پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر عامل بانک سپه تشریح کرد:

چالش های فراروی استقرار بانکداری شرکتی در ایران

نیوزبانک-مدیرعامل بانک سپه گفت: در طبقه بندی های رایج، خدمات بانک های تجاری دنیا به 4 دسته اصلی بانکداری اشخاص، اختصاصی، کسب وکارهای کوچک و شرکتی تقسیم می شود که بانکداری شرکتی در حمایت از تولید مهم است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: در طبقه بندی های رایج، خدمات بانک های تجاری دنیا به 4 دسته اصلی بانکداری اشخاص، اختصاصی، کسب وکارهای کوچک و شرکتی تقسیم می شود که بانکداری شرکتی در حمایت از تولید مهم است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از واحد مرکزی خبر، رامین پاشایی فام گفت : بانکداری شرکتی تلاشی فراگیر برای تمرکز بر نیازهای مشتریان شرکتی و خلق راه حل های بانکی و مالی متناسب، به منظور پاسخگویی مؤثر و دقیق به آنهاست.

وی افزود : در این شیوه از بانکداری ، همه فرآیندهای مالی و خدمات مورد نیاز شرکت های مشمول ، از سپرده گذاری تا اعطای تسهیلات در یک بخش از ساختار سازمانی بانک یکپارچه می شود و امکان پاسخگویی سریع تر و با سودآوری بالا به نیازهای این مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی در چرخه زمانی برای بانک میسر خواهد شد.

پاشایی فام اظهار داشت : همچنین با جمع آوری اطلاعات مشتریان و ارزشیابی مستمر آنها، مشتریان کلیدی شناسایی می شوند و برنامه ریزی مناسب به منظور حفظ این دسته از مشتریان صورت می پذیرد.

وی گفت : بانک های مختلف بر اساس راهبردهای خاص خود اهداف گوناگونی را در بانکداری شرکتی دنبال می کنند که مهم ترین اهداف مطرح شده به این شرح است : افزایش و توسعه حجم فعالیت شرکت ها در بانک با لحاظ کردن مشتریان جدید و بالقوه شرکتی، افزایش سودآوری فعلی و اطمینان از سودآوری آتی حاصل از فعالیت شرکت ها در بانک، کمک به کسب وکارها برای رشد و توسعه از طریق تامین و مدیریت منابع مالی، بهینه سازی ترکیب دارایی ها و بدهی های مشتریان شرکتی به منظور مدیریت ریسک و ایجاد زمینه های لازم برای تسهیل تجارت به خصوص در بخش بین الملل از طریق ارائه خدمات متناسب بانکی.

مدیر عامل بانک سپه افزود : خدمات و محصولاتی در قالب بانکداری شرکتی به مشتریان ارائه می شود که در هر بانک به فراخور شرایط بانک و مشتریان شرکتی آن متفاوت است. در بانکداری شرکتی علاوه بر ارائه خدمات، تسهیلات، تعهدات و مدیریت دریافت ها و پرداخت های متداول ؛ خدماتی مانند مدیریت ریسک ، مدیریت نقدینگی، روش های نوین تامین مالی و خدمات مشاوره ای نیز به مشتریان ارائه می شود.

پاشایی فام تاکید کرد : تدابیر نظام بانکداری شرکتی به گونه ای است که همه نیازهای مالی و بانکی یک کسب وکار در قالب خدمات و محصولات قابل ارائه به بهترین، سریع ترین و دقیق ترین شکل ممکن برآورده شود و از این طریق زمینه های رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه، بیش از پیش فراهم آید.

وی گفت : ضرورت توجه بیشتر به خواسته ها و نیازهای مشتریان و تفکیک بانکداری خرد از بانکداری شرکتی در دهه هشتاد میلادی در میان بانکداران مطرح شد، اما اهمیت آن در نیمه دوم دهه 1390 میلادی آشکار شد.

مدیر عامل بانک سپه افزود : برای تعیین محدوده بانکداری شرکتی، بسیاری از بانک های اروپایی میزان فروش / درآمد شرکت ها را به عنوان شاخص اصلی تعیین مرزهای بانکداری شرکتی انتخاب کرده اند، اما رقم تعیین شده در بانک های مختلف بسیار متفاوت است. به طور کلی تعیین محدوده مرزهای بانکداری شرکتی ، تعداد مشتریان شرکتی هر بانک را مشخص می کند، یعنی هر بانک با توجه به اهداف، استراتژی ها و امکانات خود به این مرزبندی اقدام می کند.

مدیر عامل بانک سپه گفت : بانکداری شرکتی به عنوان یکی از مدل های کسب وکار چند سالی است که در ایران نیز مطرح شده ، اما این شیوه بانکداری هنوز در بیشتر بانک های کشورمان شکل عملیاتی و جدی به خود نگرفته است و تنها تعداد معدودی از بانک ها ارائه خدمات از طریق بانکداری شرکتی را مدنظر قرار داده اند.

پاشایی فام گفت : مهم ترین موضوع در فرآیند استقرار نظام بانکداری شرکتی، روش های شناسایی مشتریان شرکتی است تا دستیابی به اهداف آن تسهیل شود. انتخاب شاخص هایی که به کمک آنها بتوان مشتریان شرکتی را از دیگر مشتریان تفکیک کرد ، مهم است.

وی اظهار داشت همچنین اجرای موفق این شیوه بانکداری، به این زیرساخت ها ، فرآیندها و موارد نیاز دارد : بسترسازی لازم برای بکارگیری شرکت های زیرمجموعه در بخش های مختلف، استفاده از نیروهای متخصص و مجرب، تهیه سبد خدماتی کامل، توجه به آموزش کارکنان مشغول به فعالیت در بخش بانکداری شرکتی، خلق محصولات و خدمات با توجه به نیا زهای مشتریان، اعتبارسنجی مناسب، تغییر فرآیندهای سازمان جهت همسو شدن با اهداف بانکداری شرکتی ، تحلیل رقبا، تحلیل وضع اقتصادی داخلی و خارجی و شناسایی مشکلات خاص تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور جهت طراحی خدمات مخصوص به آنها.

وی درباره شاخص های شناسایی مشتریان شرکتی ، پیش زمینه اصلی برای استقرار بانکداری شرکتی در الگوی پیشنهادی بانک سپه گفت : بانک ها بر اساس اهداف خود برای طراحی محصول و خدمت یا ارائه مدل های جدید کسب وکار اقدام می کنند و تدوین استراتژی ها و اهداف در گام نخست نقش مهمی در چگونگی پیشبرد فرآیندهای مد نظر خواهد داشت.

مدیر عامل بانک سپه افزود : با توجه به محدودیت خدمات و منابع مالی بانک ها و لزوم پاسخگویی به تمامی نیازهای مالی و بانکی مشتریان در بانکداری شرکتی، تعیین ظرفیت هر بانک در انتخاب و جذب مشتریان شرکتی باید با توجه به امکانات، منابع و توان خدمات دهی و بر اساس سیاست ها ، ضوابط اعتباری و میزان ریسک پذیری مورد توجه قرار گیرد.

الگوی پیشنهادی به نحوی طراحی شده است که از پویایی و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد و هر بانک بتواند متناسب با وضع منحصر بفرد خود تغییرات مورد نظر را در آن اعمال کند.

پاشیی فام افزود : برای شناسایی و تفکیک مشتریان شرکتی ، شاخص های مالی متعددی وجود دارد اما تعیین شاخص ها باید از یک سو نمایانگر میزان مبادلات مشتری و وضع کسب وکار وی باشد و از طرف دیگر بتواند اهمیت و اندازه مشتری را برای بانک مشخص کند ، همچنین دسترسی به آمار و اطلاعات موردنظر برای محاسبه شاخص های تدوین شده از طریق سیستم های اطلاعاتی موجود میسر باشد.

پاشایی فام اظهار داشت : در الگوی پیشنهادی سه معیار مجموع تسهیلات و تعهدات سه سال گذشته، میانگین روزانه مجموع سپرده های سالانه و متوسط فروش سه سال گذشته شرکت مدنظر قرار گرفته است که می توانند به زیرمعیارهای جزئی تر طبقه بندی شوند، به عنوان نمونه مجموع تسهیلات و تعهدات سه سال گذشته به تفکیک عقود غیر مشارکتی، مشارکتی، میزان تعهدات ایجاد شده ( اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها ) و میزان مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مورد بررسی می شود.همچنین میانگین روزانه مجموع سپرده های سالانه نیز به تفکیک هریک از سپرده ها بررسی می شود.

پاشایی فام اظهار داشت : اهمیت این معیارها یکسان نیست و باید به هریک از معیارها وزن هایی تخصیص یابد که پیشنهاد می شود به ترتیب مجموع تسهیلات و تعهدات ، میانگین روزانه مجموع سپرده های سالانه و میانگین فروش دارای بیشترین وزن باشد.

وی درباره انتخاب مشتریان گفت : با توجه به اینکه تابع هدف خاصی برای انتخاب و دسته بندی مشتریان شرکتی وجود ندارد، دسته بندی و شناسایی مشتریان بر اساس ویژگی ها و معیارهای یادشده مستلزم استفاده از روش های یادگیری بدون ناظر است که روش خوشه بندی اولویت بندی مشتریان پیشنهاد می شود.

وی گفت : انتخاب نهایی مشتریان بانکداری شرکتی بر اساس اعتبارسنجی و توانایی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی صورت می پذیرد.

پاشایی فام با بیان اینکه یکی از اهداف بانکداری شرکتی شناسایی و جذب مشتریان جدید است ، درباره نحوه شناسایی اینگونه مشتریان در طرح پیشنهادی گفت : قطعاً توجه به جذب مشتریان جدید در کنار حفظ مشتریان موجود از

اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در هر بانک با توجه به اهداف، استراتژی ها و ظرفیت بانکداری شرکتی متفاوت است.

پاشایی فام تصریح کرد : با توجه به اینکه براوردی از میزان مراودات مالی مشتریان جدید در بانک وجود نخواهد داشت، برای این دسته از مشتریان شاخص هایی مانند میانگین فروش سه سال گذشته برای شرکت های فعال و پیش بینی فروش سه سال آتی برای شرکت های در آستانه فعالیت می تواند مدنظر قرار گیرد ، ضمن آنکه مشتریان جدید باید حداقل معیارهای مشتریان موجود را دارا باشند.

مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت : پس از شناسایی مشتریان براساس شاخص فروش، نسبت به حذف مشتریان دارای بدهی غیرجاری به سیستم بانکی اقدام خواهد شد زیرا درخصوص مشتریان جدید پذیرفتن هرگونه ریسک احتمالی باید با

احتیاط بیشتری صورت گیرد. همچنین تمرکز مراودات مالی مشتری در مدت زمان مشخص شده در بانک از جمله معیارهای انتخاب مشتریان جدید است. در این بخش نیز انتخاب نهایی مشتریان شرکتی جدید پس از اعتبارسنجی و کسب رتبه اعتباری مطلوب مشتری انجام خواهد گرفت.

پاشایی فام تاکید کرد : با توجه به پیشرفت های امروز بانکداری دنیا، ارائه خدمات نوین در مسیر خدمت رسانی مناسبت تر به مشتریان، ضروری است. اما نکته مهم تر پیاده سازی مناسب فرآیند ارائه خدمات با توجه به عوامل

اقتصادی، فرهنگی، قوانین حاکم بر نظام بانکی هر کشور است.

وی افزود: هم اکنون بانک های معتبر دنیا خدمات بانکی خود را در قالب بانکداری خرد، اختصاصی و شرکتی به مشتریان ارائه و بیشترین سهم درآمدی خود را نیز با همین خدمات کسب می کنند.

پاشایی فام گفت : بانکداری شرکتی هرچند در همه بانک های ایران شکل عملیاتی به خود نگرفته است، اما هر بانک بر اساس راهبرد و اهداف خود تلاش می کند به سمت این شیوه بانکداری حرکت کند.

وی تاکید کرد ما نیز تلاش خواهیم کرد استقرار بانکداری شرکتی را در بانک سپه، پس از فراهم کردن بسترها و زیرساخت های لازم با تلاش و همت جمعی مدیران و کارکنان بانک محقق کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/۱۲ ۱٧:٤٧:٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!