پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آرشیو یادداشت

پیش‌نیازهای بازگشت ثبات به اقتصاد

خبرهای بانکی-یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بسیاری از پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی تقریبا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور یارانه پنهان پرداخت می‌شود.

بودجه ۱۴۰۰ و پیامد تورمی آن

خبرهای بانکی-- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت که چه اصول کلی باید رعایت می‌شد تا بودجه اسباب خیر در اقتصاد کلان باشد.