد نيلي رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، آقاي کاظمي دينان مشاور رئيس کل بانک مرکزي، دکتر ديواندري، مديرعامل بانک پارسيان، مديران و کارکنان گروه مالي پارسيان آغازبه کار کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،علي ديواندري مدير عامل بانک پارسيان با تاکيد بر اينکه کسب و کار بدون نوآوري قابل اداره کردن نيست گفت: بنگاهي که مي خواهد پيشتاز بماند بايد به دنبال نوآوري باشد.

علي ديواندري مديرعامل بانک پارسيان در مراسم افتتاح اين مرکز، با بيان اين نکته که نسل جديد، انتظارات جديدي از کسب و کار به ويژه در صنعت بانکداري دارد، اظهار داشت: بايد محلي براي شکوفا شدن استعدادهاي نسل جوان جامعه وجود داشته باشد، به عبارت ديگر براي پاسخگويي به نيازهاي جديد بايد روش هاي قديمي را تغيير دهيم و خود را به روش هاي جديد مجهز کنيم. مدير عامل بانک پارسيان در مراسم رونمايي از مرکز نوآوري و کسب و کار پارسيان تاکيد کرد: کسب و کار بدون نوآوري قابل اداره کردن نيست.

وي در ادامه، بيکاري، کمبود منابع، تغييرات آب و هوايي،عدم تعادل بين ثروت و درآمد و عدم ثبات سياسي و اجتماعي را از مشکلات پيش روي اقتصادها عنوان و خاطرنشان کرد: از سال 2000 تا 2006 پيش از بروز بحران اقتصادي، بازده بانکها در دنيا 10 الي 15 درصد بوده اما با بروز بحران، بازدهي کاهش يافته و به زير صفر رسيده است.

وي با بيان اين نکته که "مرکز نوآوري کسب و کار بانک پارسيان" با بهره گيري از نيروهاي نخبه ي درون و بيرون اين بانک کارهاي خود را به پيش خواهد برد، ادامه داد: هدف اين مرکز بهره گيري از راه حل هاي جديد بانکداري و تصميم سازي براي بخش هاي مختلف بانک پارسيان است.

ديواندري با تاکيد بر اين نکته که کسب و کار در دهه هاي آينده بدون استفاده از نوآوري قابل اداره کردن نخواهد بود، گفت: اگر صحبت از نخبگان مي کنيم بايد جايي براي شکوفايي استعدادهاي آنان و بروز نوآوري هاي ايشان وجود داشته باشد و يکي از دلايلي که هم اکنون در کشور پيشرفت هاي انفرادي خيلي کمرنگ است، نبود محلي براي شکوفايي استعدادها است.

مديرعامل بانک پارسيان با اشاره به اين نکته که بر اساس تحقيقات صورت گرفته، 88 درصد جوامع با رشد کسب و کار مي توانند شغل خود را حفظ کرده و حتي ارتقا دهند، ادامه داد: از تجارت هاي خصوصي انتظار مي رود که به افزايش سطح شکوفايي استعدادها به ويژه در نخبگان کمک کنند. نخبگاني که به اين اميد درس مي خوانند که از استعدادهاي آنان استفاده شود.

وي پايه هاي اصلي رشد بانکداري در دنيا را سه عامل خواند و اظهار داشت: عامل اول- ساده سازي، بهبود فرآيندها، سرعت بخشيدن به انجام کارها و کم کردن هزينه ها، عامل دوم- چابکي به معناي واکنش سريع به خواسته هاي مشتريان و عامل سوم- نوآوري است.

ديواندري تاکيد کرد: با نوآوري مرزهاي موفقيت را پشت سر مي گذاريم و به بالاترين سطح کارايي مي رسيم.

وي با اشاره به اين نکته که هم اکنون در اغلب بانک هاي دنيا روي عامل اول يعني ساده سازي روش ها و بهبود فرآيندها کار مي کنند، تصريح کرد: در سال 2020 پايه هاي ميز بانکداري، بانک هايي خواهند بود که چابکي را سرلوحه کار خويش قرار داده اند اما پيشتازان بانکداري، بانک هايي خواهند بود که روي نوآوري کار مي کنند.

مديرعامل بانک پارسيان خاطرنشان کرد: بايد بتوانيم مدل هاي جديد کسب و کار را به مرحله اجرا درآوريم تا بتوانيم به نيازهاي روز مشتريان خود پاسخ دهيم در غيراين صورت از گردونه رقابت خارج خواهيم شد و بازار را از دست خواهيم داد.

وي بر عواملي همچون پيش بيني بازار، پيوندهاي استراتژيک، آمادگي سازماني و شناسايي بينش دروني مشتريان تاکيد کرد و اظهار داشت: مرکز نوآوري کسب و کار بانک پارسيان براي تحقق اين ايده ها تاسيس شده است و با به کارگيري نخبگان ارزنده درون بانک و جذب نخبگان جديد از خارج بانک، يک بازوي فکري و عملي براي اين بانک خواهد بود.

ديواندري تصريح کرد: با پتانسيلي که در بانک پارسيان وجود دارد و حمايت تمامي مديران و کارکنان از دستاوردهاي علمي" مرکز نوآوري کسب و کار" روز به روز شاهد اعتلاي اين بانک در نظام بانکداري کشور خواهيم بود.

به گفته وي، تلفيق نيروهاي جوان، پرانرژي و خلاق بانک پارسيان و نيروهاي مجرب، آينده درخشاني را براي اين بانک رقم خواهد زد، ضمن اين که شرکت هاي وابسته هم که تکميل کننده خدمات بانک هستند به اين تحول استراتژيک کمک خواهند کرد.

در ادامه اين مراسم دکترفرهاد نيلي رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به نتايج تحقيقي در زمينه بهرهوري بنگاههاي اقصادي در ايران تصريح کرد: نتايج اين تحقيق نشان داده که بهره وري بنگاههاي اقتصادي در ايران کاهنده بوده و به طور متوسط هر سال کاهش مي يابد.

وي در ادامه به بهره وري پايين سرمايه نسبت به توليد اشاره و خاطرنشان کرد: بررسي نشان داده است، بنگاههاي بزرگتر بهره وري کمتري دارند. همچنين بنگاههايي که در زمينه صنعت انحصاريترند بهره وري پايينتري دارند.

نيلي با اشاره به اينکه پايين بودن بهره وري بنگاههاي بزرگ، ناشي از سياستهاي اقتصاد کلان است گفت:براي بهبود بنگاههاي بزرگ سياستهاي اقتصادي بايد تغيير کند و در مورد بنگاههاي کوچک بايد مديريت را متحول کنيم.

به گفته رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، خصوصي سازي بنگاههاي بزرگ باعث افزايش قابل توجه بهره وري نميشود.

وي با بيان اينکه بانکهايي که طي چند سال اخير تاسيس شدهاند سهم کمي از بازار دارند خاطرنشان کرد: 90 درصد سهم بازار به بانکهايي اختصاص دارد که بيش از 10 سال از تاسيسشان مي گذرد.

نيلي با تاکيد بر اينکه بهره وري در بانکها بايد بهبود يابد گفت: سياستهاي تعرفهاي، ديواري در مقابل تحريمها ايجاد کرد تا بتوانيم تحريمها را دور بزنيم اما با کاهش فشار تحريم شبکه کارگزاري تنظيم ميشود و آنچه بهره وري را بهبود مي بخشد رقابت با بانکهاي خارجي است که در اين زمينه نياز به بانکهاي پيشتاز داريم.

رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با بيان اينکه بايد بتوانيم با بانکهاي منطقهاي رقابت کنيم، تصريح کرد: دو رکن نوآوري اراده مدير و فشار رقابت بازار است که اتکا به رکن اول بسيار خوب است اما بايد توجه کرد که فشار رقابت داخلي نمي تواند چندان موثر باشد و در واقع براي توسعه نوآوري به رکن دوم نيز بايد توجه کرد.

جواد عباسي، رييس مرکز نوآوري کسب و کار بانک پارسيان هم با بيان اين نکته که هدف از راه اندازي اين مرکز، رصد فرصت هاي بي بديل در نظام بانکي است، گفت: تنها رويکردي که مي تواند در اقتصاد کشور ما ارزش ايجاد کند و کشور را به سمت آينده اي طلايي رهنمون سازد، حرکت به سوي اقتصادي نوآور، مبتني بر توجه به نخبگان و نوآوران است.

وي ادامه داد: مرکز نوآوري کسب و کار بانک پارسيان قرار است با طراحي الگوهاي جديد کسب و کار و خلق محصولات جديد همچنين ايجاد بسترهاي جديد کسب و کار، اين بانک را به سوي آينده اي درخشان هدايت کند.

عباسي با بيان اين نکته که راه اندازي اين مرکز از روز اول مديريت دکتر ديواندري در بانک پارسيان در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: از سوي مديريت عالي بانک، در بدو شروع فعاليت، پنج پروژه استراتژيک براي اين مرکز تعريف شده است.

وي با قدرداني از تمامي دست اندرکاران راه اندازي مرکز بابت تجهيز فوري آن در مدت کوتاه 10 روزه، تاکيد کرد: درب اين مرکز به روي تمامي واحدهاي صف و ستاد و شرکت هاي تابعه بانک پارسيان باز است تا در طراحي افق درخشان آينده بانک مشارکت کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۱/۱٦ ٠٧:٣۱:۵٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!