پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کاتب خبر داد:

کلیات لایحه بودجه 93 سه‌شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس

نیوزبانک - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 گفت که کلیات لایحه بودجه صبح سهشنبه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار میگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 گفت که کلیات لایحه بودجه صبح سهشنبه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار میگیرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایسنا، غلامرضا کاتب اظهار کرد: ما پیش از این وعده داده بودیم که بررسی بودجه امروز در تلفیق به پایان برسد و فردا کلیات بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد اما به جهت اینکه عصر چهارشنبه تبصره مربوط به هدفمندی در بودجه 93 از سوی دولت به کمیسیون تلفیق تقدیم شد به همین خاطر در جلسه علنی روز یکشنبه این تبصره اعلام وصول خواهد شد.

وی افزود: قرار است کمیسیونهای تخصصی مجلس در جلسه بعدازظهر یکشنبه خود پیشنهاداتشان را درباره تبصره مربوط به هدفمندی در بودجه سال آینده ارائه کنند، همزمان کمیسیون تلفیق نیز بخش هدفمندی در لایحه بودجه را مورد رسیدگی قرار میدهد و پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی را نیز بررسی خواهد کرد.

کاتب اضافه کرد: به این ترتیب صبح سهشنبه کلیات لایحه بودجه کل کشور سال 93 در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.

کاتب با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق نیز اظهار کرد: در جلسه عصر پنجشنبه در تبصره 4 لایحه بودجه که مربوط به فاینانس خارجی است، مقرر شد 35 میلیارد دلار در سقف بودجه سال 93 به عنوان فاینانس خارجی در نظر گرفته شود که در بخش سرمایهگذاری طرحهای تملک دارایی به پروژههای عمرانی کمک کند زیرا ما دچار رکود اقتصادی هستیم و دولت و مجلس درصدد هستند که در سال آینده مشکل رکود اقتصادی با فروش اوراق مشارکت و فاینانس خارجی مرتفع شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری به جهت ایجاد توازون منطقهای و عدالت اجتماعی، دولت مکلف شد در قالب شاخص محرومیت تسهیلات، منابع خارجی و فاینانس را بین استانها با اولویت اتمام پروژههای نیمه تمام توزیع کند.

وی اضافه کرد: همچنین دولت مجاز شد تا پایان آبان 93 چنانچه استانها نتوانستند از سهمشان استفاده کنند اعتبارات فاینانس را جابجا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد کلیه طرحها مصوب که منابع آن از محل منابع خارجی تامین میشود توجیه فنی و اقتصادیاش از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت نظارت راهبردی به تایید برسد تا بتوانند از سهمیه اعتبارات فاینانس استفاده کنند.

به گفته کاتب، در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، 4000 میلیارد تومان به عنوان سهم دو درصدی مناطق محروم از سرجمع بودجه اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: در ماده 180 قانون برنامه پنجم و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی باید برای مناطق محروم اعتبارات خاصی دیده شود و دو درصد از سرجمع بودجه برای این مناطق در نظر گرفته شود. این رقم از 600 میلیارد پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق به 4000 میلیارد تومان افزایش یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 ادامه داد: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق پیشبینی شد طرحهای نیمهتمام واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور که پیش از این از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته بودند و پروژههایشان نیمه تمام مانده بود بتوانند از صندوق توسعه ملی نیز اعتبار دریافت کنند.

وی یادآور شد: مجلس و دولت در سال 93 توجه ویژهای به افزایش سرمایهگذاری دارند بخصوص که در سال 92 میزان سرمایهگذاری در کشورمان منفی بوده و ما پیشبینی کردهایم که سرمایهگذاری در سال 93 به نزدیک دو درصد برسد چرا که این امر موجب افزایش تولید، کاهش تورم و ایجاد اشتغال خواهد شد.

کاتب ادامه داد: سه ماه پیش یک فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسیده بود که بنگاههای اقتصادی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته بودند و کارشان نیمه تمام مانده بود، بتوانند از صندوق توسعه اعتبار بگیرند. از آنجایی که این مصوبه زمانبر شد ما آن را مسکوت گذاشتیم و از طراحان خواستیم که آن را در بودجه بیاورند که امروز این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به دولت اجازه دادیم از صندوق توسعه برای بنگاههایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته بودند ولی پروژههایشان نیمه تمام مانده بود با رعایت کلیه قوانین صندوق، باقیمانده تسهیلات را پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در بحث سرمایهگذاری خارجی، مقرر شد هر سرمایهگذاری که بیش از پنجاه درصد سرمایهگذاری خود را توسط سرمایهگذاران خارجی انجام دهد برای الباقی از صندوق توسعه تسهیلات بگیرد و پروژه را به اتمام برساند. پیش از این اگر افرادی از خارج در داخل سرمایهگذاری میکردند نمیتوانستند از صندوق توسعه تسهیلات بگیرند اما با تصویب این بند در کمیسیون تلفیق، به سرمایهگذاری خارجی کمک میشود.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت تصویب شد و مقرر شد 18 درصد منابع صندوق توسعه به سرمایهگذاری طرحهای توسعهای صنایع نفت و گاز اختصاص داده شود.

کاتب ادامه داد: کمیسیون تلفیق تاکید دارد که بتوانیم نفت خام را کمتر به فروش برسانیم و در عوض فرآوردههای نفتی صادر کنیم بنابراین به میادین مشترک اولویت دادیم که تحولی در بخش اقتصادی ایجاد کنیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس همچنین اظهار کرد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق و بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، 200 میلیون دلار برای افزایش سرمایهی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان اختصاص مییابد.

وی با اشاره به مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با یک درصد پیش بینی شده در لایحه بودجه برای امور زنان و خانواده از سرجمع اعتبارات هزینهای، گفت: این پیشنهاد دولت خلاف ضوابط بودجهنویسی است زیرا اگر بناست اعتباری به یک ردیف یا دستگاهی بدهیم بهتر است این اعتبار در قالب ردیف داده شود. پیش از این هم در بخش زنان و خانواده هشت میلیارد تومان به مرکز امور زنان اختصاص یافته بود که بیشترین هزینه آن در برگزاری همایشها و حقوق و مزایا بوده است چرا که این سازمان در استانها هم تشکیلات خاصی ندارد.

کاتب ادامه داد: با توجه به اینکه برای تصویب پیشنهاد دولت باید این اعتبار از سرجمع اعتبارات هزینهای برداشت میشد نیاز به سه چهارم رای اعضای کمیسیون تلفیق داشت که به تصویب نرسید اما اگر دولت اعتقاد دارد باید این بودجه را افزایش دهد بهتر است برای انضباط مالی آن را در ردیفهای خود پیشبینی کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 در پایان گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه بعدازظهر امروز (شنبه) هشت بند مراعا مانده از جلسات گذشته را بررسی و تصویب خواهد کرد و فردا بعد از جلسه علنی مجلس، تبصره 21 لایحه بودجه در مورد هدفمندی را به همراه پیشنهادات کمیسیونها بررسی خواهد کرد تا صبح سهشنبه لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۱/۱٣ ۱۹:٠٨:۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!