پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آرشیو استخدام

آگهی دعوت به همکاری بانک کارآفرین

خبرهای بانکی - بانک کارآفرین در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت تصدی شغل "کارشناس حقوقی" در شهر تهران از داوطلبان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.

دعوت به همکاری بانک کارآفرین

خبرهای بانکی - بانک کارآفرین در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت تصدی سمت "کاربر شعبه" در شهرستان‌های "یزد و بندرعباس" از داوطلبان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.