پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آرشیو اخبار

آغاز بهره برداری از سامانه تعاملی کاشف

خبرهای بانکی ـ «سامانه تعاملی کاشف» در راستای طراحی و تامین نظام گزارش دهی رخدادهای امنیتی و با هدف ایجاد هماهنگی در رویارویی موثر با حوادث امنیت اطلاعات بانکی آغاز به کار کرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در اولین همایش تأمین مالی صادرات:

تولید صادراتی، نقطه شروع صادرات است

خبرهای بانکی ـ مدیر عامل بانک کشاورزی با بیان این که تولید صادراتی، نقطه شروع صادرات است گفت: بانک کشاورزی کمک به تولید صادراتی و حمایت از تولید با هدف صادرات را به عنوان یک راهبرد اتخاذ کرده است و در پذیرش طرح های سرمایه گذاری به عنوان یک اولویت به آن تأکید می شود.