پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آرشیو انتصابات

8 انتصاب در بانک ایران زمین

خبرهای بانکی - طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالمجید پورسعید، روسای ادارات تطبیق با قوانین و مقررات، آموزش، پشتیبانی، نظارت بر اعتبارات، اعتبارات و اطلاعات اعتباری، اموال تملیکی و سرپرست و معاون اجرائی مدیریت شعب استان های خراسان رضوی و شمالی منصوب شدند.

انتصاب مدیران جدید در بانک ایران زمین

خبرهای بانکی - طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالمجید پورسعید، روسای ادارات بانکداری مجازی، پایگاه داده، توسعه نرم افزار، شبکه و سخت افزار و رئیس اداره بازرسی اجرائی و عملیاتی منصوب شدند.

انتصاب جدید در بانک رفاه

خبرهای بانکی - با صدور حکمی از سوی دکتر محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک رفاه، محسن ضیایی بیدهندی به سمت معاون مدیر عامل در امور بانکداری شرکتی و اختصاصی منصوب شد.

انتصاب 4 مدیرجدید در بانک ملی

خبرهای بانکی - با صدور احکامی توسط محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد 4 نفر از همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب شدند.

انتصابات جدید در بانک ایران زمین

خبرهای بانکی - طی احکام جداگانه ای مدیران رئیس اداره حسابداری مالی، رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت، رئیس اداره حسابداری مدیریت بودجه و گزارشها، رئیس اداره فرآیند ها و بهبودروش ها، سرپرست اداره کنترل و نظارت سیستمی و مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان بانک ایران زمین معرفی شدند.

۶ انتصاب جدید در بانک ملی

خبرهای بانکی - با صدور احکامی توسط محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی تعداد ۶ نفر از همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب شدند.

انتصاب رئیس اداره‌کل برنامه‌ریزی وکنترل برنامه‌های پست‌بانک‌

خبرهای بانکی - درراستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه استفاده از توانمندی بانوان در مشاغل مدیریتی، مدیرعامل پست‌بانک‌، آناهیتا خلج‌امیرحسینی را به‌سمت رئیس اداره‌کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌ها این بانک منصوب کرد.