پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آرشیو انتصابات

انتصابات جدید در بانک ملی

خبرهای بانکی - با صدور احکامی توسط محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد 4 نفر از همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب شدند.